Oslo havn

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Vippetangen i Oslo havn.
Foto: Bjørn Erik Pedersen
Oslo havnelager, bygget 1916-20.
Foto: Stig Rune Pedersen
Havna sett fra Ekebergskråningen, antagelig på slutten av 1800-tallet eller begynnelsen av 1900-tallet.
Foto: Johannes Markus Holmsen
Kart over Christiania havn, 1859.
Havna i 1800, sett fra De ankerske bordtomter. Fra Gamle Christiania-billeder, 1893.

Oslo havn er et område innerst i Oslofjorden. Havnedistriktet er avgrenset mot sørvest av en rett linje fra Oslos grense mot Bærum der Lysakerelva renner ut i fjorden til sørspissen av Store Skjørholmen. Derfra trekkes en linje rett til Oslos grense mot Oppegård ved Gjersjøelvas utløp. Mot nord og øst er havnen avgrenset av fastland, med unntak av Akerselva der den går opp til sørsiden av krysset Bispegata - Nylandsveien.

Dybden ved kai er opp til omkring elleve meter, og det er totalt 9922 meter kai. På grunn av terskelen i Drøbaksundet har det ikke vært mulig å få skip som stikker dypere enn tolv meter inn til Oslo, og derfor har den nokså grunne havna vært tjenlig til formålet. Arealet er på 1 255 000 m². Det er liten tidevannsforskjell, bare omkring 0,3 m, og det er ingen merkbar strøm. På grunn av den store trafikken, og en del holmer og skjær, er det påbudt med lostjeneste. Kaiene er fordelt på to områder, Vesthavna og Sydhavna.

Oslo havn drives av det kommunale foretaket Oslo Havn KF.

Vesthavna

Vesthavna er området vest for Bjørvika. Det er tjue kaier i Vesthavna, med en samla lengde på 4476 meter. De er nummerert fra 1 til 20. Den grunneste er Honnørbrygga med dybde på bare 1,6 til 2,4 meter. Dette er også den korteste kaia med bare 50 meter. Den dypeste er Vippetangkaia med 7,0 til 11,0 meter, mens den lengste er Filipstadkaia på 468 meter. Kaiene fra Aker Brygge til festningen brukes stort sett av lokaltrafikk, charterbåter og fritidsbåter, mens de andre brukes av større nytte- og marinefartøy.

Pr- 2013 er kaiene som inngår i Vesthavna:

Nr. Kai Dybde i meter Lengde i meter Bruksområder Bilde
1 Hjortneskai, vestre 6,5 173 Utenriksferger, ro/ro
2 Brannskjærutstikkeren 6,0-8,5 150 Depot
3 Filipstad vest 10,0 125 Stykkgods, ro/ro
4 Filipstadkaia 9,0 468 Containere, lo/lo
5 Filipstad øst 8,5 140 Charterbåter
6 Aker Brygge 5,0-7,0 190 Fritidsbåter Aker Brygge i Oslo - kaia.JPG
7 Tingvallakaia 5,0 120 Lokaltrafikk Tingvallakaia i Oslo.JPG
8 Rådhusbrygge 4 3,5-5,0 175 Lokaltrafikk, fiskebåter, charterbåter Rådhusbrygge 4 i Oslo.JPG
9 Rådhusbrygge 3 3,5-5,0 310 Charterbåter, sightseeing Rådhusbrygge 3 i Oslo.JPG
10 Honnørbrygga 1,6-2,4 50 Representasjon, mottagelser Honnørbrygga i Oslo.JPG
11 Rådhusbrygge 2 3,-5,0 305 Charterbåter Rådhusbrygge 2 i Oslo.JPG
12 Rådhusbrygge 1 3,5-5,0 178 Charterbåter, veteranbåter Rådhusbrygge 1 i Oslo.JPG
13 Akershuskai, nordre 3,0-7,0 200 Charterbåter, veteranbåter Nordre Akershuskai i Oslo.JPG
14 Akershusutstikkeren 4,0 222 Charterbåter, skoleskip Akershusutstikkeren i Oslo.JPG
15 Akershuskai, søndre 10,5 302 Marinefartøy, cruiseskip Søndre Akershuskai i Oslo.JPG
16 Vippetangkaia 7,0-11,0 278 Marinefartøy, cruiseskip Vippetangkaia i Oslo.JPG
17 Utstikker III 7,0 192 Kornsilo, lokaltrafikk Utstikker 3 i Oslo.JPG
18 Utstikker II 8,0 368 Utenriksferger, ro/ro
19 Revierkaia 10,0 300 Cruiseskip, marinefartøy Revierkaia i Oslo.JPG
20 Langkaia 6,0 230 Charterbåter, teaterbåt Langkaia i Oslo.JPG

Sydhavna

Sydhavna er området øst for Bjørvika og sørover ned til Ormsundet. Det er fjorten kaier på tilsammen 4436 meter. I tillegg kommer Kongshavn speditørterminal, som bruker Nordre og Søndre Kongshavnkai, men som allikevel har eget kainummer slik at kaiene i Sørhavna er nummerert fra 21 til 35. Den grunneste kaia er Paulsenkaia med 3,0 meter, og den er med 50 meters lengde også den korteste i Sydhavna. De dypeste er Sjursøya containerkai og Tanskiputstikkeren, som begge har 12,0 meters dybde. Sørengutstikkeren er lengst med 880 meter.

Nordre Bekkelagskai gikk fra Sjursøya til Kneppeskjærutstikkeren ble bygget i årene 1964–1972. I 2009 ble bassenget mellom Østre Sjursøykai og Nordre Bekkelagskai ble fylt igjen.

Per 2013 er kaiene som inngår i Sydhavna:

Nr. Kai Dybde i meter Lengde i meter Bruksområder Bilde
21 Paulsenkaia 3,0 50 Charterbåter Paulsenkaia i Oslo.JPG
22 Bispekaia 4,0 240 Charterbåter, utsett og opptak av båter Bispekaia i Oslo.JPG
23 Sørengutstikkeren 6,0-9,0 880 Tidligere Ro/ro, containere, tomdepot, bulk. Utbygget fra 2009. Sørengutstikkeren i Oslo.JPG
24 Loengkaia 7,0 155 Disponeres ikke av Oslo Havn KF
25 Grønlikaia 6,0-8,0 500 Tørrbulk, charterbåter Grønlikaia i Oslo (2).JPG
26 Kongshavn Kongshavn speditørterminal
27 Kongshavnkai, nordre 6,0 140 Tørrbuk, sement, leca Nordre Kongshavnkai i Oslo (3).JPG
28 Kongshavnkai, søndre 5,0 160 Sementblanding, singel, sand
29 Sjursøykai, nordre 7,0-10,0 524 Ro/ro, kunstgjødsel, korn, sement, salt Sjursøykai nordre i Oslo.JPG
30 Sjursøya sørvest 6,5 110 Metanol, tørrbulk
31 Sjursøya containerkai 12,0 304 Containere Sjursøya containerkai i Oslo.JPG
32 Tankskiputstikkeren 12,0 336 Olje, petroleumsprodukter Tankskiputstikkeren i Oslo.JPG
33 Kneppeskjærutstikkeren 6,5 438 Biler, containere, ro/ro Kneppeskjærutstikkeren i Oslo.JPG
34 Bekkelagskai, søndre 7,5 317 Containere, taubåter
35 Ormsundkaia 10,0 282 Ro/ro, containere, lo/lo Ormsundkaia i Oslo.JPG

Kilder