Kjeldearkiv:Norgesbrev fra Ole Torjussen til Lars Aaker 1892-11-02

Norgesbrev fra Ole Torjussen til Lars Aaker 1892-11-02
Konvolutt US philatelic 1925.jpg
Informasjon om brevet
Dato: 1892–11–02
Fra sted: Telemark, Drangedal
Fra: Ole Torjussen
Til: Lars Aaker
Til sted: USA
Nr. i samling: 324
Samling: Norgesbrev
Oppbevaringssted: NAHA
Viktig: Denne artikkelen kan kun endres av administratorer. Dersom endringer trengs, vennligst ta dette opp på artikkelens samtaleside eller med en administrator.

Hr Lars Aaker!

De undres vel over at faae brev ifra mig men grunden er den at min elste søn Torjus har faaet lyst til Amerika.

I den anledning vil jeg raadføre mig med Dig og høre hvad De vil raade ham til. Han er nu 21 aar gl. Paa skolen har han vært 2 aar paa Hvideseids Seminarium, 1 aar paa middelskolen i Kristiania og 2 aar paa Kristi[a]nia Ha[n]dels Gymenasiet, 1 aar som kontorist. Antager De, at en saadan kunde faa nogen lønnende beskjeftigelse derover.

Hvis han kommer til at reise til Amerika, vil De da gjøre mig og ham den store tjeneste at hjelpe ham til en god post, vil vi være Dig meget taknemlig. Han tænker paa at reise i vinter hvis dit svar herpaa er nogenlunde tilfredsstillende. Jeg kunde have skrevet til andre, men vi kunde ikke stole paa dem, hvorfor vi bestemte os til Deg som en mand der er baade skjønsom og forstandig, saa vi tør stole paa din underretning til os.

Vil Du underrette os herom snarest muligt. Ifra mor skal jeg hilse til Dig, hun [er] frisk og rask.

Aslak O. Ladeholt er svaglig, han lider af et slagtilfælde. Han er nu gift 3die gang.

Vi har haft et godt aar, men udgifterne øker paa, saa det er ikke rart for gaardbrugerne som De vel ser af avisserne.-

Vær paa det venskabligste hilset fra Ole Torjussen