Københavns Universitet

Københavns Universitet ble grunnlagt i 1479 av Christian I, med godkjenning fra pave Sixtus IV. Det er ett av de eldste universitetene i Nord-Europa, og var fra reformasjonen og fram til etableringa av Det Kgl. Frederiks Universitet i Oslo i 1811 det viktigste studiestedet for nordmenn som søkte høyere studier. Den første nordmannen vi kjenner som studerte der var Peder Povelssøn Paus (1587–1648), som senere ble prost i Telemark. Første norske professor var Cort Aslaksson (1564–1624), som fikk sitt første professorat i 1600.

Københavns Universitet, del av fasaden ved hovedinngangen, ut mot Frue Plads.
Foto: Stig Rune Pedersen (2015)

Opprinnelig hadde det teologiske fakultetet en ledende posisjon, med juridisk, medisinsk og filosofisk fakultet som underordna enheter. Første på begynnelsen av 1700-tallet ble fakultetene likestilt.

I 2010 hadde Københavns Universitet nær 37 000 studenter og drøyt 9000 ansatte.

Kilder