Seljestad Samvirkelag

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Per (Reinhard) Johnsen, som opprinnelig var fra Gullhaugen på øvre Seljestad, kom fra Fjærvoll Samvirkelag i Nordland og ble lagets første bestyrer.

Seljestad Samvirkelag ble sannsynligvis stiftet i 1949. Det skal ha skjedd med en viss fødselshjelp av Harstad Samvirkelag. Laget fikk en omflakkende tilværelse, rundt omkring på Seljestad i daværende Sandtorg kommune, og nådde aldri de helt store omsetningsmessige høyder. I 1955 ble laget tatt opp i Harstad Samvirkelag og fikk status som avdeling.

Forarbeid

På årsmøtet til Harstad Samvirkelag i 1947 ser vi at en sak omkring opprettelse av et Samvirkelag på Seljestad var oppe til drøfting der «styret fikk fullmakt til å fortsette arbeidet - og forelegge planene for et seinere årsmøte».[1]

Starten

Den som tok initiativ og er blitt stående som stifter og som også ble lagets styreleder var småbruker Hartløv Jørgensen, øvre Seljestad. Han stilte seg i spiss for Seljestadbeoerne som ønsket seg egen butikk = Samvirkelag. Den gang var det langt å gå fra Seljestad til sentrum for å kunne opptre som fullverdig kooperatør. Som lagets første bestyrer ble ansatt Per Johnsen fra Gullhaugen.

Betjeningen

Felles årsmøte med storebror Harstad Samvirkelag i Harstad Arbeidersamfund. 27. april 1951.

Roald Hofsø dimmiterte fra førstegangstjenesten i 1951 og begynte som ekspeditør med ca 300,- kr per måned. Fra høsten samme år fikk han bestyrerjobben og 600 i måneden. Da han begynte på S/L NNS ble Karl Pedersen ny bestyrer. Fru Gunvor Stokkan – som var ekspeditør fra ca 1955 fortalte at bestyreren het Brodtkorp da hun var der – fram til ca 1958/59

Omflakkende

Vareutvalget var lite i et særdeles lite og vanskelig lokale, som lå tilnærmet vis a vis butikken til Magda Melvik. Lageret var på skrå over gata, i det man da kalte Gaarder-kaserna. Det var et svært dårlig lager med jordgulv som var forsøkt forbedret med diverse steinheller. Seinere flytta de til Seljestadv 23 - Stangnesgården, seinere best kjent som (Antonsens radioservice) – og enda seinere til butikken ved siden av Baker Ivan Andreassen, i Seljestadveien 63, men det var etter at laget var innlemmet i Harstad-laget – som en avdeling av Harstad Samvirkelag.

Avdeling Seljestad

1. januar 1955 ble laget innlemmet i Harstad Samvirkelag, etter at de gjennom alle år hadde hatt felles årsmøter.

Kilder

  • Riksarkivet
  • Olsen, Leif J. og Henry Halsebø: «Harstad Samvirkelag» i Hansen, Leif-Harry: Fra Landhandel til stormarked : Forbrukersamvirket NORDs historie. Tromsø 1996
  • Østring, Stein: «Virksomheter langs Seljestadveien på 40-50 tallet» i Årbok for Harstad 2002.
  • Samtaler med Jann Sørensen, Roald Hofsø, Karl Pedersen, Gunvor Stokkan og Gerd Lorentzen.
  1. Folkeviljen 12. april 1947