Tamiler

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Tamilene er et folkeslag fra det sørlige Asia, som har levd i Sør-India og i det nord-østlige Sri Lanka siden Sangam-perioden (600 f.Kr.–300 e.Kr.). I delstaten Tamil Nadu i India bor det omkring 70 millioner tamiler, mens det i Sri Lanka bor rundt 3 millioner tamiler. Dagens regime i Sri Lanka definerer indiske og srilankiske tamiler som minoritetsbefolkninger og singalesere som majoritetsbefolkning.[1] Det var britene som under koloniherredømmet tok med seg tamiler fra Tamil Nadu for å arbeide på plantasjer i Sri Lanka på 1700–1900-tallet. Det finnes ellers omkring to millioner tamiler i Malaysia og 200 000 i Singapore. Videre lever et betydelig antall tamiler i andre deler av verden, noen av dem er arbeidsemigranter og andre flyktninger fra borgerkrigen på Sri Lanka. På verdensbasis er det rundt 80 millioner tamilsktalende.

Folkegruppas språk er tamilsk (tamil), et dravidisk språk som tidligere ble talt over hele det indiske subkontinentet. Språket er en viktig identitetsfaktor, som skiller tamilene fra de indiske gruppene som snakker språk i sanskritfamilien. De fleste tamiler er hinduer, men det finnes også betydelige kristne og muslimske minoriteter.

Den første tamilen som kom til Norge var Antony Rajendram. Han kom i 1956 til Bergen for å lære om fiske og fiskeindustri. I årene som fulgte kom det noen flere arbeidsinnvandrere til Norge, de fleste fra området rundt Jaffna. Etter at borgerkrigen brøt ut på Sri Lanka i 1983, kom det flyktninger derfra. Per 2016 var det omkring 13 000 personer med srilankisk bakgrunn i Norge, de aller fleste av dem tamiler. Det er svært få tamiler fra India i Norge.

Den dansk-norske kolonien Trankebar lå i et av tamilenes kjerneområder: Tamil Nadu.

Lanker eller tamiler?

Blant ungdommer i Norge er det en tendens til å kalle mennesker som har sine røtter fra Sri Lanka for "Lanker". Men på Sri Lanka er det to nasjonaliteter: singalesere og tamiler. Ingen av folkegruppene kaller seg selv for “lanker”.

Singalesere er den største folkegruppen på Sri Lanka. De er en indoarisk folkegruppe. Hovedsakelig er de buddhister og snakker singalesisk. De holder til i de sørvestlige delene av Sri Lanka.

Tamiler på Sri Lanka kaller seg selv for Eelam Tamil. De lever hovedsakelig i de nordøstlige delene av Sri Lanka. Tamilene snakker tamilsk og er hinduer, kristne og muslimer.

Betydningen av navnet Sri Lanka

Det britiske navnet på kolonien Ceylon, ble i 1972 byttet til Sri Lanka. På singalesisk betyr ordet Lanka øy og Sri noe hellig. Navnet kan altså oversettes til hellig øy. På tamilsk har navnet Sri Lanka ingen betydning. Lanka har blitt slang for Sri Lanka.

Betydningen av navnet Eelam

Tamiler bruker ordet Eelam når de snakker om sitt hjemland. Historisk var tamiler en nasjon på Eelam (oldtidsnavn for hele øya Sri Lanka). Eelam ble brukt i tamilsk litteratur allerede i det første århundret f.v.t. Etter kolonitiden har Eelam blitt brukt om de nord-østlige delene av Sri Lanka. Selv om tamiler i Sør-India har delstaten Tamil Nadu, er folkegruppen uten eget land.

Fotnoter

  1. Fuglerud: 28

Litteratur