Bydel Søndre Nordstrand

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Holmlia senter
Foto: Kjetil Ree/Wikimedia Commons

Bydel Søndre Nordstrand er den største bydelen i Oslo. Den ligger helt sør i kommunen, og grenser i nord mot Østensjø og Nordstrand bydeler. I sør grenser bydelen mot Nordre Follo kommune, mens den i øst grenser til Østmarka. I vest møter bydelen Bunnefjorden.

Bydelen er preget av nyere drabantbyer slik som Mortensrud, Holmlia og Bjørndal, i tillegg til en del eldre småhus og villastrøk slik som på Prinsdal, Hauketo og Klemetsrud. Den delen av strøket Ljan som ligger sør for Herregårdskrysset tilhører også Søndre Nordstrand.

Befolkningen er på 38 847 innbyggere (2019) og botettheten er Oslos laveste (1,9 innbyggere per dekar). Søndre Nordstrand har en ung befolkning, og høy andel beboere med bakgrunn fra andre land. Innbyggerne nyter godt av et vel utbygd kollektivtrafikknett, med jernbaneforbindelse til Hauketo, Holmlia og Rosenholm; et rikelig utvalg busslinjer samt T-baneforbindelse til Mortensrud. Visse utfordringer med hensyn til infrastruktur knytter seg til den framtidige utviklingen av Stensrudåsen; et skogsparti mellom E6, fylkesvei 155 og Siggerudveien som siden 1999 har vært planlagt utbygd med opptil 10 000 boliger.

Mellom bebyggelsene ligger store skog- og grøntområder, og i tillegg strekker bydelen seg inn i Østmarka og Sørmarka. Flere gårdsbruk er fortsatt i drift, primært som ridesentere og oppstallingsplasser for hester. I en særskilt rolle står Søndre Ås gård på Holmlia, som drives som besøksgård og miljøsenter i regi av Oslo kommune. Lengst øst i Søndre Nordstrand finner vi også en håndfull småbruk som opprinnelig var husmannsplasser under de større gårdene.

Om vinteren er det et sammenhengende lysløypenett fra Burud gård på Hauketo via Bjørndal til Oppegård i Nordre Follo, og fra Klemetsrud og Dal/Brenna er det atkomst til Østmarkas omfattende nettverk av skiløyper. Flere av løypetraseene egner seg godt til sykling og fotturer sommerstid, og det ble blant annet anlagt en ny turvei fra enden av Maurtuveien på Klemetsrud til Ødegården i Nordre Follo i 2018–2019. To slalåmbakker ligger delvis i bydelen: Anleggene på Sloreåsen lengst nord på Holmlia og i Leirskallen har toppunktene sine i bydelen, men ender i bydel Nordstrand.

Galleri

Kilder og litteratur