Bibliografi:Skjervøy kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Troms fylke · Senja
Balsfjord · Bardu · Berg · Dyrøy· Gratangen· Harstad · Ibestad · Karlsøy Oslo byleksikon 1938.JPG
Kvæfjord · Kvænangen · Kåfjord · Lavangen · Lenvik · Lyngen · Målselv · Nordreisa · Salangen
Skjervøy · Skånland · Astafjord · Storfjord · Sørreisa · Torsken · Tranøy · Tromsø
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

 • Folketellinga 1865 for 1941 Skjervøy. Utg. Registreringssentralen for historiske data. 194 s. ISBN 82-7663-053-7
 • Friis, Guttorm: Handelshuset N. Rasch, Skjervøy : 150 år, 1799 12. oktober 1949. Utg. N. Rasch. 1949. 75 s.
 • Fugelsøy, Maurits: Skjervøy. Et prestegjeld og et herred i Nord-Troms. Utg. Skjervøy kommune. 1970–74. 420 og 428 s. 2 b.
B.1: Digital versjonNettbiblioteket
B.2: Digital versjonNettbiblioteket
 • Guttormsen, Helge: Skjervøy kirke 275 år. Nord-Hålogalands eldste bevarte trekirke. Utg. Skjervøy menighetsråd, 2003. 35 s. ISBN 82-303-0080-1. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hansen, Leif-Harry: Fra landhandel til stormarked : Forbrukersamvirket NORDs historie, Tromsø 1996
 • Johnson, Rudolph og Arden Johnson: Slekten Skjervøy : Rudolph Johnsons slektshistorie. Utg. R. Johnson. 1992. 106 s.

Hovedoppgaver 1907-

 • Kvalnes, Martin: Utvandringen fra Skjervøy prestegjeld til Amerika 1865-1914. Universitetet i Tromsø 2000. Fag: Historie. Kommune: Skjervøy
 • Nyheim, Vidar: Kommunesammenslåing og skolestruktur. En økonomisk konsekvensanalyse for kommunene Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen. Universitetet i Tromsø 1998. Fag: Sosialøkonomi. Kommune: Kåfjord [Merknad: Skjervøy: se også Kåfjord, Nordreisa: se også Kåfjord, Kvænangen: se også Kåfjord.]

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Brev (2406 SKJERVØY)
En skrivefør kar i Skjervøy i 1890 åra. Utg. Nord-Troms historielag. I: Menneske og miljø i Nord-Troms. Årbok. Årg. 6 (1980). S. 72-73. Merknad: Avsendar: Ole A. Iversen
 • Kyrkjeinspeksjon ; kyrkjerekneskap (2407 SKJERVØY)
Kirken på Skjervøy. Utg. Hålogaland historielag. I: Håløygminne. Årg. 24, nr 2 (1943). S. 390-403. Red. Guttorm Friis. Merknad: Kyrkjeinspeksjon 1770, kyrkjerekneskap 1726, inventarliste 1825 og 1849.
 • Matrikkelførearbeid 1863- (2408 SKJERVØY)
Beskrivelse over Jordbrugene i Skjervø Herred, og Forslag til Skyldlæ gning i Henhold til Lov om Revision af Matrikulen af 6te Juni 1863. 1866. 9 s.