Klemetsrud energigjenvinningsanlegg

Klemetsrud energigjenvinningsanlegg (Klemetsrudanlegget) har adresse Klemetsrudveien 1 og ligger på Klemetsrud i Bydel Søndre Nordstrand i Oslo. Anlegget ble tatt i bruk i 1985. Tårnene til anlegget er et landemerke i denne delen av Oslo kommune og kan også sees fra den andre siden av fjorden.

Klemetsrudanlegget i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)

Klemetsrudanlegget gjenvinner husholdnings- og næringsavfall fra Oslo og nabokommuner. Kapasiteten er på rundt 310 000 tonn årlig. Energien utnyttes i Oslos fjernvarmeanlegg og til produksjon av strøm. Det produseres også strøm fra deponigass som føres i rør fra nærliggende Grønmo deponi.

Bunnasken fraktes til Nes kommune for sortering og gjenvinning av metallfraksjon og etterbehandling, flyveaske fraktes til Noah Langøya utenfor Holmestrand, i likhet med vannrenseslammet.

Klemetsrudanlegget tilhører Energigjenvinningsetaten i Oslo. Haraldrud energigjenvinningsanlegg i Brobekkveien 87 i bydel Bjerke er et tilsvarende energigjenvinngsanlegg.

Kilder