Fimbul nr 29 - 2011

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Fimbul er et småskrift fra Evenes bygdeboknemnd.

Forsidebilde: Geir-gammen i Snubba.
Foto: Sigbjørn Skåden.

Forord

I årets utgave av "Fimbul" har vi en utfyllende artikkel om hospitalskipet "Viking". Dette skipet var et flytende "sykehus" som gikk langs kysten fra Lofoten til Finnmark. "Viking" var også innom Evenes og lå i Øysundet ei tid i 1945, men var da ikke lenger hospitalskip. Det er forfatteren av boka "Viking", Gunnar E. Kristiansen, som har skrevet denne artikkelen for "Fimbul". Her leser vi også om at 20 år gamle student Nordahl Grieg (forfatteren) var med som pressesekretær på jomfruturen.

Som vanlig har vi artikler om slekter. Det er blitt fast tradisjon i "Fimbul" og blir sett på som svært interessant både for de involverte familiene og andre i bygda.

Prosten Anderssen var som kjent en kjent og kjær skikkelse i Evenes, og vi har hatt flere artikler om han, bl a har vi jo, i hver utgave av "Fimbul", ei salme som han har skrevet, såkalt "Søndagsbetraktning". Men i dette nummeret viser vi han fra ei anna side-, gjenfortalt av Kjellrunn Kr Trohaug.

Vi har fått inn mer stoff enn vi har plass for i denne utgaven, så det blir trykt i neste "Fimbul".

Takk til alle som har bidratt med stoff/bilder til heftet.

God jul!

Hilsen redaksjonen.

Søndagsbetraktning

ved Provst Jak. J. Anderssen, Ofoten

Slubbogoahti i Snubba

av bygdeboknemnda

Utdrag av poesibok tilhørende Julie (Olsen) Dalhaug

(Julie Antonette Dalhaug 1885-1975)

Gnr 5 Bnr 2 Nordmark i Evenes

av Aslaug Olsen

Gnr 5 Finhaugen

av Aslaug Olsen

På kjente stier

Bygdeboknemda har fått denne sangen av Trygve Lambertsen

Bondrefta

Bygdeboknemda har fått denne sangen av Trygve Lambertsen

Jaktlag i Skarsmarka på 1930-tallet

av Arne Rasmussen

Døtrene på Liland

av Alfred Arntsen

Stjålet av samer og solgt for ei kvige

av Kjellaug Liljedal Kulbotten

Hospitalskipet Viking

Gunnar E. Kristiansen

Elevtekstar frå 1940-talet

av Kjellrun Kristoffersen Trohaug

Norskstilar frå Strand skole

av Elfrida Sandvoll (født Kristoffersen)

Plogen

av bygdeboknemnda

Tre fortellingar om Prosten Anderssen (1850-1921), Evenes

av Kjellrun Kristoffersen Trohaug

Varge-Pål saken

av bygdeboknemnda

Evenes har fått Nord-Norges vakreste gamlehjem

fra Harstad Tidende 10. november 1951

Utskrift av Kongeskjøte

av bygdeboknemnda

Retting til Fimbul nr 28

Redaksjonen

Aslaug Olsen
Kjell Asbjørn Pedersen
Martin Hansen
Arne Rasmussen
Kjellaug Kulbotten