Kolam er en tradisjonell dekorativ kunstform som stammer fra Sør-India. Kunstformen har i dag fått et internasjonalt preg og er utbredt i store deler av den tamilske diasporaen. I tillegg til Tamil Eelam praktiseres den av tamiler for eksempel i land som Singapore og Malaysia. Ved hjelp av rismel eller krittpulver tegnes kolam for hånd. Kolam blir laget for å bringe lykke til huset sitt gjennom guddommelig kraft, og tegnes ofte av kvinnelige familiemedlemmer foran inngangen til huset.

Kolam av sembu til høytiden thai pongal tatt i Asker, Norge. Kolamen ble laget i inngangen til et hus.
Foto: Tamilgodi Nagendram.

Utforming

Kolam kan tegnes på flere måter. En måte å lage kolam på er å tegne rette linjer, kurver og sløyfer i et rutenett av prikker. Det er også vanlig å inkludere dyr som påfugl eller en sembu i midten av kolamen, avhengig av høytiden kunstformen lages til. Til lysfestivalen Deepavali er det relevant å inkludere tegninger av lys. Til thai pongal kan det bli tegnet en sembu, som representerer tradisjonen hvor det lages pongal-grøt. De enkleste designene er hvite. For større anledninger er det vanlig å lage kolam med flere farger, gjerne med farget ris.

Å lage kolam til forskjellige høytider er ikke bare et gjøremål som må utføres, men det bringer også mennesker sammen og har dermed en sosial funksjon. Dessuten mener mange familier det bringer lykke å ha det som pynt ved inngangen sin. Ulike kolammønstre kan gå i arv i mange generasjoner, når en mor, bestemor eller tante lærer bort sine unike ideer til unge kvinner i familien. I tillegg foregår det årlige konkurranser i Tamil Nadu, der den beste kolamen vinner.

 
Kolam med farget ris laget til kulturkvelden "Andhu Vizha" hos Annai Poopathi tamilsk kultursenter, avdeling Asker og Bærum.
Foto: Tamilgodi Nagendram.

Galleri

Kilder