Harstad Mandskor

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Harstad Mandskor ca 1915-1916
Foto: Halfdan Holm, Harstad
Alfred Evensen var med på å stifte Harstad Mandskor og har betydd mye for koret.
Sangøvelse på Tonehuset.
Foto: Gunnar Bjørkmann (2011).

Harstad Mandskor ble stiftet den 14. april 1913 etter initiativ fra Jacob Alfred Bangstad, som også ble korets første formann. I alle disse årene har koret holdt seg aktivt og kunne med stolthet feire 100-årsjubileum i 1913. Korets formålsparagraf ved starten var: Mandskoret har til formål ved dyrking av sang og arbeide for sangens fremme at virke såvel for ædel underholdning som moralsk dannelse.

Tanken om å danne mannssangkor i byen var imidlertid ikke ny, og det er viktig å nevne to sangkor som var forløperne til Harstad Mandskor:

Sogneprest Ingebrigtsens kor 1892-1897

Harstad Mannssangs historie skriver seg fra 1892, idet daværende sogneprest Peder Adolf Ingebrigtsen i Trondenes i samarbeid med lærer Joakim Christiansen, Sama, sammenkalte en del sanginteresserte til øvelse i korsang. Det var sogneprest Ingebriktsen som var den ivrige leder under øvelsene, men han hadde verdifull assistanse i lærer Christiansen. Blant de daværende aktive sangere var det mange kjente navn fra Harstad. Blant annet kan nevnes lensmann Mikael Mikkelsen, dampskipsekspeditør Magnus Lund, apoteker Dahl, sorenskriver Karl Andreas Hanssen, fotograf Kramer, skolebestyrer Hollum, banksjef Andreas Vorren og kjøpmann Hans Fredrik Giæver.

På samme tid hadde lærer Christiansen et blandet kor hvor de fleste aktive fra mannskoret også deltok. Sangøvelsene ble holdt vekselvis hos de respektive sangere, og også hos andre som ikke var aktive, men ellers sanginteresserte. Sangforeningen hadde ofte hyggelige samvær i hjemmene etter øvelsene, og dette skapte sikkert godt samhold innen sangkretsen. Det ble også foretatt utflukter i nærmeste omegn, og om vinteren arrangertes det fakkeltog. Sangforeningen holdt aldri noen offentlig konsert, men sang ved flere anledninger på tilstelninger i veldedig øyemed. Sogneprest Ingebriktsen døde i 1897, og sangforeningen ble nedlagt og ikke gjenopprettet senere.

Harstad Mandssangforening 1903-1911

Lærer Joakim Christiansen fikk dannet Harstad Mandssangforening. Strandstedet var da vokst seg større, og innbyggertallet likeså. Man hadde nå også forsamlingslokale hvor blant annet sangkonserter kunne avholdes. At koret innstilte sin sangvirksomhet, skyldtes imidlertid ikke instruktøren. Hans interesse for korsangen var fortsatt levende, og hans virke for sangen bar rike frukter, så lærer Christiansens navn vil alltid stå skrevet i Harstad Mandssangforenings historie.

Harstad Mandskor

Utpå vinteren 1913 sendte Alfred Bangstad ut en anmodning til en del sangere om å komme sammen for å diskutere muligheten av å ta fatt med korsangen igjen, enten som fortsettelse av den gamle forening eller start av en ny. Den 10. april ble listen utsendt, og inndradd samme dag, idet samtlige tilskrevne erklærte seg villig til å møte. Den 14. april 1913 møtte så følgende herrer for å drøfte saken (navnene er oppført i samme rekkefølge som i protokollen):

Furer Alfred Bangstad, postekspeditør Sigfr. Johansen, blikkenslager Jørgen Kristoffersen, baker Jørgen Johansen, sersjant Rolf Sjursen, sersjant Jentoft Ness, blikkenslager Sverre Kristoffersen, kontorist Peter Hay-Nilsen, komm.sersjant Hans Alstad, musikksersjant P. Magne Lande, musikksersjant Rolf Framnes, musikkfanejunker Alfred Evensen, repslager Hansen, sadelmaker E. Larsen, kontorist Edv. Moe, konditor T. Johnsen, sersjant Harald Sandtorv, betjent Johnsen samt Arthur Grønningsæther, Paul Jensen og K.J. Birkeland som møtte etter at møtet var satt. Til sammen 18 stemmeberettigede.

Alfred Bangstad ble valgt til dirigent for møtet. Man ble fort enige om at sangerne i byen hadde "hvilt" lenge nok, og man konstituerte derfor straks en forening.

Det var til møtet kommet erklæringer fra musikkfanejunker Alfred Evensen og musikkløytnant Peter O. Jøsvold om at de var villige å overta stillingene som sanginstruktører. Da møtedeltakerne anså begge disse herrer som kompetente og interesserte musikk- og sanglærere, gikk man straks til valg av instruktør. Det stemtes med sedler uten noen forutgående diskusjon. Resultatet var at Evensen ble valgt med 11 stemmer, løytnant Jøsvold fikk sju. Det bemerkes at tidligere instruktør Christiansen ikke ønsket å overta instruktørstillingen nå.

Det første styret

Ved valget fikk styret denne sammensetning: Formann Alfred Bangstad, Nestformann Jørgen Kristoffersen, Styremedlemmer H. Alstad, Jørgen Johansen og Jentoft Ness.

Dirigenter i Harstad Mandskor 1913-2012

Æresmedlemmer i Harstad Mandskor

Medlemmer som er tildelt Norges Landssangerforbunds hederstegn

«Berømtheter»

Kilder