Trondenes kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Trondenes herred»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Trondenes Herredshus ble bygd i «Samasvingen», ytterst på bergrabben mot Samasjøen. Det ble innviet som kommunens rådhus i 1958. Ved kommunesammenslåingen i 1964 fikk bygningen betegnelsen «Rådhus 3». Harstad bibliotek og sorenskriveren i Trondenes fikk sine lokaler her. Det ble også plass til en del legekontorer og NRKs distriktskontor. Senere ble huset ombygd til boligformål.
Foto: Gunnar Reppen (2010)
Trondenes kommune i Sør-Troms 1925. Ved kommunereguleringen i 1926 ble storkommunen delt, og Ibestad, Sandtorg og Skånland ble egne kommuner. I 1964 ble de tre sistnevnte igjen slått sammen og inngikk i Harstad kommune, som i 1904 hadde blitt utskilt fra storkommunen og fått bystatus.
Hålogalandsgate 12 fungerte i 1940- og 1950-årene som «rådhus» for Trondenes kommune. I første etasje holdt herredskassereren til og i andre etasje var det ordfører- og likningskontor. Kommunens bibliotek var og her.
Foto: Gunnar Reppen 2009.

Trondenes kommune (Trondenes herred) er en tidligere kommune i Troms som ble opprettet i 1838 i henhold til Formannskapslovene av 1837. Kommunen bestod da av det som siden ble utskilt som Harstad kommune, Skånland kommune og Sandtorg kommune. 1. januar 1964 ble Trondenes igjen slått sammen med Sandtorg og Harstad og fikk navnet Harstad kommune. I løpet av disse årene hadde kommunen hatt 21 ordførere.

Fra 1855 ble kommunestyremøtene holdt hos Peder Aas på gården Harstadhamn som hadde gjestehus og var kommunenes tingsted. Møtene kunne ta tre dager, da medlemmene ofte kom roende eller seilende fra den vidstrakte kommunen.

Strid om deling og navnevalg

Allerede i 1913 lanserte ordfører Karl Andreas Hanssen i en avisartikkel deling av herredet etter at sterke meningsforskjeller var oppstått mellom Sørbygda og Nordbygda. Uenigheten hadde gitt seg utslag i at det kom mange bygdelister ved siste valg. Ved valget i 1916 hadde splittelsen eskalert til en bitterhet som noen betegnet som «krig». I 1917 ble det nedsatt en komité som skulle ta opp hvordan herredet skulle deles geografisk og hvor mange herreder det skulle deles opp i. Dette medførte nye stridigheter som også gjaldt navnet på de nye herredene. Alle ville ha Trondenes som del av navnet; Nord-, Midt- og Sør-Trondenes. Komiteen hadde samlet seg om Trondenes, Fauskevåg og Skånland som navn. Etter et 19 timer langt herredsstyremøte 26. januar 1922 ble det fattet beslutning om en tredeling. Vedtaket ble gjort med 18 mot 17 stemmer. Men det holdt ikke med simpelt flertall i en så viktig sak, slik at vedtaket ble underkjent av fylkesmannen. En ny komité ble nedsatt, og den klarte å samle seg om en tredeling. Dette ble vedtatt i herredstyremøte 26. mai 1924 mot stemmene til Nils Reppen, Ervik og Mathias Ernstsen, Tovik. De nye herredsnavnene var nå blitt Trondenes, Sandtorg og Skånland. Delingen ble satt i verk i 1926.

Stedsnavn i gamle Trondenes (1837-1926-1964)

Arnøya - Aun - Berg - Bergseng - Bessebostad - Bjørnerå - Blåfjell - Boltås - Breistrand - Breivik - Brokvik - Bø - Dale - Dalhaug - Elgsnes - Erikstad (Kasfjord) - Ervik -Evenskjer - Fauskevåg - Forhamn - Gamnes - Gangsås - Gausvik - Gressholmen - Grytøya – Grunnvassbotn - Grøtavær - Hagan - Halsebø - Harstad - Harstadhamn – Harstadsjøen - Haukebø - Høgda - Høgforsen - Indre Elgsnes - Kaltdalen - Kanebogen - Kilbotn - Kilhus - Kjeøya - Kråkenes - Kulseng - Kvitfors - Kvitnes - Leikvik - Lundenes - Medkila - Melvik - Møkkeland - Måga - Nipen - Nordvik - Oldra – Ringberg - Rogla - Rødberg - Røkenes - Sama Øvre - Sama Nedre - Samasjøen - Sandemark - Sandstrand - Sandtorg - Skaret - Skjerstad - Skånland - Sollia - Stangnes - Steinsland - Stornes - Storvassbotn - Sør-Lavangen - Sørrollnes - Sørvik - Tennevik - Tennvassåsen (overført fra Kvæfjord kommune 1955) - Tjøtta - Tofta - Tovik - Trondenes - Trøsen – Tømmeråsen - Vaskinn – Vika - Vollstad - Åkerøya - Årbogen - Årnes - Åsegarden.

Kommunereguleringer

 • 1838: Trondenes kommune blir opprettet
 • 1903: Harstad blir utskilt som egen kommune
 • 1912: Kommuneregulering mot Evenes kommune
 • 1926: Sandtorg og Skånland blir utskilt som egne kommuner
 • 1955: Kommuneregulering mot Kvæfjord kommune
 • 1964: Harstad, Sandtorg og Trondenes kommuner slås sammen til Harstad kommune.

Statistisk informasjon

Herredet var i 1930 176,85 kvadratkilometer i utstrekning og hadde da 3429 innbyggere, som tilsier 19,39 per kvadratkilometer.

Det var 7444 mål dyrket jord med 1555 mål åpen aker, 1856 storfe, 1338 sauer, 263 hester, 247 geiter og 1800 høns. Det produktive skogarealet besto av 72410 mål lauvskog.

Av industrielle bedrifter hadde Trondenes to hermetikkfabrikker, en sildoljefabrikk, en ullvarefabrikk, to mekaniske verksteder, et garveri, en mølle og elektristitetsverk.

Største ervervsgrupper (over 15 år): Fiske og fangst 315, gårdbrukere 272, industri 210, sjøfart 76, forretningsvirksomhet 73, tjenere og arbeidere ved jordbruk 61, håndverk 54, immateriell virksomhet 34, landtransport, post og telegraf 28.

Stemmefordelingen ved stortingsvalget i 1933 (og 1930): Høyre 203, (Borgerlig samling 317), Bondepartiet 189 (341), Venstre 231 (279), Samfundspartiet 163, Arbeiderpartiet 270 (200), NKP 9 (13).

Ordførere i Trondenes kommune 1838 – 1963

Se fullstendig fortegnelse over ordførere i gamle Trondenes kommune

Folketellinger i Trondenes

Befolkningsutvikling Trondenes.JPG
 • 1801: 3042
 • 1815: 2573
 • 1825: 3064
 • 1835: 3581
 • 1845: 3965
 • 1855: 4533
 • 1865: 4498
 • 1875: 5516
 • 1890: 7202
 • 1900: 9021
 • 1910: 8255 (Harstad ble egen kommune i 1904)
 • 1920: 9608
 • 1930: 3429 (Sandtorg og Skånland utskilt som egne kommuner i 1926)
 • 1946: 4045
 • 1950: 4384
 • 1960: 6049

Stortingsvalg, fordeling stemmer, prosent

Parti 1921 1924 1927 1930 1933 1936 1945 1949 1953 1957 1961
NS 0,0
SfP 2 15,4 27,0 7,6
H 3 17,9 17,6 24,4 27,6 18,9 20,1 25,2 20,2 21,8 22,5 28,8
KrF 11,2 14,3 8,9 5,9
V 26,0 22,6 25,3 24,3 21,7 12,9 16,9 14,7 12,9 7,4 5,9
SP 4 15,4 17,2 17,2 29,7 17,6 15,9 11,1 8,6
NSA 5 13,5 8,5
DNA 27,2 30,0 22,8 17,4 25,5 24,1 39,6 42,1 46,5 47,5 49,3
NKP 2,8 10,4 1,1 0,8 18,3 4,3 4,5 2,3 1,5
Andre 1,2 0,2 0,0

1 Nasjonal Samling
2 Samfundspartiet
3 1921 og 1924: Høire og Frisinnede Venstre, 1927 - 1936: Det borgerlige samlingsparti
4 1921: Norsk landmandsforbund, 1924 – 1957: Bondepartiet
5 Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti

Kommunestyrerepresentanter i Trondenes kommune

VALG 1910: Folketallet var 8205, hvorav 3255 hadde stemmerett. 811 menn og 276 kvinner stemte inn 36 representanter:

 • Trondenæs venstreforenings liste: Gdbr. Anders Hansen, Gausvik 716 st., Gdbr. Rasm. Markussen, Kastfjord 697 st., Advokat Hanssen, Seljestad 648 st., Gdbr. Joh. Mikkelsen, Alvestad 646 st., Lensmand Mikkelsen, Seljestad 623 st., Gdbr. Brede Heide, Tovik 614 st., Gdbr. Jens Nilsen, Bjørnraa 614 st., Herredskass. Leif Kulseng, Røkenæs 597 st., Agronom Jakob Johnsen, Sama 587 st., Gdbr. Arne Mathisen, Fuskevaag 550 st., Gdbr. Olaus Korneliussen, Tennevik 544 st., Gdbr. Joakim Johnsen, Gangsaas 509 st., Gdbr. Edv. Samuelsen, Bredstrand 501 st., Gdbr. Arne Aronsen, Gamnes 480 st., Fisker Claus Johansen, Alvestad 471 st., Gdbr. Peder Madsen, Halsebø, 458 st., Gdbr. Tollef Hansen, Kila 454 st., Gdbr. Nils Kristoffersen, Akerø 454 st., Gdbr. Henrik Pedersen, Kilhus 436 st., Gdbr. Benjamin Olsen, Bø 417 st., Gdbr. Joh. Rasmussen, Skaanland 404 st., Gdbr. Hilmar Iversen, Aune 384 st.
 • Suppleanter: Gdbr. Knud Kristoffersen, Skaanland 383 st., Garver L. Ellefsen, Sama 371 st., Gdbr. Erik Hansen, Nordvik 369 st., Gdbr. Olaus Eriksen, Trøsemark 356 st., Sakarias Alb. Isaksen, Sandstrand 356 st., Sakarias Hansen, Fuhr 341 st., Just Jørgensen Kilbotten 340 st., Hartvik Markussen, Harbakken 264 st., Fabrikbestyrer W. Bjørnsen, Gausvik 262 st., Lærer Nils Reppen, Ervik 230 st.
 • Arbeiderpartiets liset: Gdbr. Hans Mikelborg, Tovik 523 st., Gdbr. Kristian Hansen, Medkile 468 st., Gdbr. Bernhard Hansen, Rødberg 456 st., Gdbr. Amd. Kaspersen, Skaanland 451 st., Gdbr. Hedvik Johansen, Bestebostad 410 st., Smed Julius Sivertsen, Seljestad 370 st., Gdbr. Hagb. Nilsen, Sandstrand 299 st., Gdbr. Ole Jensen, Stensland 290 st., Gdbr. Benjamin Hansen, Gausvik 288 st.
 • Suppleanter: Gdbr. Mads Berg 280 st, Gdbr, Jens Johnsen, Kila 224 st., Gdbr. Nils Tobiassen, Nordvik 212 st., Gdbr. Mikal Brun, Gausvik 198 st., Gdbr. Halvor M. Jakobsen, Kilhus 194 st., Gdbr. Hans Jørgensen, Fuhr 194 st., Arbeider Joh. Markussen, Seljestad 191 st., Gdbr, Peder Kristiansen, Dale 188 st., Gdbr. H.M. Pettersen, Sandstrand 182 st.
 • Gaarbrugernes liste: Gdbr. Bjarne Lie, Aarnes 143 st.
 • Supleant: Organist K.T. Bergersen, Brevik 132 st.

VALG 1937

 • Valgliste for Sama, Kilhus, Vågen: Gårdbr. Kåre Jørgensen Sama; Andreas Andreassen, Undlandet; Kjøpmann Henrik Kanebog, Sama; Gårdbr. Fredrik Fredriksen, Kilhus; Mathis Mathisen, Ervik; Ottar Killi, Storvassbotn; Kristian Kulseng, Røkenes.
 • Valgliste for Indre Grytøy: Gårdbr. Johan Heide, Lundenes; Oskar Olsen, Lundenes.
 • Valgliste for Ytre Grytøy: Ole Mikkelsen, Alvestad; Magnus Olsen, Alvestad.
 • Valgliste for Det Norske Arbeiderparti: O. K. Steinholt, Trondenes; Hans Nilsen, Ervik; Anton Hansen, Alvestad; Lærer Hjalmar Heide, For; Gårdbr. Leonhard Heide, Bjørnerå; Gårdbr. Kristian Olsen, Aune.
 • Valgliste for Aune og Elgsnes: Agronom Arth. Aune, Aune.
 • Valgliste for Kasfjord krets: Chauffør Nils Wulff, Kasfjord.

Til ordfører ble Johan Heide valgt.

VALG 1959:

 • Det Norske Arbeiderparti: Freder Frederiksen, Sigurd Mikkelsen, Per Erlid, Rasmus Vikholt, Andreas Hansen, Harald Jakobsen, Harald E. Nilsen, Hans H. Johnsen, Ingebrigt Henriksen, Gunnar Hansen, Berger Bergersen, Svein M. Klausen, Birger Høydahl, Ingvald Olsen.
 • Høyre: Rasmus Rasmussen, Karl Pedersen, Arne Nilsen, Kristoffer Holst, Thormod Claussen, Ingvald Aronsen.
 • Grøtavær, Alvestad og Dale: Normann Leitring, Johan Steen.
 • Senterpartiet: Kr(istian) Kulseng, Johan Theodorsen, Trygve Lund.
 • Indre Grøtøy Borgerlige Samlingsliste: Kr. Heide, Kornelius M. Bjørnå.
 • Venstre: Ivar Iversen.
 • Bønder og Fiskeres valgliste: Edvard Jentoft Ruud.

Høytidelig slutt på Trondenes kommune: På det aller siste møtet i kommunestyremøtet i Trondenes 30. desember 1963, før sammenslåingen med Harstad kommune, markerte de 26 møtte representantene slutten på Trondenes kommunes historie med å synge «Ja, vi elsker dette landet» unisont.

VALG 1955:

 • Det Norske Arbeiderparti: Freder Frederiksen, Harald Jakobsen, Asbjørn Johansen, Sigurd Mikkelsen, Kristian Kristiansen, Hjalmar Heide, Harald E. Nilsen, Meyer Tryggvang, Ingebrigt Henriksen, Ingolf Berg, Ivar Tverfjell, Per Johansen, Jakob Jørgensen.
 • Det kommunistiske partis liste: Hans H. Johnsen.
 • Valgliste for Sama skolekrets: Kristoffer Dale.
 • Indre Grytøy borgerlige samlingsliste: Karl Warmedal, Kristian Heide.
 • Aune og Elgsnes valgliste: Edvard Ruud.
 • Grøtavær, Alvestad og Dale valgliste: Hans J. Mikkelsen, Frihjof Mikkelsen, Ole Nygård, Ole Rasmussen.
 • Sama – Kilhus – Vågen samlingsliste: Kristian Kulseng, Røkenes; Steinar Hegrum, Sama; Lars Kulseng-Hansen, Høgfors; Karl Pedersen, Sama; Kristoffer Holst, Sama.

VALG 1951:

 • Det Norske Arbeiderparti: Freder Frederiksen, Sama; Einar Reppen, Tofta; Rolf L. Ytterstad, Ervik; Aksel Olsen, Gamnes; Leonhard Lauritsen, Møkkeland; Ole K. Steinholt, Trondenes.
 • Sama – Kilhus – Vågen samlingsdliste: Arne Nilsen, Sama; Kristian Kulseng, Røkenes; Kristian Kristiansen, Høgfors; Steinar Hegrum, Sama.
 • Kasfjord krets valgliste: N. Wulff, Kasfjord; Karl Iversen, Kasfjord.
 • Indre Grytøy borgerlige samlingsliste: Herleiv Lunde, Lundenes; Karl Varmedal, Varmedal.
 • Venstres valgliste: Karl Solheim, Kasfjord.
 • Grøtavær – Alvestad – Dale valgliste: Nils K. Nilsen, Grøtavær; Fridtjof Mikkelsen, Dale.
 • Grytøy arbeiderlags valgliste: Harald Jacobsen, Bessebostad.
 • Det kommunistiske partis liste: Hans. H. Johnsen, Lundenes.
 • Aune og Elgsnes valgliste: Edv. Ruud, Elgsnes.

VALG 1947:

 • Det norske Arbeiderparti: Freder Frederiksen, Sama; O. K. Steinholt, Trondenes; Agnar Nilsen, Ervik; Sigurd Mikkelsen, Sama.
 • Ytre Grytøy upolitiske liste: Anders S. Rasmussen, Grøtavær;Magnus Eidissen, Grøtavær.
 • Vågen – Kjellhus – Sama – Samlingsliste: Lars Kulseng-Hansen, Høgfors; Terje Normann, Røkenes; Peder E. Kilhus, Kjellhus; Hans Andreassen, Kjellhus; Ottar Killengreen, Ervik.
 • Norges Kommunistiske Parti: Hans H. Johnsen, Lundenes; Alfons Olsen, Aun.
 • Kasfjord krets valgliste: Nils Wulff, Kasfjord; Karl Iversen, Kasfjord; Trygve Markussen, Skjærstad.
 • Indre Grytøy valgliste: Karl Varmedal, Varmedal; Herleiv Lunde, Lundenes.
 • Grytøy arbeiderpartis valgliste: Rasmus Vikholt, Grøtavær; Hjalmar Heide, For.

Valg 1937:

 • Sama – Kilhus – Vågen valgliste: Karl M. Jørgensen, Sama; Andreas Andersen, Undlandet; Henrik Kanebog, Sama; Fredrik Fredriksen, Kilhus; Mathis Mathisen, Ervik; Ottar Killi, Storvassbotn; Kristian Kulseng, Røkenes.
 • Indre Grytøy valgliste: Johan Heide, Lundenes; Oskar Olsen, Lundenes.
 • Ytre Grytøy valgliste: Ole Mikkelsen, Alvestad; Marenius Olsen, Alvestad.
 • Det Norske Arbeiderparti: O. K. Steinholt, Trondenes; Hans Kristian Nilsen, Ervik.
 • Aun – Elgsnes valgliste: Arthur Aune, Aun.
 • Kasfjord krets: Nils Wulff, Kasfjord; Andreas Johansen, Kasfjord.

Valg 1934:

 • Trondenes – Sama - Kilhus og Vågen valgliste: Karl M. Jørgensen.
 • Trondenes radikales valgliste: Andreas A. Moen.
 • Sama – Kilhus – Vågens valgliste: Kristian Holst, Jacob Johnsen, Hans Andreassen, Hjalmar Jakobsen, Johan Andersen, Henrik Kanebog.
 • Kasfjord krets valgliste: Magnus Fagerheim, Gunelius Mikkelsen, Helmer Svendsen.
 • Indre Grytøy valgliste: Johan Heide, Martin Jensen, Oskar Olsen, Sigurd Hansen.
 • Aun – Indre og Ytre Elgsnes valgliste: Kristian Olsen.
 • Ytre Grytøens upolitiske valgliste: Ole Mikkelsen.
 • Det norske arbeiderpartis liste: O. K. Steinholt, Leonh. Heide. Hans K. Nilsen.

Valg 1931:

 • Sama – Kilhus – Vågen valgliste: Jacob Johnsen, Sama; Johan Aronsen, Gamnes; Nils Reppen, Ervik; Hans Andersen, Kilhus; Hans Eidnes, Trondenes; Hagbart Eiletsen, Kilhus; Ole Bendiksen, Kilhus.
 • Indre Grytøy valgliste: Masrtin Johnsen, Bjørnå; Sigurd Hansen, Fuhr; Johan Heide, Lundenes; Hans Vaskinn, Vaskinn; Emil Henriksen, Fuhr.
 • Ytre Grytøyens upolitiske liste: Hans Mikkelsen, Grøta; Peder Kristiansen, Dale; Jakob Mikkelsen, Dale.
 • Kasfjord krets valgliste: Nils Wulff, Kasfjord; Martin Hartviksen (Lindberg), Kasfjord.
 • Aune – Ytre og Indre Elgsnes valgliste: Kristian Olsen, Aune.
 • Trondenes radikale valgliste: Andreas Moen, Samamoen.
 • Valgliste for Kjøtta og Akerøy: John Nilsen, Akerøy.

Valg 1928:

 • Sama - Vågens valgliste: Kristian Holst, Sama; Arne Aronsen, Gamnes; Jacob Johnsen, Sama; Nils Reppen, Ervik; Eilert Ingebrigtsen, Høgfors; Arthur Aune.
 • Sama – Trondenes valgliste: Hans Eidnes, Trondenes.
 • Trondenes Kommunistiske partis liste: Nils Olsen, Aune; Andr. Andorsen, Samamoen.
 • Kasfjord krets valgliste: Nils Wulff, Kasfjord; Martin Hartviksen, Kasfjord.
 • Ytre Grytøens upolitiske valgliste: Ole Mikkelsen, Alvestad; Marinius Olsen, Alvestad; Hans Mikkelsen, Grøtavær; Peder Kristiansen, Dale.
 • Indre Grytøens samlingsliste: Martin Jensen, Bjørnå; Johan Heide, Lundenes; Osdkar Olsen, Lundenes; Kristoffer Pedersen, Bestebostad.
 • Kjøtta og Akerø liste: Berger Rogde, Kjøtta.

Valg 1925:

 • Trondenes krets av Det norske arbeiderparti: Albert Isaksen, Sandstrand; Alfons Johansen, Seljestad; Hans Andreassen, Trøsen; Ole Jensen, Stensland; Halfdan Hansen, Gullhaugen; Olaus Korneliussen, Tennevik; Anders Olsen, Aasberg; Oluf Fauskevåg, Fauskevåg; Hjalmar Valen, Brokvik.
 • Nordbygdens lister: Kr. Holst, Sama; Ole Mikkelsen, Alvestad; Eilert Ingebrigtsen, Høgfors; Nils Olsen, Aune; Nils Wulff, Kasfjord; Ole Nordlund, Balteskard.
 • Midtbygdens liste: P. C. Pedersen, Kilbotn; Peder Madsen; Halsebø; Martin Hartløvsen, Gausvik: Mathias Haugan, Kilbotn; Torberg Benjaminsen, Oldra, Just Hansen.

Valg 1922:

 • Landmandspartiets liste: Leif Kulseng, Mathias Haugan, Mathias Solheim, Jacob Kristiansen.
 • Nordre Trondenes liste: Arne Gamnes, Johan Heide, R. Markussen, Ole Mikkelsen, E. Christensen, Gregus Stornes.
 • Indlandets og Sørbygdens liste: Alb. Isaksen, Ric. Henriksen, Kr. Korneliussen, Mathias Ernstsen.
 • Midt Trondenes liste: P. C. Pedersen, Peder Madsen, Michael Pettersen, Ole Madsen.
 • Arbeiderpartiets liste: Eng. Sølsnes, Naftali Nilsen, Peder Jacobsen, A. O. Aasberg.

Valg 1919

 • Socialistene: Mikkelborg, Kr. Hansen, (Eng.) Sølsnes.
 • Venstre: P. C. Pedersen, Jens Nilsen, Peder Hartvigsen, Peder Madsen, Rasmus Markussen.
 • Den upolitiske liste: Arne Gamnes.
 • Arbeiderpartiet: Bernh. Hansen.

Valg 1916

 • Valget 2. oktober 1916 ble underkjent, og nytt valg var berammet til 29. januar 1917. Valgresultatet ble da:
 • Nordbygdens samlingsliste: Peder C. Pedersen, Arne Gamnes,Jens Nilsen, Leif Kulseng.
 • Venstres liste: P. Hartviksen, Anders Hansen.
 • Arbeiderpartiets liste: H. Mikkelborg, Othelius Røberg, Kristian Hansen.

Valg 1913

 • Nordbygdens liste: Advokat Hanssen, Jens Nilsen, Arne Gamnes, Rasmus Markussen.
 • Sørbygderns arbeiderparti og Innlandets liste: Mikelborg, Kristian Hansen, Anders Hansen, Alb. Isaksen, Johan Rasmussen.

Valg 1910

 • Gardsbrukernes og Arbeiderpartiets liste: Advokat Hanssen, H. Mikkelborg, Rasmus Markussen, Arne Gamnes, Andreas Kaspersen, Kristian Hansen.
 • Venstres liste: Jens Nilsen, Andreas Hansen, Tollef Hansen.

Valg 1907

 • Trondenes Venstreforenings liste: Advokat Hanssen, Jens Nilsen, A. Hansen Gausvik, Edv. Samuelsen, Rasmus Markussen, Tollef Hansen.
 • Arbeiderpartiets liste: Hans Mikelborg, J. Sivertsen.

Valg 1904

 • Jens Nilsen, Bjørnrå; B. Heide, Tovik; Advokat Hanssen, Rasmus Marcussen, Kasfjord; Elias Olsen, Viken; Alfred Hansen, Viken; Tollef Hansen, Kila; Hans G. Lund, Evenskjer. (Bak navnet til sistnevnte står det "død" i parentes i protokollen).

Stortingsrepresentanter fra Trondenes kommune

Kommunale folkeskoler i Trondenes etter kommuneinndelingen i 1926

 • Alvestad skole. Hadde skolehus før 1890, men fikk nytt bygg ca. 1914.
 • Aun skole. Fikk skolehus 1922.
 • Bergseng skole. Bygd 1954. Tilhører Sama skolekrets.
 • Ervik skole. Fikk skolebygg 1892 og 1975. Skolen nedlagt 2012.
 • Indre Elgsnes skole.
 • Kasfjord skole.
 • Kjøtta skole. Fikk eget skolehus 1930.
 • Lundenes skole. Fikk skolehus 1890.
 • Sama skole. Fikk skolehus 1904.
 • Storvassbotn skole - Tømmeråsen hørte til denne kretsen. (Tennvassås skole tilhørte Kvæfjord kommune til 1955.)

Kilder