Kjølset Brænderi

Kjølset Brænderi (brenneri) var ett av de seks andelsbrenneriene på Toten. Det ble grunnlagt rundt 1847, på tomt fra garden Kjølset.

Kjølset brenneri.
Foto: Totens bygdebok I

Brenneriet gikk på slutten av 1950-tallet inn i det nystarta Toten brenneri, og i 1959 ble det solgt til Paul Aas, som etablerte et moderne potetpakkeri i de tidligere brennerilokalene.

Kilder og litteratur

  • Bollum, Bjørn og Gonstad, Janicke (red) (2015), Skreia i hundre - med idrettslaget og sentrum gjennom 100 år, s. 182-185.
  • Røse, Sigurd (red.): Totens bygdebok, bind 1, Oslo 1952. Digital versjonNettbiblioteket, s. 463-468.
Denne siden er en spire.
Du kan hjelpe den
til å vokse seg
stor og sterk!
Denne sida er ei spire.
Du kan hjelpe henne
til å vekse seg
stor og sterk!