Fimbul nr 32 - 2014

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Fimbul er et småskrift fra Evenes bygdeboknemnd.

Forsidebilde: Eidsvoll-støtta og gravstedet til Helmer Giedeboe ved Evenes kirke.

Fimbul nr 32 - 2014 inneholder flere artikler om 1814 og om stedsnavn, samt artikler om andre lokalhistoriske temaer.

Forord

I denne utgaven av "Fimbul" gir vi et tilbakeblikk på Evenes/Ofotens rolle omkring hendelsene i 1814. Norge feirer jo i år 200 årsjubileum for Grunnloven.

Videre har vi konsentrert oss om stedsnavn fra hele kommunen. En del av navna er samla inn i forbindelse med særoppgaver på skoler mens andre er skrevet ned i år.

Dessuten fortsetter Alfred Arntsen med sitt omfattende arbeid med gårds- og slektshistorie fra Lenvik.

I tillegg har vi som vanlig en god del stoff som ikke hører under noe bestemt tema, men som er verdifull lokalhistorie likevel.

Vi håper at dere bygdefolk, fastboende eller utflytta, fortsetter å sende inn stoff til bygdeboknemnda. Det er jo stoff fra dere som utgjør "Fimbul".

Takk til alle bidragsytere!

GOD JUL!

Hilsen redaksjonen

Søndagsbetraktning

ved Provst Jak. J. Anderssen, Ofoten

Eidsvollmannen Helmer Andersen Giedeboe og hans etterkommere i Ofoten

av bygdeboknemnda

Valgmennene 1814 fra Ofoten

av Alfred Arntsen

Riksforsamlingens Forhandlinger

av bygdeboknemnda

Nordlands Amt, 20de juni i 1814

C. Elster

Jødeparagrafen

av Arne Rasmussen

Tankevandring, minner fra barne- og ungdomsårene

av Ellen Mortensen (Ellen Randine Margrete Mortensen 1913-?)

Stedsnavn

Stedsnavn langs Forraveien

av bygdeboknemnda

Stedsnavn mellom Volden og utover til Sommervika

av Odd Sørensen

Noen stedsnavn nær Troms grense

av Aslaug Olsen

Noen stedsnavn med mulige forklaringer på navnet

av bygdeboknemnda

Niingen

av bygdeboknemnda

Lakså

av Julie Ræder og Børge Nygård

Stedsnavn på Liland

av Kjellaug Kulbotten

Noen stedsnavn langs veien i Evenesmark

av bygdeboknemnda

Rotur til skrekk og avstraffelse - og guttestreker med smell

av Arne Rasmussen

Gårds- og slektshistorie for gnr 26 Lenvik i Evenes

av Alfred Arntsen

Gårds- og slektshistorie ca 1700 til ca 1840

av Alfred Arntsen

St. Hans

av Borghild Blix-Aune, diktet er også gjengitt i Fimbul nr 4 og Fimbul nr 12

Sankthans, du vekker en lengsel så stor,
til barndomsbygda i nord.
Hvor natten og dagen er tindrende klar,
blant Nord-Norges fjeller og skar.

Jeg synes jeg ser den blomstrende hegg,
hver en sti, hver en rislende bekk.
Og Niingsfjelltoppen seg strekker mot sky
med solgull i morgenens gry.

I tanker jeg lytter til Rognåens sus,
til Kvitfossens mektige brus.
Og Tverrelven rolig gjør sine slyng,
dypt nede blant mose og lyng.

Snart luer det bål i fra nut og fra tind.
Det fanger det fanger mitt sinn.
Og leiken går lystig på blomstrende vang.
Midtsommer med latter og sang.

Bogen i Ofoten, fjern du er,
den bygda som jeg har så kjær.
Kunne jeg nå deg og være din gjest,
når du samles til midtsommerfest!

Apoteket på Liland

av bygdeboknemnda

Liland Ungdomslag

av Odd Sørensen

En liten skolehistorie

av bygdeboknemnda, (fortalt av Magne Martin Arktander Rørvik 1915-2000)

Fra Evenesmark Bygdeungdomslag "Bonden" - juli 1937

ved Dagrun Tverfjell (1919-1958)

Utflugt

ved Dagrun Tverfjell (1919-1958)

Doktorbåtnaustet på Liland

av Aslak Markusson og Odd Sørensen

På kortur med Bogen Sangforening

av bygdeboknemnda

Speidere

av bygdeboknemnda

Om Nikolaus Kaufmann og noen av etterkommerne hans

av Aslak Markusson

Vi blar i det gamle album

av bygdeboknemnda

Redaksjonen

Martin Hansen
Arne Rasmussen
Kjellaug Kulbotten
Siri F. Tobiassen
Aina Heimdal
Sigrid R. Bruun
Artikler i bibliografien 1814 sett nedenfra

Artikler i Fimbul 32 som er omtalt i bibliografien 1814 sett nedenfra er: