Oluf Galschiødt

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Oluf Galschiødt.
Foto: Bildet er utlånt fra familien.
Oluf Galschiødts kone: Ellen Rustad Galschiødt (1896-1981) var fra Drammen, datter av grosserer Anton Rustad og hustru Ragna. Ellen tok examen artium ved Latinskolen i Drammen. Etter noen års studier, reiste hun til Sjøvegan i Troms og tok jobb som guvernante hos apotekeren der. Her møtte hun Oluf Galschiødt fra Tromsø og de giftet seg i 1920. En tid bodde de i Marburg i Tyskland, hvor Oluf studerte sosialøkonomi. I 1935 flyttet de til Harstad med sine fire barn: Bredo, Odd, Beate og Merete. I 1944 kom yngstemann Stein Ivar. Ellen Galschhiødt var i foreningslivet, både mens de bodde i Tromsø og i Harstad – blant annet i Røde Kors og særlig i Harstad barnehjemsforening. Hun skrev alltid dagbøker, hvor særlig livet i Harstad under okkupasjonstida i Harstad er av lokalhistorisk verdi.
Foto: Bildet er utlånt fra familien.

Oluf Galschiødt (født 27. desember 1893 i Tromsø, død 7. april 1961 i Harstad) var dampskipsekspeditør, forsikringsagent, konsul og styreformann i Harstad Tidende. Han var gift med Ellen Galschiødt, f. Rustad (1896-1981). Etter at de var gift i 1920, bodde de en tid i Marburg i Tyskland mens Oluf studerte sosioaløkonomi. Deretter bosatte de seg først i Tromsø og fra 1935 i Harstad.

Etter endt utdannelse ble han ansatt i Finnmark Fylkesrederi og deretter i Det Nordenfjeldske Dampskipsselskab. I 1918 ble han ansatt som kontorsjef i Troms Fylkes Dampskipsselskap (TFDS), og var styremedlem i dette selskapet i 1928, fra 1944 til 1948 og fra 1950 til 1961. Han ble valgt inn i bystyret i Tromsø og var varaordfører i 1931. I 1935 overtok han som ansvarlig for selskapets ekspedisjon i Harstad. Ved siden av å betjene TFDS’ båter utvidet Galschiødt virksomheten til å ekspedere flere fraktrederier og i tillegg drev han assuranseforretning med tilknytning til flere av de mest kjente assuranseselskapene. For Lloyds var han agent fra 1936. Firmaet hans het D/S Ekspeditør O. Galschiødt og holdt til i ekspedisjonsbygningen på Rikard Kaarbøs kai (også kalt Dampskipskaia).

Da Harstad og Omegns Forsvarsforening ble stiftet i desember 1936, ble forsvarsvennen Galschiødt den selvskrevne formann. Et verv han satt i til i november 1939.

Frem til 21. november 1941 var Galschiødt formann i Nord-Norges Reisetrafikkforbund, men ble avsatt av NS-miljøet i Harstad, som satte inn sin egen mann: banksjef Christoffer Blom Heimbeck.

Ved kommunevalget i 1938 ble Galschiødt innvalgt i Sandtorg kommunestyre på en Borgerlig fellesliste og fikk plass i formannskapet.

Fra 1942 ble Galschiødt styreformann i Harstad Tidende – et verv han hadde til 1961. Dette var en krevende periode for avisen. Avisdriften under krigen var problematisk på mange måter. Etter krigen opplevde avisen stor fremgang, og da Galschiødt gikk av som formann i 1966, var Harstad Tidende alene avis i Harstad og stod bedre rustet enn andre sammenlignbare aviser i landet når det gjaldt å møte fremtidens utfordringer.

I 1946 ble han finsk visekonsul med et distrikt som omfattet Senja, Vesterålen og Lofoten, og i 1951 ble han valgt til formann i Redningsselsdkapets 2. distrikt.

Fra 1950 ble sønnen Per Ørnulf Bredo Galschiødt opptatt som medinnehaver i bedriften.

- - -
Galschiødt var representant for forsikringsselskapet A/S Norske Alliance, som ble stiftet i 1911. I 1982 ble selskapet innlemmet i Norden-gruppen, som igjen gikk inn i A/S Storebrand i 1986.
- - -
TFDS’ ble etablert i 1866 under navnet Tromsø Amts Dampskibsselskab, og fikk egen ekspedisjon i Harstad året etter med Wilhelm Kaarbø som første ekspeditør. Deretter overtok sønnen Rikard Kaarbø. I 1908 ble ekspedisjonen utskilt fra TFDS til eget selskap. O. Bottolfsen ble da den første ekspeditøren, og da han trakk seg i 1920, overtok broren Johannes Bottolfsen. Han hadde lang fartstid som skipper i selskapet, og da han gikk av i 1936, ble han tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull.

Kilder

  • Simensen, Sigurd: Harstad 50 år. Harstad 1953.
  • Nettsider: Tromsø kommune.
  • Galschiødt, Ellen Rustad: Mine erindringer fra 1940 til 1947 2010.
  • Harstad Tidende 18. juli 1951.