Torvet (Harstad)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Slakter Aron Rasmussens hus (til høyre) ble bygd i 1904 og sto midt ute på det som senere ble en åpen plass. Bak ser vi i røstet på losjivert Lars Mjelvas hus. Det ble endret i 1906 og et plankegjerde satt opp, men ca. 1917 ble begge husene revet. Husene til venstre er Torvet 2, Torvet 1B, Torvet 1 - og Hoel-gården i bakgrunnen (Rikard Kaarbøs plass 4). Bildet antas å være fra ca. 1909. Rasmussens hus ble revet av enkefru Petra Rasmussen i 1917 og bygd opp igjen med uthus øverst på Gullhaugen. Der ble det overtatt av datteren Aasta, senere kjent som Aasta Kristiansen, innehaver av Harstad Bokhandel.
Foto: Ukjent.
Oversikt over Torvet ca. 1930.
Torvet juni 2012 med Torvet 10 nærmest til venstre.
Foto: Gunnar Reppen.
Torvet juni 2012.
Foto: Gunnar Reppen.
Hans Fjelldal hadde butikk for elektrisk utstyr i Torvet 3.
Foto: Hans Fjelldal.

Torvet regnes som en del av Harstads sentrum og er, som navnet antyder, en gammel torgplass. På slutten av 1910-tallet ble plassen betydelig utvidet med en steinfylling som kom fra utsprengningen av tomta til Harstad sykehus. På 1950-tallet bygde Harstad Oppland Rutebil en terminalbygning på tomta, og siden er hovedveien gjennom byen vært lagt over Torvet og en stor del er tatt til parkeringsplass. I de senere år er Rikard Kaarbøs plass ofte feilaktig blitt benevnt som Torvet eller Torget.
NB! - Noen av husene på Torvet som støter mot Fjordgata er av bygningskommisjonen (bygningsrådet) gitt ulike adresser for en og samme bygning da byggetillatelser ble gitt. Et eksempel er Fjordgata 1 som i noen tilfeller har fått betegnelsen Torvet 6.

Bygninger

# Bilde Bygning
0 Torvet - Aron Rasmussens gård.jpg Slakter Aron Rasmussen bygde slakteri på Torvet så tidlig som i 1899 og utvidet med en bod året etter. I 1904 endret han huset til bolig. Da området ble regulert for ytterligere bebyggelse, ble huset liggende på den åpne plassen mellom nr. 1 og nr. 10. Dette var åpenbart uheldig, og huset ble revet ca. 1917. Rasmussen kjøpte i 1907 tomt av lensmann Strøm og bygde en staselig bolig på Seljestad (Hans Egedes gate 33) i 1911.
0 Lars Mjelva hadde hus på Torvet der han drev pensjonat. Notat fra bygningskommisjonen viser at han fikk satt opp et plankegjerde i 1906.
1 A Torvet 1 A (Harstad).jpg Huset ble bygd av Ewald Eriksen i 1910. Han hadde sportsforretning her før sønnen Gunder Eriksen overtok. Fra 1945 hadde også manufakturforretningen W. Kaarbø (Wilhelm Kaarbø) sine lokaler i huset. På slutten av 1960-tallet overtok Jeni Farger A/S (Jens Nilsen) sportsforretningens lokaler. Ovenpå var Nordland og Troms distriktsmålekontor. Gården er ombygd i de senere år. Senere overtok Steinar og Teija Villassen lokalene med Apollo Klær.
1 B og 2 Torvet 2, Harstad 2014.JPG De to gamle gårdene Torvet 1B og Torvet 2 ble revet for å gi plass til et større forretningbygg.

Vegard Bendiksens kioskforretning holdt til i butikklokalet i gamle Torvet 1 og flyttet senere til «Kjølelagerbygningen» på kaia (Rikard Kaarbøs gate 1) i lokalene etter Alf Bottolfsen kiosk.
«Bach-gården»,(gamle Torvet 2) ble bygd i 1911 av Eiel Torbjørnsen Bach (1842-1912). Gjennom årene var butikklokalene bortleid til Harstad Kaabemagasin, Hardanger Fruktutsalg, v/ Hallgerd Graadahl og senere Olaf Steiros bilforretning (bilmerket Morris) før han bygde eget forretningsbygg i Storgata 34. Fra 1935 hadde Bjørn Johannessen sin forretning Sko-i-nor her til han bygde nybygg i Storgata 3. I andre etasje bodde familien Gyda og Sigvart Bach. Han hadde verksted i Harstadhamn.
Adresse Torvet 1 i 2001: Dressmann AS og i Torvet 1B. Tannlegesenter, tannlege Harald Efraimsen. Adresse Torvet 2 i 2001: KappAhl A/S.

3 Torvet 3, Harstad.jpg Bygningen ble reist ca. 1916 av Elias Weltzien-Holst og var tegnet i jugendstil av arkitekt Johann Osness (1872-1961). På gateplanet, med innganger både på hjørnet og mot Storgata hadde Weltzien-Holst sin allsidige forretning inntil konkurs i 1928 og Brødr. Henriksen A/S (Ole og Sverre) startet i 1933 ny virksomhet i noenlunde samme stil og flere jernvarer i kjelleren. I 1946 kjøpte brødrene Henriksen Fjordgata 23 A. Torvet 3 ble solgt til distriktslege Sigurd Kulseng-Hansen i 1928 og da kalt «Kulseng-gården». Han leide ut 2. etg. til Vestlandske Petroleumscompani og Haalogaland Dampskibsselskab og etter hvert til Senja Politikammer. Senere ble den solgt til Nordic-Hotellene. Med inngang mot Torvet hadde Hans (og Per) Fjelldals radioforretning og -verksted fra 1935 etter at firmaet ble startet i Rikard Kaarbøs gate 2 i 1930. Firmaet hadde også en periode agentur for øl fra Macks bryggeri i Tromsø. I etasjene over forretningene lå bl.a. Senja Politikammer fram til det flyttet til Harstad Håndverkerforening sitt nybygg i Normannsgate 3 i 1963. Også stadslege Arne Kulseng (sønn av distriktslege Sigurd Kulseng-Hansen) og tannlege Maren Kulseng (søster av Sigurd Kulseng-Hansen) hadde kontor og venterom her. Maren Kulsengs praksis ble videreført av Leif Akselsen. Familiene Sevald Bertelsen og Kåre Budahl hadde i sin tid leiligheter i øverste etasje. Fasadene på huset er i stor grad bevart, men vinduene er byttet ut og forenklet. I forbindelse med Nordic-Hotellenes utbygningplaner var bygningen rivningstruet.
4 Fra bygningskommisjonens referat fra 1915 fremgår det at Magnus Mathisen fikk tillatelse til «Flytting + murbygg». Det kan tyde på at huset hans ble flyttet, men at det ikke kom opp noe murbygg. På tilgjengelige historiske bilder står denne tomta ubebygd, men fra 1949 til 1954 holdt bladet Haalogaland til her i et lavt hus/brakke. Tomta inngikk senere i nybygget til Hotell Viking i Fjordgata 2.
5 Torvet Harstad Oplands Bank.jpg Harstad brannvesen hadde sin første stasjon her til de bygde ny i Asbjørn Selsbanes gate, og Elias Weltzien-Holst hadde sin første butikk på denne tomta før han bygde nytt på Torvet 3. I 1916 bygde «Bankgaarden A/S» den staselige bygningen til Senjens Privatbank, som i 1929 skiftet navn til Harstad og Omlands Bank A/S etter at banken hadde vært satt under statlig administrasjon. I 1954 ble den fusjonert med Bergens Privatbank. Banksjef Fridtjof Godske og hans etterfølger fra 1951, Ragnvald Bjørnsen, bodde i 2. etasje. Bankbygningen ble oppkjøpt av Hotell Viking (Nordic-Hotellene), som en tid brukte den til sin virksomhet inntil den ble revet for å gi plass til utvidelse av hotellet i Fjordgata 2. I den samme brakka hadde N. Trollhøys salg av kontormaskiner - og senere hadde Hans Fjelldal radioverksted før han flyttet denne virksomheten til Sjøgata 3.
6 Torvet 6 (Harstad).JPG Advokat Karl Andreas Hanssen var antaklig den som bygde huset i 1904 og hadde kontor her til 1914. deretter ble Ole M. Nilsen eier og drev A/S Nilsen Skipshandel i lokalene. I 1915 bygde han i tillegg et skur. Lege Leonhard Hay Nilsen hadde legekontor og leilighet i huset, mens Bjarne Dypvik A/S hadde viklerverksted i bakgården. Den gamle gården ble revet og erstattet av en ny. I noen eldre kilder har denne gården adresse Fjordgata 1.
Torvet 7A (Harstad)|7 A BJN-bygget i Harstad sentrum.jpg Torvet 7 A (Harstad) ble bygd i 1902 av Carl Julianus Holm. Da han døde i 1905, ble tannlege Annar Ursin-Holm ny eier frem til 1913. Da kjøpte Elias Weltzien-Holst huset. Weltzien-Holst ble slått konkurs, og i 1928 ble Bertheus J. Nilsen ny eier. Han drev sine virksomheter herfra (import/eksport, skipsmegling, rederiet Nordlandslinjen, samt Harstad Islager A/S og Bennett Reisebyrå A/S)

Se egen artikkel om Torvet 7.

7 B Torvet 7 B, Harstad.JPG Her sto fra gammelt et lite hus ved siden av hovedhuset Torvet 7. På 1980-tallet ble det bygd en rød mursteinsbygning her. En av de første leietakerne var Saga Petroleum som drev med leteboring etter olje på sokkelen i nord.
7 C Det er uvisst, men antakelig var om den tidligere lille bygningen som stod her, verkstedet til Ejanar S.Nielsens motorverksted før han flyttet til Samasjøen i 1912. Etter det ble huset brukt til røykeri, først for Elias Weltzien-Holst og deretter for Brødr. Bothner A/S. Bygningen hadde adresse Torvet 7 C.
7 D Torvet 7 D, Harstad.jpg Denne bygningen ble reist av Elias Weltzien-Holst og hadde betegnelsen brygge da den hadde et stort lagerbygg i bakgården. Holst hadde bakeri her og innredet butikk i 1915. Senere omarbeidet Anton Edvard Carlsen bakeriet til smie. I 1949 overtok Søren Sogge smia. Huset er tatt vare på og inngår i varehuset Bertheus Amfi. (Huset er i enkelte kilder betegnet som Torvet 8 eller Fjordgata 1.)
8 Rutebil på Torvet.jpg Rutebilstasjonen, som ble bygd av Harstad Oppland Rutebil. På 1950-tallet hadde også Vågsfjord Kraftselskap, Bennet reisebureau A/S og SAS kontor her. Rasmus Rogde drev en gros-forretning og Alfhild Thorbergsen hadde frisersalong her. Arnold Schjøtner hadde da kiosken ved siden av publikumshallen. Tidligere hadde han hatt kioskforretningen i en egen liten bygning foran Torvet 3.

Leietakere 2001: Harstad og Omland Arrangement (HOARR) og Turistinformasjonen i Harstad.

9 Torvet 9 (Harstad).jpg Tidligere hus i Harstad:

Det er ikke lyktes å finne hvem som bygde gården, men «Harmonien» og «Kulbrandstadgården» har vært betegnelser brukt om gården. I hht SATØ, Trondenes sorenskriveri, Gb/L0010: Pantebok nr. 11, 1929-1929, Tingl.dato: 15.04.1929 testamenterte da Mathias Mikal Tobias Andersen f. 13. juli 1850 i Melvik per Sørvik eiendommen til sin brordatter Aslaug Kathea Klausen (1896-1983), seinere gift Kulbrandstad. Hennes kjødelige onkel Mikal Andersen døde 14. oktober 1935. (I kjelleretasjen lå Kåre Budahl A/S, skipshandel/-proviant med inngang mot rutebilstasjonen. I 1. etasje, over Budahls skipshandel, lå restaurant Regnbuen fram til tidlig på 1950-tallet. Agnes Lande Christiansen hadde frisersalong bakerst i gården. Meyer Sokolsky etablerte konfeksjonsforretning 26. november 1946 med front mot Torvet. Gården ble revet i 1967 for å gi plass til forlengelse av Storgata (riksvei 83) som en tid gikk tvers over Torvet.
Se egen artikkel om Torvet 9 (Harstad).

10 Torvet 10 Harstad.jpg Huset er fra 1918, bygd av agent Ths Moe, og lå opprinnelig på en sjøtomt. Moe bygde også lager på tomta i 1920. Huset ble tegnet av Sigurd Bjørhovde. Forretningsmannen Hilberg Seljestad har hatt virksomhet her. Det samme har Hans Fjelldal som hadde agentur for Macks bryggeri i Tromsø. Eldre foto viser ved navneskilt at en Arne M. Johansen hadde forretning i gården i 1929. I 1934 kjøpte Conrad G. og Peder A. Gaarde huset og Conrad og kona Solveig drev manufakturforretningen Gaarde & Co. De bodde i 2. etg. Sko-i-Nor leide lokalene på 1960-tallet. I 1964 kom elektrofirmaet Ness & Lind i huset til 1997. Våren 1992 hadde Festspillene informasjons- og billettkontor her

Under okkupasjonstiden hadde NS kontor i bygningen.
I 2001 var butikklokalene benyttet av ungdomsbedriften «50/50» og senere av «Smått&Rått». Huset ble renovert i 2018 av eieren Jan Johannessen.

11 Torvet 7 D.JPG Lagerbygningen for ekspedisjon av Hurtigruten har fått adresse Torvet 11. I 2001 hadde Nor Cargo Harstad AS ekspedisjon her.
Torvet 17. mai 1951. I bakgrunnen ei tyskerbrakker som etter krigen gikk under navnet «Flybrakka».
Foto: Johan Kristiansen.
Torvhandel i eldre tid. Torvet 7 (den gang kalt Holm-gården) i bakgrunnen.
Foto: Ukjent fotograf.
Den gamle kiosken på Torvet ble tatt vare på og plassert i inngangspartiet til Amfi Bertheus.
Foto: Mittet.
Schjøtner-kiosken på Torget. Den ble bygd på 1950-tallet omtrent der den gamle sto. Bygningen var også drosjesentral med varmestue for drosjesjåførene i bakkanten.
Foto: Ukjent fotograf.
Huset til venstre er Torvet 3, deretter Storgata 1, 3, 5 osv. Nærmest til høyre: Torvet 1 A, 1 B og Torvet 2. Torvet 1 B og Torvet 2 er revet og det er bygd et nybygg som dekker begge tomtene. Det har fått adressen Torvet 2.
Foto: Ukjent fotograf.

Se også liknende artikler om mange andre gater i Harstad: Gater og hus i Harstad sentrum

Kilder


Koordinater: 68.799656° N 16.54603° Ø