Kjeldearkiv:Norgesbrev fra Georg Stang til August Reymert 1905-12-07

Norgesbrev fra Georg Stang til August Reymert 1905-12-07
Konvolutt US philatelic 1925.jpg
Informasjon om brevet
Dato: 1905-12-07
Fra sted: Akershus, Frogn, Oscarsborg
Fra: Georg Stang
Til: August Reymert
Til sted: USA, New York, New York
Nr. i samling: 1323
Samling: Norgesbrev
Oppbevaringssted: NAHA
Tagger: marineinstrumenter, orograf, Politikk, unionsoppløsning, festninger, republikk
Viktig: Denne artikkelen kan kun endres av administratorer. Dersom endringer trengs, vennligst ta dette opp på artikkelens samtaleside eller med en administrator.

Hr. advokat August Reymert, New York.

Jeg tilskriver Dem denne gang i al korthed forat spørge Dem om en ny afstandsmåler og "position-finder" nu definitivt er antaget i de forenede stater og om det som følge deraf er håbløst at fortsætte med arbeidet med mit instrument.

Som De kanske er bekjendt med, er jeg for tiden kommandant på Oscarsborg og er samtidig konstitueret som generalinspektør og chef for fæstningsartilleiet. Jeg har således havt fuld anledning til i løbet af sidste sommer at foretage yderligere forsøg med indirekte skydning og med min "position-finder", orografen.

Jeg har derfor nu samlet adskilligt stof, som jeg har sat en af kapteinerne her til at bearbeide.

Hvis De tror, at det kan nytte, vilde jeg derfor nu lade skrive og trykke en afhandling om denne sag, der kunde indeholde en sammenligning mellem den amerikanske og min "position finder" og derhos en gjengivelse af de med mit instrument erholdte resultater.

I det forløbne år har jeg været så helt optaget dels af de politiske begivenheder, dels af min egen dobbelt stilling, at jeg har lagt alt andet tilside. Min stilling har været så meget vanskeligere; som jeg under disse spændte forhold med Sverige både har havt kommandoen over Oscarsborg, der dækkede Kristiania mod[?] overfald af den svenske flåte, der i lange tider lå samlet ved Kristiania fjordens munding, - og derhos[?] som chef for alle rigets fæstninger også havd[t?] ansvaret for, at landfronten (de såkaldte grænsefæstninger) og de øvrige kystfæstninger var i forsvarsstand.

Som De kanske ved, er jeg ikke helt fornøiet med, hvad der er passeret. Jeg var yderst misfornøiet med Karlstadoverenskomsten, hvori vi af svenskerne blev tvungne til at rive ned vore egne fæstninger, endskjønt alle nu indrømmer, at vi uden dem ikke havde vovet at gå til aktion i sommer. Jeg er også misfornøiet med, at kongedømmet atter blev indført her, at vi ikke tog skrittet helt ud og etablerte den regjeringsform, der jo af alle anerkjendes som den fuldkomneste, - allerhelst når vi måtte indkalde på tronen en fremmed prins - af det danske kongehus, som vi jo ikke tidligere har havt glæde af.

Men vi får håbe det bedste.

Send mig snart, så er De snil, et par ord til besvarelse af mit spørsmål.

Med mine bedste hilsner

Deres hengivne G. Stang