Bydel Søndre Nordstrand

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Holmlia senter
Foto: Kjetil Ree/Wikimedia Commons

Bydel Søndre Nordstrand er den største bydelen i Oslo. Den ligger helt sør i kommunen, og grenser i nord mot Østensjø og Nordstrand bydeler. I sør grenser bydelen mot Nordre Follo kommune, mens den i øst grenser mot kommunene Lørenskog og Enebakk. I vest møter bydelen Bunnefjorden.

Bydelen er preget av nyere drabantbyer slik som Mortensrud, Holmlia og Bjørndal, i tillegg til en del eldre småhus og villastrøk slik som på Prinsdal, Hauketo og Klemetsrud. Den delen av strøket Ljan som ligger sør for Herregårdskrysset tilhører også Søndre Nordstrand.

Befolkningen er på 38 847 innbyggere (2019) og botettheten er Oslos laveste (1,9 innbyggere per dekar). Søndre Nordstrand har en ung befolkning, og høy andel beboere med bakgrunn fra andre land. Innbyggerne nyter godt av et vel utbygd kollektivtrafikknett, med jernbaneforbindelse til Hauketo, Holmlia og Rosenholm; et rikelig utvalg busslinjer samt T-baneforbindelse til Mortensrud. Visse utfordringer med hensyn til infrastruktur knytter seg til den framtidige utviklingen av Stensrudåsen; et skogsparti mellom E6, Fylkesvei 155 og Siggerudveien som siden 1999 har vært planlagt utbygd med opptil 10 000 boliger.

Mellom bebyggelsene ligger store skog- og grøntområder, og i tillegg strekker bydelen seg inn i Østmarka og Sørmarka. Om vinteren er det sammenhengende lysløype fra Burud gård på Hauketo til Oppegård i Nordre Follo, og fra Klemetsrud og Dal/Brenna er det atkomst til Østmarkas omfattende løypenett. Flere av løypetraseene egner seg godt til sykling og fotturer sommerstid.

Lenker