Harstad og Omegns Forsvarsforening

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Harstad og Omegns Forsvarsforening ble konstituert 10. desember 1936. Allerede ved starten var det inntegnet 1000 medlemmer. Lokalforeningen er tilsluttet Norges forsvarsforening, (NFF) - en landsdekkende forening som har som formål å arbeide for at forsvarsviljen til enhver tid er levende i det norske folk. Moderforeningen ble stiftet 1886. En av foreningens mest kjente pådrivere var Fridtjof Nansen, som var foreningens president fra 1915 til sin død i 1930. Han utformet foreningens motto: «Forsvarssak er fredssak». Foreningen utgir tidsskriftet Norges Forsvar som kommer ti ganger i året.

De første år

Foreningens første styre besto av damskibsekspeditør Oluf Galschiødt som var formann og lensmann Hans Aamnes viseformann. De øvrige styremedlemmer var frøken Karen Vorren (eldste datter av Andreas Vorren, født 1901), generalmajor Carl J. Erichsen, tollforvalter Carl A. Okkenhaug, kjøpmann Karl Knutsen (A/S Sport) og gårdbruker Mathias Torheim. Som varamenn ble valgt lærer John Rekstad, kaptein Nils J. Hunstad, gårdbruker Ola Solbakken og fru Agda Wickstrøm (Vika). General Erichsen og frk Vorren forlot byen i 1937-1938 og da trådte lærer Rekstad og Nils J. Hunstad inn i styret. Foreningen arrangerte en rekke foredrag med forsvarsrelaterte tema der general Erichsen, oberstsløytnant Eggan, major Just som da var leder av BSIN, divisjonslege, major Andersen, kaptein Odd Lindbäck-Larsen, politimester Gabriel Lund, oberstløytnant Finn Nummedal, generalsekretær i Norges Røde Kors Jens Meinich, oberstløytnant Nitter-Hauge og statskonsulent Tilrem var noen av innlederne.

Generalforsamling mandag 20. november 1939

Medlemsmassen var nå vokst til om lag 1200 medlemmer. Imidlertid hadde formann Galschiødt frabedt seg gjenvalg, og i følge referenten var alle overtalelser nytteløse. Som ny formann valgtes sekretær Christopher Blom Heimbeck, men nestlederen ble på ny gjenvalgt. Det øvrige styre ble: Kjøpmann Karl Knutsen, tollforvalter Carl A. Okkenhaug, gårdbruker Mathias Torheim, lærer John Rekstad og d.s. ekspeditør Oluf Galschiødt. Suppleanter ble kaptein Nils J. Hunstad, fru Agda Wickstrøm, statskonsulent Tilrem og gårdbruker Ola Solbakken. Som kasserer ble gjenvalgt kontorsjef Stener Elvedahl og som revisorer ble redaksjonssekretær Peder Lind-Solstad og frk Gudrun Evjen også gjenvalgt. Den avtroppende formann Galschiødt opplyste ellers at løytnant Hærland ville holde foredrag på neste ordinære medlemsmøte og at Forsvarsforeningens generalsekretær Rolf Graff skulle holde sitt foredrag i januar 1940.

Kilder