Brødr. Bothner

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Brødr. Bothner A/S»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Brødrene Bothners logo var kjent over hele Nord-Norge.

Brødr. Bothner A/S, i virksomhet 1926-1994, var Nord-Norges ledende private kjøttvareprodusent. Bedriften dominerte landsdelens marked sammen med S/L Nord-Norges Salgslag i en lang periode, og oppnådde betydelige resultater. I 1985 hadde bedriften bortimot 250 ansatte og omsatte for 150 mill kroner. Bothner-navnet ble et varemerke som var kjent over hele landsdelen. Mannen bak det hele var Søren Bothner, og han var den reelle lederen til han døde, 82 år gammel.

Oppstart

Annonse fra 1927 i Dagens Nyheter.

1920-tallet så pølsemaker- og slaktermester Søren Bothner forretningsmulighetene i skipstrafikken på Harstad havn og startet en kolonial- og slakterforretning som i sine første år var rettet spesielt mot skipsproviantmarkedet.

Det var allerede flere konkurrenter om denne virksomheten, som ofte besto i et kappløp om å komme først om bord i båtene. I 1926 startet Søren bedriften Brødr. Bothner A/S sammen med broren Odd Bothner. Det ble en vanskelig start, og etter halvannet år trakk Odd seg ut og emigrerte til Argentina.

Nå var Søren eneeier og i 1928 kjøpte han Rikard Kaarbøs plass 1 (den gang kalt Søren Hartvigsen-gården, som senere gikk under benevnelsen «Bothner-gården») der han hadde leid lokaler. I 1973 køpte han eiendommen som lå mellom Bothner-gården og det gamle Posthuset, der Arnold Schøthner hadde en Esso-stasjon. Tomta fikk han (ifølge Rolf Bothner) billig mot en langtidskontrakt på kjøp av Esso-produkter.

I 1936 sysselsatte Bothner 8-9 personer og omsatte for 147.000 kroner. I 1944 ble det påbygging av gården, og Brødr. Bothner A/S gikk for alvor over fra håndverks- til industrivirksomhet med hermetikk som spesialområde. Siden ble det ytterligere påbygging og utvikling av moderne konserveringsmetoder samt nye systemer for distribusjon og emballasje. Dette gjorde Bothner til en pioner i Norge på dette området.

I 1950 hadde firmaet ca. 70 ansatte og produserte et par tonn pølser hver dag. I tillegg ble en rekke varer hermetisert, fra kjøttkaker til fisk, selv om det ennå fem år etter 2. verdenskrig var mangel på blikkemballasje.

Vekst

«Bothner-gården» i Harstad sentrum fotografert 2009. Her startet firmaet sin virksomhet i 1926 i leide lokaler, og i 1936 kjøpte Bothner gården og drev forretning her til 1994.
Foto: Gunnar Reppen (2009).

Hele etterkrigstiden var preget av vekst og fremgang for firmaet, og virkelig fart ble det våren 1964 da det ble bygd nytt produksjonsanlegg på Hamnneset (Havnegata 1 og Havnegata 3) på 10.000 m2, og da Norull gikk konkurs året etter, kjøpte Bothner deler av dette anlegget for vel 1,5 mill kroner.

I 1966 foretok firmaet en omfattende ombygging av butikkbygningen på Rikard Kaarbøs plass 1 som ble mer moderne med bl.a. selvbetjent butikk. Firmaet hadde nå til sammen ca. 125 ansatte.

Bothner bygde også et større fiskeforedlingsanlegg i tilknytning til virksomheten på Hamnneset. Driften ekspanderte stadig og dekket etter hvert hele Nord-Norge. I Harstad var Bothner i en periode enerådende sammen med S/L Nord Norges Salgslag.

På slutten av 1970-årene begynte de sørnorske storprodusentene og matvarekjedene å melde seg i konkurransen, noe som omstrukturerte hele handelsmønsteret i nord. På denne tiden leverte Bothner varer til 1500 frittstående kjøpmenn rundt om i landsdelen.

I 1986 kjøpte Arntzens Eiendomsselskap AS hele firmaet, Steinar Hansen ble ansatt som leder og butikkene Bothners Mathus og Kanebogen Matsenter ble skilt ut som egne selskaper. Deretter ble Rikard Kaarbøs plass 1 solgt til Jan Arntzen m/fl. Butikken i 1. etasje ble beholdt, mens resten ble ominnredet til et «mini-varehus».

Opphør

Søren Bothner flankert av sine to sønner, Jan Bothner (t.v.) og Rolf Bothner. Bildet er utlånt av familien.
Foto: Gunnar Iversen ca 1970

I 1988 kjøpte Norsk Mat A/S anlegget på Hamnneset og flyttet virksomheten til et nabobygg som Bothner hadde oppført på slutten av 1970-tallet. De gamle bygningene på Hamnneset ble solgt og i 1992 ombygd til å bli byens nye storstue – Harstad Kulturhus.

Norsk Mat gikk konkurs i 1991. Det ble imidlertid dannet et nytt selskap som førte driften videre og overtok både firmanavnet Brødr. Bothner A/S og produksjonsmidler. Men det nye firmaet fikk kort levetid, og i 1994 var det slutt.

Kilder

  • Steinnes, Kristian: Ved egne krefter. Harstad 2003.
  • Samtaler med Knut Saue, Harstad 2008.
  • Samtaler med Rolf Bothner, Harstad 2009.
  • Eilertsen Jørgen: Et nord-norsk forretningseventyr blir skuslet bort. Harstad 2015. 300 sider.