Norges Røde Kors

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Plakett fra Norges Røde kors, ukjent år.
Foto: Siri Iversen, 2016.

Norges Røde Kors er en humanitær organisasjon som ble grunnlagt i 1865. Gjennom frivillig innsats bistår organisasjonen redningstjenesten, politiet, helsetjenesten og Sivilforsvaret under katastrofer, store ulykker og under leteaksjoner. I løpet av de siste 30 årene har mer enn 35 000 skadde og savna fått hjelp fra Røde Kors hjelpekorps. I krigstid bistår Røde Kors forsvaret. Norges Røde Kors er også involvert i utviklingsprosjekter i mange land, besøkstjeneste i fengsler, feriesentre for personer med spesielle behov og annet humanitært arbeid. Organisasjonen ble grunnlagt bare to år etter stiftelsen av den første Røde Kors-komitéen i Sveits i 1863, og er en av de eldste nasjonale Røde Kors-foreningene. Internasjonalt er foreningene organisert gjennom Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger (IFRC) og Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC).

Organisasjonen er bygd opp med distriktsforeninger i alle fylker, og et sekretariat i Oslo. Det er også over 500 lokalforeninger, samt flere spesialforeninger. De forskjellige virksomhetsområdene er organisert i fore landsråd: barnehjelp, besøkstjeneste, hjelpekorps og ungdomsrådet. Det var pr. 2006 omkring 180 000 medlemmer i organisasjonen. Bladene Røde Kors Magasinet og Hjelp blir utgitt av Norges Røde Kors sentralt.

De fire sentrene EideneTjøme, Haraldvangen i Hurdal, Haraldvigen i Kristiansand og Merket i Nord-Aurdal tilbyr blant annet ferieopphold for funksjonshemmede som vanskelig kan benytte seg av vanlige overnattingstilbud.

Røde Kors-symbolet, og Røde Halvmåne som brukes i muslimske land, er et beskytta symbol som gir et særskilt vern i krigstid.

Presidenter

Fredrik Stang var første president i Norges Røde Kors fra 1865 til 1880.
Daværende president i Norges Røde Kors, Sven Mollekleiv, på Universitetsplassen i Oslo 13. september 2015 i forbindelse med et humanitært arrangement.
Foto: Stig Rune Pedersen (2015)

Generalsekretærer

Kilder

Røde Kors-leirskolen Haraldvigen ved Kristiansand fotografert i 1984.
Foto: Stig Rune Pedersen (1984)