Dagens Nyheter

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Sigurd Simensen.

Dagens Nyheter var en av Harstads fire aviser på 1920-tallet. Den var kommunistenes organ og oppsto etter splittelsen av DNA i 1923. Avisen var sterkt knyttet til Sigurd Simensens navn. Han var redaktør i Folkeviljen før partisplittelsen og var den som ble driveren av det nye tilskudd til pressemangfoldet i Harstad. Aage Rønning som da var formann i Trondenes Arbeiderparti av NKP stilte seg også i spiss for det nye bladet, etter som dette var et partiprosjekt.

De to første nummer het Dagens Nyt og startet 20. mars 1924. Siste nummer kom ut 7. mars 1931.  Aas & Søn Boktrykkeri (som en tid het O. Aas) sto for trykkingen fra og med nr. 1 til og med nr. 37, som kom 6. oktober 1928. Deretter i Frihetens trykkeri i Svolvær fra og med nr. 38, som kom 13. oktober 1928, til og med nr. 43, som kom 24. november 1928. Aas & Søns Boktrykkeri hadde så trykkingen fra og med nr. 44, som kom 1. desember 1928 og til siste nummer i mars 1931. Redaksjonen var hele tiden i Harstad, med unntak av en periode i 1928 da redaktøren redigerte Friheten i Svolvær. Sigurd Simensen var avisas eneste redaktør.


Se også

Kilde