Jentoft Ness

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Furer Jentoft Ness var en ihuga mannskorsanger; medlem av Harstad Mandskors første styre og formann i koret fra 1921 til 1922
Foto: Harstad Mandskor 1913-1923, Harstad 1923
Storgata 25 hvor Jentoft Ness bodde med sin familie.
Foto: Gunnar Reppen. (2014).

Jentoft Ness (født 8. september 1881, død 10. november 1947) var en sentral personlighet i Harstads første år som by og utmerket seg på flere plan. Han var gift med Anette Dorthea Ness f. Ottersen, f. 8. januar 1882, død 25. juni 1962. De hadde (ifølge folketellingen 1910) sønnene Odd (1907-1973) og Øistein (1909-1980) og bodde i Storgata 25. I 1911 fikk de datteren Gunvor Karoline. Jentoft Ness hadde da tittelen sersjant og typograf. Senere nevnes han som furer (underoffiser), noe som tyder på at han hadde sin utdannelse fra Tromsø Stifts Underoffisersskole, som befalsskolen i Harstad het den gang.
Jentoft Ness var ansatt i Harstad kommune som likningssjef og bysekretær, og i 1936 ble han kommunens kontorsjef og fungerte i praksis som rådmann til 1939 med ansvar for kommunens regnskap og pengeforvaltning.

Familieforhold

Sønnen Odd arbeidet som kontorist hos dampskipsekspedisjonen til O. Galschiødt og var dessuten kjent som en lokal pianist som særlig var akkompagnør for Harstad Turnforenings linjeturnere. Odds sønn, Øistein Ness, var en kjent fotballspiller (keeper) på Harstad Idrettslag i 1960- og 1970-åra.

Jentofts sønn, som også het Øistein, hadde sin fotballkarriere i 1930-åra, og var senere kjent som kompanjong i elektrofirmaet Ness & Lind.

Tillitsverv

Kilder