Karl Andreas Hanssen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Karl Andreas Hanssen.
Foto: Utlånt fra Kjetil Høvde.
Annonse for Karl A. Hanssens advokatpraksis i Harstad Tidende mandag 20. februar 1905.
Foto: Hentet fra Nasjonalbibliotekets digitaliserte aviser.
Karl Andreas Hanssen (til høyre) var advokat, første sorenskriver i Trondenes og ordfører i Trondenes 1901-1913. Mannen til venstre er sannsynligvis dampskipsekspeditør Magnus Lund, sønn av Liva og Aage Lund (klokker). Han var onkel til Karl A. Hanssens kone, Leikny Kaarbø Hanssen.
Foto: Utlånt fra Sør-Troms museum, avd. Trondenes.
Denne annonsen sto på trykk i utstillingskatalogen for Harstadutstillingen 1911, der Hanssen spilte en meget sentral rolle.

Karl Andreas Hanssen, født 27. november 1870 i Skien, død 24. april 1918, var høyesterettsadvokat, sorenskriver og ordfører i storkommunen Trondenes fra 1902 til 1913, innvalgt på «Nordbygdenes liste». Gift 7. september 1901 med Leikny Kaarbø, f. 19. desember 1879. De hadde seks barn, som alle tok etternavnet Høvde. Familien bygde bolig og kontor i Storgata 46.

Hanssen vokste opp i Drammen og tok examen artium der i 1889 og ble cand. jur. i 1894. Han kom deretter til Harstad som advokatfullmektig hos Henrik Borch og ble senere dommerfullmektig hos Sorenskriveren i Senja, som den gang holdt til i Hamnvik i Ibestad kommune. (Harstad og Trondenes tilhørte Senja sorenskriveri.) Hanssen var en av de første juristene fra Nord-Norge som ble høyesterettsadvokat. (Slike stillinger var helst forbeholdt advokater i Oslo-regionen). Hanssen hadde kontor i Torvet 6. Da Trondenes ble utskilt som eget sorenskriverembete i 1916 med Harstad som kontorsted, ble Hanssen utnevnt til den første sorenskriver i Trondenes.

I 1898 kom han tilbake til Harstad fra Hamnvik og overtok Borchs advokatpraksis, da Borch reiste fra Harstad. Da svigerfaren, Rikard Kaarbø, døde i 1901 ble Hanssen valgt til hans etterfølger som ordfører i Trondenes herred til 1913. I denne stillingen var han en drivende kraft i utviklingen av handelsstedet Harstad, som førte til at stedet fikk bystatus fra 1. januar 1904. Samtidig var han delaktig i mange forretningsvirksomheter. I 1890-åra var han også aktiv i Harstad mandssangforening - koret som ble en forløper for Harstad Mandskor.

I 1909 tok han initiativet til å få istand en utstilling i Harstad, han reiste spørsmålet på landhusholdningsselskapets årsmøte og fikk fin bør for tiltaket. På selskapets generalforsamling i 1910 ser vi at han følger opp saken med å foreslå dannet en husflidsforening i amtet. Forslaget må ses i sammenheng med den landsomfattende utstillingen man hadde i Bergen det året, og som blant annet omhandlet sport og husflid - innenfor rammen av en gryende turistnæring. Utstillingen i Harstad ble iverksatt i 1911, og da ble også Tromsø amts husflidsforening stiftet med prostinnen i Trondenes som formann. Harstadutstillingen 1911 samlet om lag 50 000 besøkende i byen som da hadde knapt 1200 innbyggere. Hanssen var formann i utstillingens "hovedstyre" og formann i avdelingsstyret for husflidavdelingen.

I 1910 ble han konstituert som krigsadvokat for Nord-Norge. Han var aktor i en krigsrettssak mot unge sosialister som under militærtjeneste på Setermoen 1914 hadde latt seg avbilde med et brukket gevær, selve symbolet på den antimilitaristiske agitasjon. De ti soldatene, som hørte hjemme i Lyngen bataljon, ble dømt til fengselsstraffer fra 60 dager til seks måneder.

Hanssen var styreformann i Harstads største bedrift, A/S Haalogalands Dampskibsselskab, fra 1909 til sin død i 1918. I tiden 1905-1917 var han styremedlem i Troms Amts Dampskibsselskap A/S (Fra 1919 omdøpt til TFDS) og nedla et betydelig arbeid for utviklingen av kommunikasjonsforholdene i sørfylket. Han hadde en sterk posisjon i byen og ble ofte bare benevnt som «Advokaten».

Hanssen døde 24. april 1918 under et opphold i Tromsø, bare 47 år gammel.

Faren var en kjent skipsbygger

Hanssen var sønn av skipsbyggmester/skipskonstruktør Carl Andreas Hansen[1] (1843 – 1935) og Henriette Ingebrechtsen (1840 – 1879). Carl Hansen var utdannet i Bergen og Amerika og ble en anerkjent, dyktig fagmann i norsk skipsbyggings-industri. For det meste virket han innen skipsbyggermiljøet rundt Skiensfjorden. I 1906 flyttet han til Harstad, og kjøpte et område i Harstadhamn der han startet sitt eget skipverft, Harstad Skibsverft. Han drev verftet til 1912 da han solgte det til Edvard Tangen og Hagbart Andreas Pedersen. Etter dette var han besiktelsesmann for Veritas og sjøkyndig ved Statens Skipskontroll. Han flyttet fra Harstad da sønnen Karl døde i 1918.

Barna til Leikny og Karl Andreas Hanssen

 • Rikard Kaarbø Høvde, f. 15, august 1902, sivilagronom, Trondheim, døde 1969.
 • Gunvor Høvde, f. 31. desember 1903, gårdbruker Åmli i Aust-Agder, døde 1988
 • Karl Andreas (Kalle) Høvde, f. 4. desember 1905, byfogd i Drammen, døde 1993.
 • Svein Høvde, f. 13. november 1908, politimester i Steinkjer, døde 1993.
 • Erling Høvde, f. 8. mars 1911, befal, Bardufoss, døde 1980(?).
 • Kjell Høvde, f. 18. juli 1916, døde 1987.

Referanser/noter

 1. Merk: Far og sønn stavet etternavnet sitt ulikt

Kilder

 • Haalogaland 19. oktober 1910: «Utstillingen i Harstad 1911»
 • Utstillingen i Harstad 1911 Katalog, Trykt i Centraltrykkeriet Trondhjem, 1911.
 • Sellæg, Johannes: «Karl Aandreas Hanssen. – Advokat, sorenskriver og ordfører» i Årbok for Harstad 1997.
 • Erik Berntsens slektssider: [1]
 • Sør-Troms Museum, Trondenes.
 • Bladet Haalogaland: Nekrolog 26. april 1918.
 • Kjetil Høvde: Informasjon.
 • Harstad kommunes arkiv.
 • Johansen, Geir-Otto: Generaladvokaten og det militære rettsvesen Militære småskrifter nr. 12. 1997. [2]
Karl Andreas Hanssen på sitt advokatkontor sammen med kona Leikny Kaarbø Hanssen.
Foto: Utlånt fra Kjetil Høvde.
Karl Andreas Hanssens bolig i Storgata 46.
Foto: Gunnar Reppen 2009.