Mosseveien (Oslo)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Mosseveien sett vestover fra rundkjøringa i Gamlebyen.
Foto: Roy Olsen (2008).
Mosseveien ved Kongshavn.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)
Mosseveien på Bekkelaget sett nordover.
Foto: Roy Olsen (2008).
Mosseveien på Bekkelaget sett sørover.
Foto: Roy Olsen (2008).
Mosseveien på Nordstrand.
Foto: Roy Olsen (2008).
Mosseveien på Nordstrand.
Foto: Roy Olsen (2008).
Mosseveien på Ljan.
Foto: Roy Olsen (2015).
Bebyggelsen i starten av Mosseveien.
Foto: Chris Nyborg (2013).
Den nybygde Ljabrochausseen på et xylografi fra 1867.
Foto: Oslo Museum
Mosseveien ved Sjursøya.
Foto: Chris Nyborg (2013)

Mosseveien i Oslo er hovedvei sørover fra sentrum mot Moss. Den er en del av E18, og er en sterkt trafikkbelasta veistrekning. Veien går fra Oslo gate i Gamlebyen til kommunegrensa mot Nordre Follo ved Mastemyr. I tillegg til trafikken ut og inn av byen brukes den også til transport til og fra kaiene i Sydhavna.

Veien ble anlagt av Christian Vilhelm Bergh, senere landets første veidirektør og var landet første større veiprosjekt etter chausseprinsippet, hvor veitraséen ble jevnet mest mulig ut, koller og topper ble kuttet og dumper og søkk ble gjenfylt, slik at det ble minst mulig stigning, og veien skulle føye seg inn i terrenget.

Veien har hatt flere navn. I 1860 fikk den navnet Ljabrochausseen fra Gamlebyen til Ljan og videre over Ljabru og Klemetsrud til Sværsvann. Fra dagens kryss med Ljabruveien til Gjersjøelva het den så Ljanchauseen. I 1929 ble navnet Mosseveien tatt i bruk, da for Ljanchauseen. Ljabrochauseen ble omdøpt til Ljabruveien. I 1941 ble så Mosseveien navn på hele strekningen.

I 1971 ble det anlagt firefelts trasé fra Herregårdskrysset til Mastemyr. Den gamle veitraseen fra Herregårdskrysset ble da kalt Gamle Mossevei. I 1989 skifta strekningen fram til Gjersjøelva navn til Ljansbrukveien.

Eiendommer

Nr. Oppført Navn/beskrivelse Historie Bilde
6 1895 Bygård Nyrenessanse, ark: Frithjof Aslesen. I 1933 påbygget vidusåpninger og fasade som bygningen ellers, med et avsluttende gavlparti i overkant på den tidligere lukkede branngavlen mot nordøst i 1933. Mosseveien 6 i Oslo.JPG
10 Bygård Oslo, Mosseveien 010.jpg
14 Bygård Oslo, Mosseveien 014.jpg
20 Bygård Oslo, Mosseveien 020.jpg
22 1889 Trevilla Halvannen etasjes trevilla, oppført for kaptein Rise. Verna. Oslo, Mosseveien 022.jpg
24 1886 Murvilla I 1898 kjøpte meierieier Helmer Husebye villaen. MC-klubben Company MC, Oslo var de siste som hadde tilhold her. Huset ble ervervet av Jernbaneverket som rev det i november 2014 i forbindelse med planlagt jernbaneutbygging. Oslo, Mosseveien 024.jpg
61 Bolig Hus i «Kongshavn borettslag». Revet våren 2012.
Borettslaget besto av åtte boenheter fordelt på tre hovedbygninger. To tilhørende, mindre bygninger som i sin tid var uthus og naust, skilte hovedbygningene. Husene ble okkupert av pønkere i 1983, men ble formelt overtatt i 1985 for en pris av en krone. Kongshavn Borettslag ble stiftet. I 2011 ble eiendommene løst inn av Statens vegvesen for 20 millioner kroner i fobindelse med anlegging av ny rundkjøring på Mosseveien med adkomstvei til industrien. Et av husene er tatt vare på og ligger lagret i sine enkelte bestanddeler i containere, og det er meningen at det skal gjenoppføres på Grønlia.
Oslo, Mosseveien 061.jpg
65 Boliger Hus i «Kongshavn borettslag». Revet våren 2012. Eiendommen nr. 65 besto av to bolighus og et uthus. Oslo, Mosseveien 065.jpg
69 1798 Diverse Kongshavn Bad. Tomta festa av fisker Christian Christensen i 1798, og hovedbygning ble oppført samme år. Overtatt av traktør E.N. Lunde 1823, fra da av vertshus. Om- og påbygd 1838, drevet som skjenkested av to tyskere. Landsted fra slutten av 1800-tallet, og overtatt av Christiania Aktiebryggeri i 1890-åra. Overtatt av NSB i 1917. Hovedbygningen, sterkt ombygd, brant 10. oktober 2011 og ble siden revet. Oslo, Mosseveien 069.jpg
144 1870-åra Næringsbygg Fjellhammer. Flere bygninger som utgjør et lite industriområde fra 1870-åra. Brant i 1880 og 1889, men ble drevet videre. Verna sammen med nr. 146. Mosseveien144-220615.jpg
145 1850–1891 Villa «Rutli» Oslo Mosseveien 145 230125.jpg
146 1890-åra Leiegård Tre og en halv etasjes leiegård. Verna sammen med nr. 144. Norges Hindu Religious Service holder til her. Mosseveien 146 i Oslo.JPG
171 Omkr. 1870 Fiskebruk Sandkroken; gammelt fiskebruk med badehus og bod. Oppført på byantikvarens gule liste. Mosseveien171-160910.jpg
173 1865 Villa Eiendommen består av villa og uthus. Oppført på byantikvarens gule liste. Mosseveien173-220222.jpg
175 1891 Villa Oppført på byantikvarens gule liste. Mosseveien175-220222.jpg
180 Omkr. 1900 Villa Mosseveien180-220222.jpg
182 1889 Villa Gamle Sølyst; sveitserhus i to etasjer. Oppført på byantikvarens gule liste. Mosseveien182-030302.jpg
184 1890-årene Bolig Oppført på byantikvarens gule liste. Mosseveien184-171028.jpg
193B Omkr. 1921 Villa Mosseveien193B-220222.jpg
196 Bolig Seterstrand Nordre. Huset ble kjent under navnet Nordstranda, og har gitt navn til området og bydelen. Oslo, Mosseveien 196.jpg
199 1889 Leiegård Registrert i Fortidssminneforeningens interiørregister pga. takmalerier i stue. Oppført på byantikvarens gule liste. Mosseveien199-220222.jpg
201B Omkr. 1880 Villa Mosseveien201B-220222.jpg
201C Omkr. 1887 Villa Mosseveien201C-220303.jpg
203 1914 Bolig Frediksten. Villa, hage og badeanlegg oppført på Byantikvarens gule liste. Mosseveien203-200206.jpg
207 1918 Bolig Solstrand; oppført på byantikvarens gule liste. Arkitekt Heinrich Jürgensen. På bildet er Solstrand huset med vimpel foran. Huset til høyre på bildet er nr. 209. Mosseveien207-220303.jpg
212 Villa Mosseveien212-220222.jpg
217 Villa Mosseveien217-220615.jpg
221 Villa Mosseveien221-220222.jpg
222A Før 1890 Villa Danly; sveitservilla med nasjonale elementer. Oppført på byantikvarens gule liste. Mosseveien222A-220222.jpg
223 1900 Villa Reykjavik; villa i dragestil og hageanlegg med badehus. Oppført på byantikvarens gule liste. Mosseveien223-200206.jpg
224 Villa Oslo Mosseveien 224 230329.jpg
226 Omkr. 1950 Tomannsbolig Mosseveien-226-220615.jpg
227 1896 Villa Sveitservilla og uthus og nyere sommerhus m/uthus. Huset brant 23. juli 2015 og ble sterkt skadet, men ble seinere restaurert. Oppført på byantikvarens gule liste. Mosseveien227-220222.jpg
228 1967 Villa Mosseveien228-220222.jpg
237 Omkr. 1901 Villa Oppført på byantikvarens gule liste. Mosseveien237-220222.jpg
240 Omkr. 2007 Tomannsbolig Mosseveien240.jpg
241 1880-årene Villa Oppført på byantikvarens gule liste. Mosseveien241-210402.jpg
243 Omkr. 1933 Villa Mosseveien243-220222.jpg
244 Omkr. 1955 Enebolig Mosseveien244-220222.jpg
245 Omkr. 1926 Villa Oppført på byantikvarens gule liste. Mosseveien245-220222.jpg
247 Friområde Katten badestrand Mosseveien247-220222.jpg
251 Før 1890 Fiskebruk Sanddyna; opprinnelig gammelt fiskebruk med bolig og omkledningshus. I dag kajakkutleie. Oppført på byantikvarens gule liste. Mosseveien251-160910.jpg
258 Omkr. 1890 Villa Hovedhus i dragestil; stabbur, dukkestue og sidebygning. Oppført på byantikvarens gule liste. Oslo, Mosseveien 258.jpg
261 Omkr. 1931 Sommerbolig Mosseveien261-220222.jpg
263 Omkr. 1895 Villa Mosseveien263-220222.jpg
265 Omkr. 1895 Villa Mosseveien265-220222.jpg
278 Mosseveien278-220222.jpg
279 Fiskevollen Fiskerhytte.
299 Mosseveien299-220222.jpg

Kilder


Koordinater: 59.8922156° N 10.7579685° Ø