Knut Hedemann (1922–2011)

Knut Hedemann (født 13. mai 1922 i Ringsaker, død 2. mai 2011 i Oslo) var utdannet jurist, tilknyttet utenrikstjenesten fra 1949, blant annet var han norsk ambassadør i Ottawa, Washington og Wien.

Faksimile fra Aftenposten 11. mai 1982: utsnitt av omtale av Knut Hedemann i forbindelse med hans 60-årsdag. Han var da norsk ambassadør i USA..

Familie

Knut Hedemann var sønn av stasjonsmester og Ap-politiker Rudolf Hedemann (1889-1978) og Kristiane Bjørgås (1896–1964), og ble gift i 1948 med Gro Ranveig Hansen (1924-2014).

Liv og virke

Knut Hedemann tok examen artium i 1943 og ble cand.jur. 1948. Han hadde studieopphold i USA 1947-1947. Under krigen var Hedemann med i illegalt arbeid og måtte i 1944 flykte til Sverige, hvor han tjenestegjorde i polititroppene der.

Fra 1949 var Hedemann tilknyttet utenrikstjenesten. Han tjenestegjorde i Oslo, og som ambassadesekretær i både London og Paris, før han i 1958 ble byråsjef i Utenriksdepartementet. I 1961 ble han underdirektør samme sted.

I 1963 ble Hedemann chargé d’affaires i Tel Aviv, og senere samme år ble han ambassaderåd i Stockholm. I 1964 ble han chargé d’affaires i Ankara, en posisjon han hadde til 1969, da han ble ekspedisjonssjef for administrasjonsavdelingen i Utenriksdepartementet. I 1970 ble Hedemann ekspedisjonssjef for departementets avdeling for internasjonal sosial og økonomisk utvikling.

Hedemanns neste stasjonering utenlands var som chargé d’affaires i Ankara fra 1972 til 1975. Deretter fulgte tre ambassadørposter på rad; Ottawa 1975–1978, Washington 1978–1984 og til sist Wien og de internasjonale organisasjonene der fra 1984 til 1990.

Knut Hedemann ble kommandør av St. Olavs Orden i 1979.

Ettermæle

 
Knut Hedemann er gravlagt på Ris kirkegård i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2014)

I en nekrolog over Knut Hedemann i Aftenposten 11. mai 2011 ble han beskrevet slik av ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet, Aud Kolberg (utdrag):

Med sjelden innsikt, ryddighet og stor integritet bidro Knut Hedemann meget vesentlig til å bygge opp og videreutvikle utenrikstjenesten i etterkrigstiden. Han satte sitt gode stempel på denne delen av norsk forvaltning i en epokegjørende tid. Hedemann var den profesjonelle diplomaten som mestret fagets spilleregler like godt som hverdagens mange utfordringer. Han var den vennlige og omgjengelige, mild i formen kombinert med fasthet i det vesentlige. Han var kort sagt en glimrende representant for norsk utenrikstjeneste. Og han var et medmenneske

Knut Hedemann er gravlagt på Ris kirkegård i Oslo. Tittelen Ambassadør er benyttet på gravminnet.

Kilder