Forside:Bydel Søndre Nordstrand

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

LANDSDEL: Østlandet  • Sørlandet • Vestlandet • Midt-Norge • Nord-Norge
FYLKE: Akershus • Buskerud • Innlandet • Oslo • Telemark • Vestfold • Østfold
TIDLIGERE KOMMUNE: Aker
KOMMUNEDEL: AlnaBjerkeFrognerGamle OsloGrorudGrünerløkkaNordre AkerNordstrandOslo sentrumSageneSt. HanshaugenStovnerSøndre NordstrandUllernVestre AkerØstensjøOslomarka

Om Bydel Søndre Nordstrand
Holmlia senter
Foto: Kjetil Ree/Wikimedia Commons
Bydel Søndre Nordstrand er den største bydelen i Oslo. Den ligger helt sør i kommunen, og grenser i nord mot Østensjø og Nordstrand bydeler. I sør grenser bydelen mot Nordre Follo kommune, mens den i øst grenser til Østmarka. I vest møter bydelen Bunnefjorden.   Les mer ...
 
Smakebiter fra artikler
Parti av veien langs Gjersjøen.
(1932)

Gamle Mossevei var en del av hovedveien sørover fra Christiania som ble anlagt i årene 1857 til 1860, og ble erstattet av ny fellestrase for E6 og E 18 i 1970. Den delen som ligger innen Oslo kommune fra Oslo gate heter fortsatt Mosseveien, og den delen i Oslo som går fra Herregårdskrysset til kommunegrensen mot Nordre Follo ble også kalt Gamle Mossevei fram til 1989 da den skiftet navn til Ljansbrukveien.

Denne artikkelen tar for seg den delen av veien som fortsatt eksisterer som kjørevei gjennom kommunene Oslo, Nordre Follo, Ås, Frogn, Vestby og Moss. Den var fra 1928 en del av Riksvei 1, som gikk fra Oslo til Riksgrensen ved Svinesund. I etterkrigstiden ble den felles trasé for E6 og E18 mellom Oslo og Vinterbro, og var dette fram til ny fellesstrekning for de to europaveiene åpnet i 1970.   Les mer …

Holm i 1961. Gården er nå fullstendig utsletta fra landskapet av senere bebyggelse.
Foto: Truls Teigen
Holm i 1941
Foto: Anders Beer Wilse
Holm (Oslo) var en gård i Oslo. Den ble omkring 1699 slått sammen med Ås, og de to ble siden drevet sammen. Da matrikkelnummer ble gitt til gårdene fikk de felles nummer, og i siste matrikkel er Holm nr. 191/3, mens Ås er 191/1.

Gården ga navn til strøket Holmlia i Bydel Søndre Nordstrand. Hele området er bebygd, så man finner ingen synlige spor etter gården.

Første gang Holm nevnes i kildene er i lensregnskapet for 1560/1561. I 1577/1578 var den eid av Hovedøya kloster, og i 1617 var gården krongods. Den ble i 1667 solgt sammen med Hvitebjørn i Oppegård til Michael Opitz.   Les mer …

Søndre Aker Historielag er en av foreningene som bruker Nordstrandshuset.
Foto: Trond Nygård (2012)
Søndre Aker Historielag er et historielag med lokalhistorie i bydelene Nordstrand og Søndre Nordstrand i Oslo som arbeidsområde. Laget ble stiftet i 1980 og er tilsluttet Landslaget for lokalhistorie og Fellesrådet for historielagene i Oslo. Søndre Aker Historielag har medlemsmøter og turer med historiske emner. Det gir ut årboka Sør i Aker, som kom ut første gang i 1982.   Les mer …

Horisontal- og vertikaldelte svenskehus i Berglyveien tilhørende Lerdal borettslag.
Foto: Leif-Harald Ruud
(2023)

Prinsdal er et strøk i bydel Søndre Nordstrand i Oslo. Strøket avgrenses av Hauketo i nord, Holmlia i vest, Grønliåsen i øst og Nordre Follo kommune i sør.

Prinsdal nevnes i skriftlige kilder i 1578. Det var da to Prinsdal-gårder, «Øffre og Nedre Prindtzdaal». Stedsnavnet Prinsdal finnes også i Trøgstad i Østfold, der som naboeiendom til Prinsrud. I Norske Gaardnavne konkluderer Oluf Rygh med at betydningen av disse Prins-navnene «kjendes ikke», men som en kuriositet kan nevnes at «-dal» skriver «-daal» på flamsk. Lybekk og Meklenborg er eksempler på gårdsnavn som er importert fra utlandet, og bl.a. i Belgia finnes stedsnavnet Prinsdaal. Om ikke annet, så er i hvert fall dette en interessant teori.

Begge Prinsdal-gårdene i Aker ble lenge eid av Christiania-borgere. Øvre Prinsdal lå fra 1786 under Ljansgodset. Til denne Prinsdal-gården hørte husmannsplassen Burud, som trolig ble ryddet på 1700-tallet. Området utgjorde på den tiden en omgangsskolekrets som gikk under navnet Prinsdalsfjerdingen.   Les mer …


 
 
Kategorier for Bydel Søndre Nordstrand
ingen underkategorier
 
Mest lest