Fellesavisen (Harstad)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Fellesavisens andre nummer kom fredag 11. mai 1945.

Fellesavisen var navnet på en felles avis for Folkeviljen, Haalogaland og Harstad Tidende som kom ut en begrenset tid rett etter frigjøringen 8. mai i 1945. Den utkom med 22 nummer, det første onsdag 9. mai og det siste 30. juni. Avisen ble redigert av Johan A. Iversen, Harstad Tidende, Ole Iver Aas, Haalogaland og Magne Jønsson, Folkeviljen.

Fellesaviser var et samlebegrep benyttet på de avisene som ble etablert som en overgangsordning mange steder i Norge etter frigjøringen 8. mai 1945.

Hjemmefrontens ledelse hadde med Londonregjeringens godkjennelse vedtatt at det i de første dagene etter frigjøringen fortrinnsvis skulle utgis fellesaviser med nøytrale navn og med redaksjoner godkjent av Hjemmefronten. Fellesavisene skulle ivareta det enorme informasjonsbehovet i frigjøringsdagene. De fleste redaktørene ble informert om beslutningen allerede i april og hadde god tid til å planlegge den nye situasjonen.

Målet med fellesavisene var at de avisene som var blitt stanset av den tyske okkupasjonsmakten eller var styrt av nazistene skulle få tid til å organisere seg på nytt. Imens skulle de få benytte utstyret hos avisene som hadde fått komme ut. Ingen av avisene som hadde intakt produksjonsutstyr skulle få dra nytte av sin posisjon på bekostning av avisene som ble stanset.

Overgangsordningen sikret at pressefolk både i stansede aviser og i aviser som fikk komme ut, kunne komme sammen og lage avis, samtidig som en kunne forberede sine egne aviser. Det var avisene som hadde kommet ut under krigen som «måtte» stille utstyr til rådighet. Hjemmefronten hadde tvangsmidlene klare om noen nektet. Mange aviser stilte også utstyr til rådighet etter at fellesavisene ble avviklet.

Ordningen med fellesavisene varierte fra sted til sted. I Harstad kom det første nummeret 11. mai og det siste 30. juni. Overskuddet av Fellesavisen i Harstad på ca. 4500 kroner ble gitt til Pensjonisthjemmet i Heggen.

Kilder