Johan Heide

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Johan Heide, poståpner på Lundenes og ordfører i Trondenes kommune.
I dette brevet fikk Heide beskjed om at samtlige offentlige tjenestemenn pliktet å være medlem av NS. Som ordfører fikk han tre uker på deg til å melde seg inn i partiet. Men Heide nektet og mistet dermed ordførervervet. Brevet er utlånt av Knut Heide.(Forstørres ved klikking.)

Johan Peder Heide (født 31. juli 1882Forr, død 12. april 1952) var fisker, bonde, poståpner, dampskipsekspeditør og ordfører i Trondenes kommune. Han var gift med Kirsten Oline Olsdatter, født 26. mai 1882, død 30. mai 1933. De fikk to barn – Kristian og Karoline. Johan var sønn av Hans N. Heide og Karoline Olsdtr. Kirsten Oline var datter av Ole Mikal Kristiansen, Lundenes og Anne Kristine Arnesdatter, som kom fra velstående folk i Lundenes-gården. De bygde en fin stue på Midtli, som gården senere kom til å hete.

Nybrottsmann

Kirsten Oline hadde hadde fått tildelt utmarksparsellen Lund på 18 dekar fra farsbruket på Lundenes, og det måtte nybrottsarbeid til for å få et gårdsbruk av eiendommen. Hus ble satt opp i 1915. Det hadde tidligere stått i Målselv og ble demontert og fraktet til Lundenes med M/S «Roma». Omkring 1920 ble huset påbygd med en ark og ytterligere påbygd i 1954. Det er usikkert når fjøset ble bygd, men det var på plass i 1919 og fikk et tilbygg på slutten av 1940-tallet. Det ble også bygd silo – trolig den første på de traktene. I 1933 ble det også opprettet en revegård på et udyrket område. Den siste delen av gården ble lagt under plogen i 1930-årene. Johan var, som mange andre på den tiden storrøyker, og dyrket også en tid sin egen tobakk. I 1951 overtok sønnen Kristian bruket.

Poståpner og dampskipsekspeditør

Etter at den første poståpneren på stedet, den driftige Peter Christian Aronsen Lunde (1852-1941) gikk av i 1910, fikk hans svoger Anton Hansen, far til Herleiv og Jardar Lunde, overta både bruket og poststillingen. Men Anton var svært opptatt med gård og dyrking, så det var Aronsen Lunde som fremdeles ordna med posten. Da dette kom postverket for øre, måtte Anton velge mellom poståpnerstillingen og gårdsdriften. Han valgte gården, og Johan Heide ble ny poståpner og fikk også den tilhørende ekspedisjonsstillingen for TFDS i 1925. Disse stillingene hadde han til sin død i 1952. I store deler av denne perioden måtte lokalbåtene ekspederes med båt, og det var ofte nattanløp.

Ordfører

Johan var ivrig venstremann og opptatt av det som rørste seg i bygdesamfunnet. Bl.a. var han aktiv i ungdomslaget og telefonselskapet. I 1931 ble han valgt til ordfører i Trondenes, og i hans regjeringstid ble det anlagt molo og hamn på Lundenes, og det blei bygd ny skole. Han fikk også oppleve at bygda fikk elektrisk kraft, noe han hadde vært med og kjempet for. Som ordfører var han også medlem av fylkestinget.

På slutten av 1941 fikk Heide krav fra de norske NS-myndighetene om å melde seg inn i NS, hvis han nektet, ville han bli fratatt ordførerstillingen. Han nektet å melde seg inn. Edvard Ruud, Elgsnes påtok seg da ordførervervet og hadde det til freden. Da fikk Heide igjen vervet fra 10. mai til 31. desember 1945.

Kilder

  • Heide, Knut: Lund 106/17 i Harstad eller røtter. 2010
  • Lysaker, Trygve: Bygdebok for Trondenes. Harstad 1956.

Eksterne lenker