Fimbul nr 10 - 1987

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Forsidebilde: Tegning av Birger Gulljord

Fimbul er et småskrift fra Evenes bygdeboknemnd.


Fra nemnda

av Kjellaug Kulbotten
Leserne har kanskje lagt merke til at "Fimbul" ikke kom ut i 1986.
Årsaka til dette er at vi i bygdeboknemnda bestemte at "Fimbul" nr 10 skulle inneholde mest bilder, minst tekst.
Det har tatt mye ti å samle inn og få avfotografert alle bildene. Nå er vi imidlertid ferdig med "jobben" for denne gang. Tusen takk til alle dere som har bidratt med bilder! Vi håper å fortsette med innsamling av bilder/stoff - og utgiing av "Fimbul" i åra framover.
Vi er interessert i alle slags bilder fra lokalmiljøet - helst med tekst til (navn på personer, sted, årstall oa), for bildene gir jo det aller beste inntrykket av hvordan "fortida" har vært.
Vi er naturligvis også interessert i skriftlig materiale.
Hvem vil f eks skrive om lokalbåtens eller melkebåtens betydning for bygda vår? ("Haldis") Om lagsarbeid på Lakså eller andre steder? Teater? Program for en festkveld i ungdomslaget?
Vi vil gjerne at de som vokser opp i dag, kan få vite noe om hvordan det har vært å leve i Evenes før.


Evenes prestegård og kirke


Fimbul bilde.JPG Bildet er utlånt av Bjørg Melbøe.


Fimbul bilde.JPG Evenes kirke fra ca 1920. Bildet er tatt fra øst, og viser kirkebakken med de fine kjøredoningene som folk kom til kirken med da. Eldre folk vil sikkert kjenne igjen stemningen, med masse folk som søkte til kirken. Det var fullt inne i kirken, og masse folk ute.

Bildet er utlånt av Eva Svendsen.


Fimbul bilde.JPG


Fimbul bilde.JPG Prestegården fra nersiden.


Fimbul bilde.JPG Gårdstunet, prestegården.


Fimbul bilde.JPG Fra Evenes prestegård.

Interiør fra den gamle prestegård i Evenes.

3 stk billeder fått hos Herbjørg Hovde Tharaldsen, Liland.
Fimbul bilde.JPG
Fimbul bilde.JPG


Fimbul bilde.JPG Fra Evenes kirke under 100-årsjubileet i 1914.

Bildet er utlånt av Gunnar Jakobsen.


Fimbul bilde.JPG Hest med stasvogn på Tårstad 1923 på vei til Evenes kirke og barndåp. Passasjerene er Einar Svendsen og Tutti (Svendsen) Dahlseng foran, bak sitter Johanna Svendsen, og Karen Svendsen med dåpsbarnet som er Even Svendsen.
Roald Svendsen holder hesten.

Bildet er utlånt av Tutti Dahlseng.


Fimbul bilde.JPG Lunnan klokkergård

Bildet er fått hos Olav Chr. Føllesdal.


Fimbul bilde.JPG Lunnan klokkergård

Bildet fått hos Herbjørg Hovde Tharaldsen.


Skoleklasser i Evenes


Fimbul bilde.JPG Skolebilde fra 1962.
Lærer Kristoffer Dahlseng.
Elevene er i forreste rekke fra venstre:
Ingrund Liavik, Nelly Larsen.
I bakerste rekke fra venstre:
Helge Lunden, Atle Viksleth, Mads Johnsen.

Utlånt av Ida Johnsen, Skar.


Fimbul bilde.JPG Evenesmark skole, fotografert i 1899.
1. Lars Kirkhaug, 2. Rasmus Kjerkhaug, 3. Ole Olsen Stenjord, 4. Petter Kirkhaug, 5. Petter Olsen Storbakk, 6. Peder Isaksen, 7. Ane Fedreheim, 8. Martin Fedreheim, 9. Ole Andersen Pålhaugen Stuneshaug, 10. "Kalle—Ane" Ane Erikdatter.

11. ? 12. Hilma Pettersdatter Påske. 13. ? 14. Petter Jensen, 15. Johanna Hendriksdatter, 16. Petra Lundemo, 17. Olufine Dalbuk Olsdatter, 18. Kristine Pettersdatter Fjeldahl, 19. Anna Tverfjell Olsdatter, 20. Anne Jakobsdatter Dalbakk.

21. Marta Kirkhaug Olsdatter, 22. Josefine Kvitblikk, 23. Gina Benjaminsen Dalhaug, 24. Synnøve Pedersdatter (Legd Synnøve), 25. Lærerinne, 26. Einar Svendsen Tårstad, 27. Harald Hansen Røberg.

Utlånt fra familien Antonsen Evenesmark.

Evenesmark skole.
av Gjertrud Mikkelsen

Da jeg gikk på skolen var det bare 7 års skolegang fordelt på 3 klasser. Vi gikk 3 år i første, 2 år i andre og 2 år i tredje klasse, og vi hadde bare ett klasserom til etter 1945. Da ble den andre delen av skolen bygd av tyske brakkematrialer, med ett større klasserom og et mindre rom som for det meste var bebodd av en av lærerne.

Det var et skap i gammelskolen og to i nyskolen, samt et i gangen, og de inneholdt alt vi hadde av skolematriell.

Ved siden av ovnen var det et vaskefat, såpe og vannbøtta, som ble oppvarmet fra ovnen. I bøtta var ei gammel ause som det smakte stygt av, men som alle drakk vann av likevel.

I 1947 ble elevene i tredje klasse bedt om å ta tommestokk med seg på skolen neste dag, da vi skulle få tegning og regning i praksis.

Vi ble delt i grupper og satt til å måle opp og tegne hele skolen for så å regne ut alle tenkelige mål så som grunnflate - lengde - bredde - høyde og kubikk, dører, vinduer osv.

Jeg var med på grunnflaten som skissen viser og som jeg har bevart som et minne fra skolen. Jan Hvassing og Leif Høgli, som var eldst og dristigst, var på taket og tok de nødvendige mål av takene og loddpipene.

Skissen viser også størrelsen og plasseringen av pultene i rommene hvor vi satt to og to sammen.

Myrnes skolekrets kom til Evenesmark først høsten 1949.


Fimbul bilde.JPG Skolebilde fra 1948.
Bogen gamle skole, der Strøms forretning er nå.
Bakerste rekke fra venstre: Sven Mikkelsen, Villy Bakkemo, Ole Jensen, Håkon Danielsen, Alfred Arntsen.

Neste rekke: Lærer Elfrida Olsen-Gidska, Liv-Karin Thrane, Irma Ingebrigtsen, Herdis Helene Elvheim, Åse Slettebakk, Gunn Bergvik, Kjellrun Kristoffersen, lærer frk Breivik (?)

Neste rekke: Ann-Mary Andersen, Gretha Bergvik, Aud Langseth, (?) , Anne Normann, Eva Hanssen, Lilli Strand.

Forreste rekke: Oddvar Langseth, Tore Kleven, Odd Michaelsen, Einar Sørensen, Bjørnar Oppdan.

Bildet utlånt av Herbjørg Langseth.


Fimbul bilde.JPG Liland skole 1953-54.

1 - 6 - 7 årskull.

Bakerste rekke fra venstre: Lærer Marit Røger, Terje Ravn, Odd Mortensen, Else Mortensen, Gerd Skogøy, Birgit Willumsen, Inger Ofstnes, Marit Johansen, Laila Mortensen, Ragnhild Fredriksen, Annbjørg Andreassen, lærer Ingvald Ravn.

Midterste rekke fra venstre: Lillian Olsen, Irene Olsen, John Andreassen, Edny Sørensen, Toril Nordstrøm, Randi Norkyn, Liv Korsmo, Liv Winnem, Jorid Korsmo.

Første rekke fra venstre: Ivar Aas, Gunnar Johansen, Steinar Pettersen, Terje Olsen, Torbjørn Melbøe, Arvid Kvikhaug, Konrad Mortensen, Hallvard Willumsen, Tore Nilsen, Richard Østnes.

Bilde er tatt utenfor Liland gamle skole.

Bildet utlånt av Else Bakkejord.


Bilder av de første biler i Evenes


Fimbul bilde.JPG Rugby ca. 28 modell. Fra venstre Frithjof Michaelsen, Kristine Michaelsen født Kvitvik, Marie Michaelsen født Hansen, Marvin Michaelsen, Signe Michaelsen født Hansen.
Trygve Michaelsen tar bildet.

Utlånt av Arne Michaelsen


Fimbul bilde.JPG Hjalmar Hovde, Liland, med sin Ford fra 1922. Denne bilen var den første i Evenes og Skånland og kom til Liland 10. juni 1920. W 103.

Utlånt av Herbjørg Hovde Tharaldsen.


Fimbul bilde.JPG Hjalmar Hovde med Buicken - 1924. Ved siden Karsten Astrup, Narvik. I baksetet fru Astrup og hennes mor samt Pauline Hovde.

Utlånt av Barbro Hovde Markusson.


Fimbul bilde.JPG Lensmann Einar Winnems første bil. I bilen bak: Anders Winnen, Marie Andersen. I bilen foran: Borghild og Einar Winnem.

Utlånt av B. Melbøe.


Fimbul bilde.JPG Eilif Andreassens bil, en T-Ford. Lilandskar ca. 1927. Ved rattet, Hildur Michaelsen.
I baksetet Esther Martinussen Elvheim. Bakerst fra høyre Fritjof, Signe og Marvin Michaelsen.

Utlånt av Arne Michaelsen.


Fimbul bilde.JPG Automobilruter, Hovdes skyssforretning - Liland i Ofoten


Fimbul bilde.JPG Første buss W 4205, i ruten Liland - Steinsland 1931.
Hjalmar Hovde.

Utlånt av Barbro Hovde Markusson.


Fimbul bilde.JPG Hjalmar Hovde, drosje W 4381 - to stykker av denne ble blant annet nyttet til reservevogn i ruten Liland - Steinsland.

Bildet er utlånt av Barbro Hovde Markusson.


Fimbul bilde.JPG 1934 modell Ford
Dette bildet er fra en tur fra Bogen til Setermoen i 1937.
Bilen blei kjørt av Arvid Strand.

Eivind Strand (tidl. lensm. i Ankenes) står ved siden av.
Hjalmar Dragvik nærmest bak hytta.

Egil Strand kjøpte denne bilen i 1934.
Det var denne bilen som var flødd over i Østervikfjæra under henting av grus (veivesenet). E. Strand kjørte utfor de plankene som fungerte som fundament, og bilen sokk ned i grusen i fjæra. De klarte ikke å få dratt den opp før etter ganske lang tid (mange timer) og til det brukte de 12 - 14 hester. I mellomtida hadde sjøen flødd opp, bilen var heilt under vatn, de rodde over bilen med båt. Bilen blei gjort rein og fungert etterpå i mange år.


Fimbul bilde.JPG 2. 1938 modell Ford

Eid av Egil Strand.
Bildet tatt i Bogen ved bensinpumpa til Strand like før krigen.
Bilen hadde en nyttelast på 2 tonn og var jo en svært liten bil sammenligna med dagens lastebiler, men var en stor bil i 1938.


Fimbul bilde.JPG Samme bil som bilde 2.
Dette er like ved fylkesgrensen ved Nautå.
Bildet er tatt like før krigen.
Bilen måtte ha god fart for at plogen skulle klare å kaste opp snøen.


Fimbul bilde.JPG Samme bilen som bilde 2.
Bildet tatt i Dragvik-Osen like før krigen. Arvid Strand står på den høye brøytekanten.

Arvid Strand begynte med brøyting i 1934, da starta brøytinga, og da først mellom Liland og Bogen, starta i det små.
Veioppsynsmann Veisert bodde på Liland. Han målte snødybden med tomstokk, og når det var kommet 10 cm snø, tilkalte han brøyting. Dersom det hadde snødd mye i Bogen, og Arvid Strand kjørte ut med plogen uten at Veisert hadde ringt, risikerte han å ikke få betaling dersom det var mindre enn 10 cm på Liland. Det var mange ganger at det snødde mer i Bogen.


Fimbul bilde.JPG Fargo 1937 modell fremst, eid av Arvid Strand.
Fargoen tatt før krigen av norskmilitæret til mobiliseringa.

Ford 1938 modell bak.

Forden kosta ca 6000 kroner, helt ny med fullt utstyr for brøyting. Det var svært dyrt den gang.

En må da også ta lønningene i betraktning.

Straks etter krigen var lønna for en brøytesjåfør (i vegvesenet) ca 7000 kroner i året med full jobb i brøyting mellom Liland og Forra + naturligvis anna kjøring om sommeren.


Fimbul bilde.JPG Randulf Østnes, brøyting ved Osvannet. Hjalmar Hovde skyver på med en buss, 1936.

Bildet er utlånt av Barbro Hovde Markussen.


Fimbul bilde.JPG Ved Skallvann 1939. Konrad Berntsen, Olav Jensen og Hjalmar Hovde.

Utlånt av Barbro Hovde Markusson.


Folk i arbeid


Fimbul bilde.JPG Klart for kirkeferd i år. Hjalmar Hovde (født 1896) er kusk. I sleden er der en bjørneskinnsfell.

Utlånt av Herbjørg Hovde Tharaldsen, Liland.


Fimbul bilde.JPG Mennene er fra venstre: Olav Eriksen nr. 2, Olav Jenssen nr. 4, Ingvar Stunes nr. 5, overingeniør Viig nr. 8, Henrik Parten nr. 11, Normann Skoglund nr. 12, Kåre Olsen nr. 13, Marelius Pettersen ytterst til høyre.

Bildet er tatt i 1922 under utstikking av jernbane i Evenes.

Utlånt av Eva Svendsen.


Fimbul bilde.JPG Arbeid på Lenvikmark - vegen i 1936.

Gruskjøring.
Vegen gruses.
Mennene på bildet er Gerhard Jakobsen (til høyre) og Oskar Jensen.
Det er Erling Karlsens bil. (Erling Karlsen tar bildet?)

Bildet er utlånt av Gunnar Jakobsen.


Fimbul bilde.JPG Tårstad folk på Lofotfiske ca. 1900 - 1910?

Her i arbeid med fisken.
Fra venstre:
Ingvald Hansen, Hans Nilsen, Svend Svendsen, Ludvik Larsen.
Utlånt av Tutti Dalhseng


Fimbul bilde.JPG Bildet er tatt i september 1933 under nybrottsarbeide på "Dalåkeren" på gården Solberg. Hele ny brottet er dekket av stein. Legg merke til at ingen har brettet opp skjorteermene. Bakerst fra venstre:

Alfred Sundbakk, Petter Sundbakk, Arthur Ravn, Johan Pettersen, Oluf Ravn og Olav Ravn.
Bildet er tatt av Karl Ravn.

Bildet er utlånt av Olav Ravn.


Fimbul bilde.JPG Bildet er tatt i september 1936 og viser en del av notbrukene som lå på havna denne høsten. Begge "Klæboe-bryggene" står ennå.

Bildet er tatt av Olav Ravn.

Bildet er utlånt av Olav Ravn.


Fimbul bilde.JPG Postbærer Nils Eriksen, Stuneshaugen.

Utlånt av Barbro Hovde Markusson.


Fimbul bilde.JPG Reindrift øverst i Håkvikdalen (ca 1928) på sørsiden av Storvatnet.

Utlånt av Arne Michaelsen.


Fimbul bilde.JPG Hjalmar Hovde med en kjøreokse som han temmet selv. Den fikk premie for god dressur på en utstilling i 1911.

Innlevert av Herbjørg Hovde Tharaldsen, Liland.


Fimbul bilde.JPG Ferging over Målselva ved Fredriksberg. I bilen John Hovde. Foran Josefine og Hjalmar. Bak står Solveig og midt i bildet Herbjørg. 1927 - 28.

Utlånt av Barbro Hovde Markusson.


Fimbul bilde.JPG Lensmannsbåten "Praksis"

Den siste tiden var Åge Nielsen maskinist.

Bildet utlånt av Marie Andersen.


Fimbul bilde.JPG Dette er d/s-ekspeditør Einar Svendsen Tårstad sammen med sin eldste sønn Roald. Kaia er nettopp bygd, så ekspedisjonsbåten er tatt på land. Dessuten ser vi noe av smia til Peder Larsen, Skar.

Utlånt av Eva Svendsen.


Bryllupssang til Jorunn Lind

Hvem er dette?

Bryllupssang til Jorunn Lind, Tårstad og Jan Disingthon, Virak.
Skrevet av Einar Diedrichsen, (Einar Hermann Diedrichsen 1899-1974)

1.
Kjærlighetens makt er stor!
Thi den ofte drager,
barnet i fra far og mor,
når det finner en ledsager.
Men den rette kjærlighet,
er jo det som alle vet
i fra tidens morgen
det som alltid slukker sorgen.

2.
Jorunn som en engel var,
for alle de der hjemme.
Derfor sikkert mor og far
ikke henne kan forglemme.
Men vi vet hun lyklig er,
glad i den hun har fått kjær.
Det i våre tanker svinger,
medens bryllupsklokken ringer.

3.
Jorunn og din kjære Jan!
Gid at lykken smiler
og at kjærlighetens brann
i hjertet alltid hviler!
Det vi ønsker inderlig,
og at livet bliver slik.
Lyst og rikt til alle tider
og når alderdom fremskrider.

4.
Du har vært en hjemmets sol,
som de hjemme alltid minnes.
Reiser man fra pol til pol
kan ensådan ikke finnes.
Det var moders drøm engang
da du satt på hennes fang.
Foreldre, deg og Jan vi sender:
disse ønsker fra oss venner.


Jorunn Lind (1918-2004), datter av Arthur Ravn Lind (1884-1938) og Karen Sofie Lind, født Vartdal (1883-1975). Jorunn var parets fjerde barn.
De skrev slektsnavnet Deschington.
Jan Deschington (1913-1980), sønn av Einar Deschington, født 1886 og Elisabeth Kristine Jakobine Olsen, født 1893.
Jorunn og Jan bodde i Nesodden kommune i Akershus.


Pensjonærer på Evenes bygdeheim


Fimbul bilde.JPG Første rekke fra venstre: Lotte Holm, Liland, Marie Berntsen, Bogen, Jonette Jensen, Tranøy, Ida Hansen, Evenesmark, Hanna Jakobsen, Østervik.

Andre rekke fra venstre: Arnt Fredly, Evenes, (på besøk), Helene Ingebrigtsen, Stunes, Andreas Eliassen, Lenvik, Hans Hansen, Østervik, Berteus Pettersen, Lenvik.

Bildet er utlånt av Gunnar Jakobsen.


Gammelbrua i Bogen


Fimbul bilde.JPG Gammelbrua i Bogen.

Utlånt av Barbro Hovde Markusson.


Skiturister


Fimbul bilde.JPG Skibilde fra 1928. Bildet er tatt ovafor Niingsvatnet, på tur til hytta.

Fra høyre: Nils Martinussen, Ragnfrid Hansen, (søster til Julie Mortensen), Marvin Michalsen, Marie Michalsen, Signe Michalsen, frøken Pedersen.

Bildet er utlånt av Arne Michalsen.


Fimbul bilde.JPG Barn fra Tårstad ca 1930.

Fra venstre: Even Svendsen, Arnulf Lind, Solveig Jensen, Ingrid Nilsen (født Pettersen), Arvid Pettersen (død under krigen).

Utlånt av Eva Svendsen.


Kaia i Botn


Fimbul bilde.JPG Kaia i Botn.

Det er Bolags-musikken vi ser på kaia. Båten ved kaia er "Styrbjørn".

Bildet er utlånt av Gunnar Jakobsen.


Lossementsbåt


Fimbul bilde.JPG Lossementsbåt. (Båt med hus).

Fått hos Mikal Susæg.


Fra Lenvikmark


Fimbul bilde.JPG Utsikt over en del av Lenvikmark. Bildet er tatt omkring 1916-1920. Vi ser øverenden av Snubbavatnet og i tåka skimter vi litt av fjellene imot Grovfjorden. Husene i forgrunnen er gården til Berit og Ole Olsen. Til venstre i bakgrunnen: Skolen og Sletthauggården og helt bakerst, ett av husene i Atter-Snubba.

Utlånt av Aslaug Olsen.


Fimbul bilde.JPG Gammelstua hennes Berit Olsen i Lenvikmark. Bildet er tatt omkring 1910. Det er Berit som står på trappa. De to andre er noen som er på besøk.

Utlånt av Aslaug Olsen.


Fra okkupasjonstiden i Evenes


Fimbul bilde.JPG Intens virksomhet i Bogen marinehavn.

Bildet er utlånt av Olav Ravn.


Fimbul bilde.JPG FRA BOGEN MARINEHAVN.

BILDE 1:
"TIRPITZ" i sine fortøyninger utenfor fyrlykta. "ADMIRAL HIPPER" ligger lenger inn på havna i Bogen. I forgrunnen ligger en destroyer (jager). På land i forgrunnen foregår en fotballkamp mellom lag av tyske marinegaster med tallrike gaster som tilskuere.
(Bildet er tatt sommeren 1942 av Lambert Lambertsen og Eid Olssen - fra Harstad).

Bildet er utlånt av Olav Ravn.


Fimbul bilde.JPG FRA BOGEN MARINEHAVN.

BILDE 2:
"TIRPITZ"

Bildet er utlånt av Olav Ravn.


Fimbul bilde.JPG Flytedokka.

Den var på ca 8 000 tonn og kom til Bogen i juni 1942.

Bildet er utlånt av Olav Ravn.


Fimbul bilde.JPG "Heveverket" under montering. Løftekranene tilhører flytedokka.

Bildet er utlånt av Olav Ravn.


Fimbul bilde.JPG Tegning som viser hvordan "heveverket" ville se ut ferdig montert og i bruk. Prinsippet var at bunnplaten skulle ligge nedsenket i sjøen, skipet skulle så gå inn i "heveverket" og bunnplaten med skipet ble løftet opp over sjøspeilet.

Bildet er utlånt av Olav Ravn.


Fimbul bilde.JPG "Heveverket" under montering.

Bildet er utlånt av Olav Ravn.


Fimbul bilde.JPG "Heveverket" under montering.

Bildet er utlånt av Olav Ravn.


Fimbul bilde.JPG Tyske destroyere (jagere). Bildet er sannsynligvis tatt vinteren 1942-43.

Bildet er utlånt av Olav Ravn.


Fimbul bilde.JPG Fra Øysundet

Kaia som vi ser båten "Moshulu" av Finnland ligge ved, var bygget av tyskerne ca 1944-45 og var ment som stasjon for undervannsbåter - i sundet mot Leirosen.

Kaia ble etter krigen revet og oppbygd som dampskibskai på Liland 1946.

I brakkene som står på betongprammen bodde russefangene under krigen. Det var flere av disse brakkene.

"Moshulu" var i den tiden verdens største seilskute.
Den ble tatt av tyskerne mul. i Atlanteren og hadde da kornlast.

Skjebnen til "Moshulu"; Den slet seg og drev i land fjæra Østervik - solgt av fientlig eiendom til Gidsken Jacobsen, Narvik, som solgte den videre til Stockholm.

Billedene utlånt av Nils Melbøe.

Fimbul bilde.JPG


Fimbul bilde.JPG Billedene viser hospitalskipet "Viking" som tidligere var kanonbåten "Frithjof".


"Viking" lå mange år i Marinepollen i Svolvær under Lofotfisket.

Båten ble tatt av tyskerne mens den lå i Harstad, og ble opphugget etter krigen.

Ved siden av "Viking" ligger en kondemnert ubåt.

Billedene utlånt av Nils Melbøe.

Fimbul bilde.JPG


Glimt fra den første 17. maifeiringen i Bogen etter krigen

Fortalt av Lambert Lambertsen til Kjell A. Pedersen.

Kapitulasjonen skjedde som kjent den 8. mai, men allerede dager før denne datoen hadde man i bygda aning om at noe "var i gjære". Den 7. mai var det allerede klart at kapitulasjonen ville komme. Hjemmestyrkene hadde ei avdeling i Bogen, og områdesjef for denne var Johan Elvemo. Det var gjennom denne hjemmestyrken - senere hjemmmefronten - man fikk besjed om kapitulasjonen. Man var mobilisert fram til den 8. mai da "norskene" kunne overta vaktholdet, og frigjøringen var et faktum.

Den første 17. maifeiringen etter frigjøringen fikk selvsagt en enorm oppslutning. Den første 17.maikomiteèn i Bogen var en folkevalgt komitè med Asmund Elvheim som formann. Folketoget var meget stort, det rakk helt fra Bogen gamle folkeskole (nå A. J. Strøms forretning), over den gamle riksveibrua (ved samfunnshuset) og til kommunens kontorbygning. Fremst i togprosesjonen gikk speiderne. Noe musikk-korps hadde man ikke, men jubelen og gledesbrusen under denne første lovlige 17. maifeiring på 5 år veide opp for det. Nevnes bør det at hele russefangeleiren, ca 700 mann var nå selvsagt satt fri. De hadde lyst til å delta i feiringen og toget. Fangene fikk lov til å delta i folketoget, skjønt det var bare de som hadde klart å skaffe seg skikkelige klær som kunne være med å marsjere. I toget bar fangene transparenter av blant annet Stalin og Kong Haakon VII. Også en kontingent tsjekkere fikk være med å gå i toget. Disse bar også transparenter.

Selve 17. mai-arrangementet ble holdt på folkeskolen. Orlogskaptein Meyer holdt dagens tale. Representanter for fangene var også framme med taler og takksigelser, blant annet en russisk offiser som hadde vært fange.

Fimbul bilde.JPG Speiderne og ledelsen for toget.

Til høyre Arne Jensen.
Hvem er de andre?


Fimbul bilde.JPG De tsjekkiske fangene deltar i 17 .maitoget i Bogen 1945.


Fimbul bilde.JPG Tirpitz i Bogen havn.

Tatt nedenfor Petter Opdan.
Tatt illegalt av J. Eid Olsen, Harstad.


Bondedrifta - generalforsamling 1930


Fimbul bilde.JPG Fimbul bilde.JPG
Bondedrifta, generalforsamling 1930.
Bildet er tatt i bakken opp fra trygdekontoret i Bogen.
Skjematisk oversikt av samme bilde.


1 Tobias Johansen 41 Hans Tofte 81 Oluf Simonsen
2 ? 42 Alfred Hansen 82 Jon ?
3 Peder Kristoffersen 43 ? 83 Andreas Mikkelsem
4 Henrik Parten? 44 Jon Eliassen 84 Heggelund Aronsen
5 ? 45 Jakob Berg 85 Alfred Pettersen
6 Alfred Løvlund 46 Anton Jensen 86 Nils Øverland
7 Ottar Olsen 47 Asmund Elvheim 87 ?
8 Hilmar Hansen 48 Kristian Lenvik 88 ?
9 Edvard Michaelsen 49 Julius Olsen 89 Daniel Danielsen
10 Isak Johansen 50 ? 90 Jens Olsen Strand
11 Jens Skånevik 51 Ole Øse 91 Ole Pedersen
12 Andreas Botn 52 Nils Pedersen 92 ?
13 Einar Johansen 53 Karl Karlsen 93 Anton Elvemo
14 Andreas Utstrand 54 Fenrik Berger 94 Edvard Hansen
15 Ole Andreassen 55 Leif Michaelsen 95 Johan Knutsen
16 Ole Pedersen 56 Verkstedmester Jenssen 96 Konrad Karlsen
17 Gerhard Jakobsen 57 Jon Løvli 97 Jon Solli
18 Aronsen 58 Henrik Henriksen 98 ?
19 Kristian Andreassen 59 Nils Martinussen 99 Ottar Seljeli
20 Aksel Kristoffersen 60 Hans Pettersen 100 Olav Bjørkmo
21 ? 61 ? 101 Gunvald Hågensen
22 Andreassen 62 Reidar Bergvik 102 Ole Elvemo
23 Ingebrigt Pedersen 63 Sverre Pedersen 103 Birger Bergvik
24 Andreas Johnsen 64 Nikolaus Hansen 104 ?
25 Olav Skogøy 65 Petter Jansbakk 105 ?
26 Mikal Kleven 66 Johan Elvemo 106 Jeremias Johnsen
27 Kornelius Korneliussen 67 Peder Pedersen 107 Ottar Rekstad
28 Ivar Pedersen 68 Nakor Nilsen 108 Agnar Andreassen
29 Erling Mikalsen 69 Georg Olsen 109 ?
30 Ottar Samuelsen 70 Johan Larssen 110 Trygve Slettebakk
31 Martin Olsen 71 Hjalmar Lian 111 ?
32 Jens Olsen 72 Ingebrigt Bjørkmo 112 Simon Dalbakk
33 Johan Småbakk 73 Ragnar Pedersen 113 ?
34 Halvdan Landsholm 74 Eivind Fossli 114 Arne Liavik
35 Anton Lambertsen 75 Jens Blix 115 Einar Harr Hansen
36 Anton Kristoffersen 76 Anton Andreassen Oppe på haugen sitter 2 gutter:
37 Major Smith 77 Alf Hansen
38 ? 78 Toralf Bergvik
39 Andersen Aars 79 ?
40 Kristian Andreassen 80 Ole Jensen


Gårds- og slektshistorie, denne gang Øyen

av Kristian H. Lenvik, Lenvik i Ofoten 8. april 1965.

For tiden gaardsnummer 18 i Evenes herred med 5 bruksnummer og samlet skyld 2,23 skyldmark. Tidligere matrikkelnummer 19 med 2 løpenummer 41 og 42, med skyld 1 wog, endret til 1 daler 2 ort og 12 skilling.

Tidligere skreves gaardsnavnet slik: 1610, 1614 og 1661 Øen, 1723 Øjen og 1891 Øien.

Følgende ses aa ha ryddet og bygget paa gaarden i nedenfor nemnte aar som rydningsmenn, bøxlere eller selveiere.

1567 Var landskylden -jordskatten- 1 wog fisk -tør-, men hvem som bodde her da vides ikke noe om.
----------
1610 Var det en Joen i Øen med en skyld paa ½ wog.
----------
1664-67 Var det Amund Amundsøn, født 1605 18 mærk = ½ wog.
Ole Didriksøn, født 1629 18 mærk
----------
Det vart matrikultaksering i 1667 med følgende anførsler:
Saar 1 tønder korn Brændsel meget ringe
Kjør 4 stykk Takst: Leeding ½ wog
Ungnød 2 stykk Korntiende 2 sjeper
Søffder 10 stykk Ostetiende 2 skilling
Gjeder 10 stykk
Hester 1 stykk
----------
1673 Knud Amundsøn ½ wog Leeding 1 ort 6 skilling
Olluf Didrichsøn ½ wog Leeding 1 ort 6 skilling
----------
1678 Enchen Anne Didrichsdatter ½ wog Leeding 1 ort 6 skilling
Øde ½ wog Leeding 1 ort 6 skilling
----------
1680 Pofuel Larssøn ½ wog Leeding 1 pund 12 t
Olle Christophersøn ½ wog Leeding 1 pund 12 t
----------
1682 Enchen Anne Didrichsdatter ½ wog Leeding 0 pund 18 t
Olle Christophersøn ½ wog Leeding 0 pund 18 t
Lauritz Andersøn, husmand Leeding 2 pund 0 t
Første bøxel 25. februar 1682 var 3 riksdaler. Pofuel Lauritzon hadde en landskyld paa ½ wog fisk som enken Anne fradøde gaf.
----------
1684 Paul Lauritzsøn ½ wog Leeding 1 pund
Olle Christophersøn ½ wog Leeding 1 pund
----------
1686 Paul Lauritzsøn ½ wog Leeding 1 ort
Olle Christophersøn ½ wog Leeding 1 ort
----------
1697 Poul Larssøn ½ wog Leeding 18 skilling
Joen Erichsøn ½ wog Leeding 1 skilling
Christen Joesøn Bøxler ½ pund i Øien som hans fader Joen Erichsøn for fattigdoms skyld, for hannem hafuer opladt som sønnen tilforn hafuer en Dehl i samme jord. For Ermeldte ½ pund. Bøxler 3 ort 8 skilling.
----------
1701 Pofuel Larssøn 46 aar
Jon Pofuelsøn 10 aar Pofuel Larssøns sønner
Lars Pofuelsøn 5 aar
John Erichsøn 45 aar
Peder Jonnsøn 6 aar John Erichsøns søn
Skattemanntallet for dette aar.
----------
1711 Pofuel Joensøn selv 4de ½ wog med 1 ort skoeskat
----------
1712-13 Sahlige Pofvels enke ½ wog med 3 pund 6 skilling Krigsstyr og dagskat.
----------
1718 Joen Povelsøn ½ wog 2 riksdaler 3 ort 5 skilling i Krigsstyr og dagskat.
Joen Anderssøn ½ wog
----------
1723 Jordbrukstellinga dette aar var følgende:
1 opsidder -uten navn-. Gaardens eiere var Kongen.
Brændsel til husbehov og fiske til husbruk.
Matrikkelskyld 1 wog.
Utsæd: Blandekorn 2 tønder.
Byg ½ tønde.
Høsting: Blandekorn 2½ tønder
Byg 1 tønde 2 sjepper
Høe 8 læs
Besetning: 4 Kiör, 1 Ongfæ, 8 Saufer, 1 hest.
----------
1762 Skattemantallet -prestemanntall-
Jacob Jonsen, husfar
Hans Qvinde -uten navn-
Johan Jonsen, husfarens bror
Lucia Jacobsdatter, deres datter
----------
1801 Folketellinga dette aar viser følgende var bosatt paa gaarden:
1st familie Einar Nielsøn husbonde 42 aar gift 1. gang gaardbruker og fisker
Maren Johansdatter hans kone 33 aar gift 1. gang
Johanna Einarsdatter deres datter 6 aar ugift
Niels Einarsøn deres søn 3 aar ugift
Axel Einarsøn deres søn 1 aar ugift
Maria Erichsdatter tjenestepige 60 aar enke etter 1. ekteskap
Ola Nielson tjenestedreng 31 aar enkemann etter 1. ekteskap
Walborg Olsdatter tjenestepige 22 aar ugift
----------
2den familie Ana Svendsdatter kaarkone 60 aar enke etter 1. ekteskap
Peder Jenssøn hennes søn 24 aar ugift vanfør
Luecia Jensdatter hennes datter 30 aar ugift
Susanna Aagersdatter fosterdatter 16 aar ugift
----------
3die familie Peder Jenssøn husbonde 60 aar gift 1. gang gaardbruker og fisker
Karen Jacobsdatter hans kone 50 aar gift 1. gang
Marit Pedersdatter deres datter 24 aar ugift
Jens Pedersøn deres søn 16 aar ugift
Jacob Pedersøn deres søn 13 aar ugift
Johanna Pedersdatter deres datter 8 aar ugift
Peder Jonsøn logerende 30 aar enkemann etter 1. ekteskap, smed og baatbygger
----------
1812 Thomas Jacobsen bruker 1 pund 12 skilling bøxelleie 50 riksdaler
Øde bruker 1 pund 12 skilling bøxelleie 50 riksdaler
----------
1818 Som under 1812 nemnt. Thomas Jacobsen erholdt Bøxel paa bruket for seg og sin hustrus levetid. Datert 31. august 1818.
----------
1819 Thomas Jacobsen bruker av ½ wog
Jens Petersen bruker av ½ wog
----------
1825 Folketelling dette aar var det 2 husholdninger med 2 ekteskaper paa tilsammen 9 individer uten navn, herav 4 kvinnelige, 2 leielendinger og 4 tjenestefolk.
----------
1827 Thomas Jacobsen bruker av ½ wog =1 wog jordskyld
Jens Pedersøn bruker av ½ wog
----------
1838 Nymatrikuleringen dette aar viser følgende:
Lnr 41 Peder Jacobsen av gammel skyld 2bp 15 m
av ny skyld 3 Ort 18 Skilling
Lnr 42 Amund Thomassen av gammel skyld 1 bp 12 m
av ny skyld 3 Ort 18 Skilling
Samlet ny skyld = 1 Skylddaler, 2 Ort, 12 Skilling
----------
1841 Aron Torkildsen, skatteutredsler 2 spesiedaler 112½ skilling.
----------
1835 Folketellinga dette aar med jordbrukstellinga utviste følgende:
2 husholdninger med 11 individer, herav 5 kvinnelige.
Utsæd: 3 tønder byg, 1 tønde poteter
Besetning: 2 heste, 8 storfæ, 13 sauer, 4 geder, 2 svin
Navnene paa individerne mangler, da huslistene var i daarlig forfatning.
----------
1845 Folketellinga med jordbrukstellinga dette aaret viser blant annet følgende:
Det var 5 husholdninger paa gaarden med 23 individer uten navn, herav 10 kvinnelige. Folketallet fordelt slik:
1 bestillingsmand, 2 leielendinger, 1 husmand uten jord, 2 mandlige tjenestefolk, 4 mandlige barn, 3 kvindelige barn, 10 utenfor klassefisering = 23 individer.
Utsæd: 3 tønder byg, 2 tønder poteter
Besetning: 2 hester, 8 stort fæ, 12 faar, 9 geder, 4 svin
Aron Torkildsen som var en av fædrene for en av de foran 5 nemte husholdninger, ses aa ha hatt en skatteutredsel paa 2 spesiedaler 112½ skilling dette aaret.
----------
1855 Folke og jordbrukstellinga dette aaret utviser følgende:
Gaarden hadde naa gaardsnummer 18, tidligere matrikkelnummer 19.
Lnr 41 var det 3 husholdninger med 15 individer uten navn, herav 7 kvinnelige og fordelt slik:
1 leielending med 3 husstandsmedlemmer, 2 husmend uten jord, med 8 husstandsmedlemmer, 1 utenfor klasse = 15 individer.
Utsæd: 1 tønde byg, 3 tønder poteter
Besætning: 4 stort qvæg, 12 faar, 4 geder, 1 svin
Lnr 42 var det 1 husholdning paa 4 individer, herav 1 kvindelig, fordelt slik:
1 selveier med 2 husstandsmedlemmer, 1 dreng = 4 individer uten navn.
Utsæd: 1 tønde byg, 2½ tønder poteter
Besætning: 1 hest, 4 stort qvæg, 15 faar, 4 geder, 1 svin
----------
1865 Folketellinga dette aar har en for tiden ingen oversikt over, likesaa foretatte folketellinger i aarene 1875, 1885, 1890 og etterfølgende folketellinger som er foretatt.
----------
1891 Det vart nymatrikulering dette aaret i henhold til Kongelig Resolusjon av 29. mai og 6. desember 1886 med slikt resultat:
Lauritz Dønnesen, løpenummer 41 og 42 av sum skyld gammel 1 daler, 2 ort og 12. skilling, endret til Skyldmark 2,23.
----------
1964 Naa er gaarden oppdelt i 5. bruksnummer, nemlig
bruksnummer 1 0,94 skyldmark Øyen bruker Joakim Skogøy
bruksnummer 2 0,11 skyldmark Utsikten bruker Emil Winnem
bruksnummer 3 0,53 skyldmark Rydnes bruker Emil Winnem
bruksnummer 4 0,05 skyldmark Ungsmaløy bruker Anders J. Winnem
bruksnummer 5 0,60 skyldmark Forsmo bruker Helge Bjørkmo
Samtlige er ogsaa eiere av nemnte bruk.
----------


Budgett-forslag for 1934-35

bygdeboknemnda

Evenes Kommune
Budgett-forslag for 1934-35. (1.juli 1934 - 30.juni 1935).
A. Herredsvesenet
a. Utgifter:
1. Fylkesskatt 9.550,00
2. Herredskassererens lønn 1.200,00
do alderstillegg 300,00
do inkassosalær 250,00 1.750,00
3. Lønn til revisorene 150,00
4. do til formann i arbeidsnemnd 150,00
5. Ordførerens kontorhold 150,00
do til sekretærgodtgjørelse 300,00 450,00
6. Skatteligningen:
sekretærlønn 400,00
utgifter til materiell 300,00
ligningsnevnden for oph. 200,00 900,00
7. Jordstyret:
Agronomlønn med tillegg 945,00
do reiseutgifter 100,00
Jordstyret for møter 40,00
Lønn til formann i jordstyret 30,00 1.115,00
8. Lønn til skogopsynsmann 150,00
9. Lensmanns lønn 23,30
10. Hjelpefengsel 40,00
11. Bidrag til jordmorlønn, efterbetaling ifølge domm 110,00
Bidrag til lønn for 2 jordmødre 400,00 510,00
12. Bidrag til dyrlegelønn 100,00
13. Porto, trykksaker og telefon 300,00
14. Rikstelefon Bogen 80,00
15. Grunnleie for lægeboligen 9,00
do for andre kommunale eiendommer 90,00 100,00
16. Tuberkuløses forpleining 2.000,00
17. Blindes undervisning 400,00
18. 1/5 refusjon sindssykes forpleining 600,00
19. 1/5 refusjon sindsyke i privat pleie 800,00 1.400,00
20. Kommunens 1/7 til trygdekassen pluss arbeidsgiverandel 1.500,00
21. Overformynderiet 20,00
22. Forliksraad & tinghold 200,00
23. Forsømte barnevergeraadet 150,00
24. Vedlikehold av veier:
Riksveien 1/5 2.000,00
Fylkesveien 1/3 500,00
Bygdeveier 2/3 1.600,00
Andre veier 3/3 300,00 4.400,00
25. Distriktsbidrag veien Lenvikmark - Bakkejord 2.520,00
26. do nødsarbeid i Ankenes 1.000,00
27. do Liland - Lenvik 2.000,00
28. Nybygg Lenvik - Furra 6.000,00
29. do Taarstad - Troms fylkesgrense 4.000,00
30. Uerholdelige skatter 5.000,00
31. Tilfeldige utgifter 1.851,70
47.810,00
b. Inntekter:
1. Handelsskatt 300,00
2. Hundeskatt 150,00
3. Husleie av lægeboligen 360,00
4. Bidrag veien Lenvik - Furra 3.000,00
5. do Taarstad - Troms fylkesgrense 2.000,00 5.810,00 42.000,00


B. Kirkevesenet
a. Utgifter:
1. Prestelønn 30,00
2. Katedratikum 3,20
3. Erstatning sogneprestsmb 2.545,09
4. Skyss og diet til sogneprest 300,00
5. Organist og belgtræder 300,00
6. Kirketjeners lønn 450,00
7. d.s. for påvisning av grav 35,00
8. Godtgjørelse til pidellen ved Bogen skole 32,00
9. Alterbrød, vin og lys 100,00
10. Lys og brændsel 125,00
11. Brandkontigent for kirken og kirkestuen 200,00
12. Tilfeldige utgifter 29,71
13. Tilfeldige utgifter 1.851,70
47.810,00
b. Inntekter:
1. Renter av fisketiende, erstatning 377,85
2. do geistliges lønn fonn 631,92
3. Kirketiende fonn 154,43 1.164,20 2.835,80
Overført Kr 44.835,80


C. Skolevesenet
a. Utgifter:
1. 238 ukers storskole a 60,- 14.280,00
120 ukers småskole a 50,- 6.000,00 20.280,00
2. Lys, brændsel og renhold 358 uker a 11,- 3.938,00
3. Skoleinnbo 150,00
4. Lesebøker 200,00
5. Vedlikehold & assuranse 800,00
6. Leie av lekeplass: Liland skole 22,- Tangen 8,- 30,00
7. Utbedring av lekeplass - Liland skole 300,00
8. Renter av gjeld 4.000,00
9. Husleiegodtgjørelse 7⅓ storskolepost a 300,- 2.200,00
do 2 småskolepost a 200,- 400,00 2.600,00
10. Vikarkasse premie 150,00
11. Trygdekasse premie for pidellene 70,00
12. Reparasjon av Furra skole 532,00
13. Kontorhold 100,00
14. Porto mv 20,00
15. Interneringsbidrag 172,80
16. Tilfeldige utgifter 90,00
33.433,24
b. Inntekter:
1. 80% statsbidrag 16.224,00
2. ½ fylkesbidrag 75,00
3. ½ fylkesbidrag utbedring lekeplass Liland 150,00
4. Kretsens andel 150,00
5. ½ fylkesbidrag husleiegodtgjørelse 1.300,00
6. ½ fylkesbidrag reparasjon Forra skole 266,00
7. Bidrag av fylket - nytt skolehus, Lundene skole 500,00
8. 80% bidrag internering 138,24 18.803,24 14.630,00


D. Fattigvesenet
a. Utgifter:
1. Kontorhold 200,00
2. Assuranse og vedlikehold 500,00
3. Bortsatte barn og voksne 2.000,00
4. Understøttelse til andre 12.000,00
5. Tuberkuløses kur og pleie 2.000,00
6. Andres kur og pleie hjemme 3.000,00
7. Begravelsesutgifter 500,00
8. Refusjon til andre kommuner 1.000,00
9. Uforutsette utgifter 500,00
10. Overskridelse 1932/33 6.000,00
27.700,00
b. Inntekter:
1. Refusjon fra andre kommuner 4.000,00 4.000,00 23.700,00
Tilsammen Kr 83.165,80


Til Utligning:
Efter 162,64 skm a kr 4,- 650,56
Paa formue og inntekt - samt bidrag fra staten 82.515,24
Kr 83.165,80 83.165,80
Formue Kr 1.285.462,00
Skattbar inntekt Kr 177.890,00
Antatt inntekt Kr 370.824,00


I redaksjonen

Odd Mortensen
Ida Johnsen
Eva Svendsen
Bjørg Melbøe
Asmund Tverfjell
Harald Lambertsen
Kjellaug Kulbotten