India

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

India er en republikk i Sør-Asia. Med et innbyggertall på nær 1,3 milliarder er det verdens nest mest folkerike land etter Kina. Det grenser mot Pakistan i vest, Kina, Nepal og Bhutan i nord og Bangladesh, Myanmar og Kina i øst. Sri Lanka ligger nær Indias sørspiss. Øygruppene Andamanene og Nikobarene i Bengalbukta samt og Lakshadweep i Det arabiske hav tilhører India. Det er et utviklingsland, som på tross av sterk økonomisk vekst i senere år fortsatt har store ulikheter i velstand.

Språk, folkegrupper og religion

Språklig deler man India i et dravidisk område som omfatter delstatene Andhra Pradesh, Karnatak, Kerala og Tamil Nadu, og et indoarisk område som omfatter resten av India. Pakistan tilhører også det sistnevnte området. Landet har to offisielle språk, hindi og engelsk. I tillegg er det et betydelig antall andre språk. Antallet er vanskelig å fastslå, fordi det er uenighet om grensetrekkinga mellom hva som er en dialekt og hva som er et eget språk. Dermed kan det være mer enn hundre indoariske språk etter en definisjon, og færre enn tjue etter en annen.

På delstatsnivå har man flere offisielle språk. De fire dravidiske delstatene Andrhra Pradesh, Karnatak, Kerala og Tamil Nadu har henholdsvis telugu, kannada, malayalam og tamil som offisielle språk. I muslimske områder brukes urdu, som er en standardform av hindi og som skrives med et utvida arabisk alfabet. Forskjellen mellom talespråkene urdu og hindi er minimal, mindre enn mellom mange norske dialekter. Andre offisielle delstatsspråk er panjabi i Punjab, gujarati i Gujarat, marathi i Maharashtra, konkani i Goa, oriya i Orissa, bengali i Vest-Bengal, assami i Assam og nepali i Sikkim. Alle de språkene som er nevnt så langt er anerkjent som indiske språk i forfatninga. Det finnes også mindre minoritetsspråk uten noen offisiell status, som dogri, maithili og rajasthani.

De to klart største religionene i India er hinduisme og islam, med omkring 82 prosent hinduer og 12 prosent muslimer, hvorav 9 prosent sunni og 3 prosent shia. Andre store grupper er kristen, omkring 2,3 prosent og sikher med omkring 2 prosent. Jainisme, zoroastrisme og buddhisme har også mange tilhengere; med Indias høye folketall vil selv tall på under en prosent kunne utgjøre flere millioner mennesker. Forfatninga slår fast at ingen religion skal ha forrang.

Det har til tider vært svært skarpe konflikter mellom religiøse grupper, og enkelte steder ulmer det alltid under overflata.

Kristendommen har en spesiell historie i India. De østlige kirkene, monofysitter og nestorianere, kom til Kerala allerede i det første århundrene av vår tidsregning. Den katolske kirke kom på 1500-tallet, og fikk særlig fotfeste i Goa, som var kontrollert av Portugal. Protestantismen kom på 1700-tallet.

Historie

India var opphavssted for en av de første avanserte sivilasjoner, som oppsto i Indusdalen for over 3000 år siden.

De nordlige delene av landet ble invadert av arabere på 700-tallet og av tyrkere på 1100-tallet. Delhisultanatet ble etablert på 1200-tallet. Det ble etterfulgt av Lodhidynastiet på 1400- og 1500-tallet og av Moghulriket fra 1500- til 1700-tallet.

Den europeiske interessen for det indiske subkontinentet begynte da Vasco da Gama fant sjøveien dit i 1498. Dermed begynte en omfattende handel. Da Mohgulriket gikk i oppløsning på 1700-tallet kom europeerne sterkere inn, og særlig Det britiske ostindiske kompani tok kontroll over området. I 1857 hadde folket der fått nok, og det brøt ut et voldsomt opprør mot kompaniet. Dette førte til at den britiske regjeringa i 1858 tok over styringa, og India ble dermed en britisk koloni.

Det britiske styret opphørte i 1947 etter en frihetskamp leda av Mahatma Gandhi og Kongresspartiet. Ved løsrivelsen fra det britiske imperiet ble India et sekulært land, mens et område med [[islam|muslimsk flertall løsrev som som republikken Pakistan. I 1971 ble også Bangladesh selvstendig. India er medlem av Samveldet.

Siden 1947 har det vært stor spenning mellom India og Pakistan, og ved tre anledninger har det vært krigstilstand mellom landene. To av krigene har dreid seg om det omstridte grenseområdet Kashmir.

Geografi

Indias areal på drøyt 2,9 millioner kvadratkilometer (landareal) tilsvarer omkring en tredjedel av Europa. Det kan deles inn i tre naturgeografiske hovedregioner. I sør ligger Deccanplatået, nord for dette det nordindiske lavland og lengst nord Himalaya. Landet ligger i den tropiske og den subtropiske klimasonen. Klimaet påvirkes sterkt av monsunen.

Folketettheten ligger på omkring 435 personer per kvadratkilometer, og landet er tettest befolka i lavlandet i Nord-India og langs kysten i sør. Per 2015 bodde omkring 70 prosent av befolkninga på landsbygda.

Økonomi

India er en av verdens økonomiske stormakter målt i brutto nasjonalprodukt. Men med sitt høye folketall havner det allikevel svært langt ned på lista over land etter brutto nasjonalprodukt per innbygger.

Fra 1990-åra har landet hatt en periode med sterk økonomisk vekst. Dette skyldes særlig vekst i produksjonsindustrien og IKT-sektoren, en vekst som har blitt styrka av en nokså liberal økonomisk politikk og betydelig økning av investeringer fra utlandet. I dag er India en av verdens største eksportører av IKT-tjenester.

Per 2015 levde omkring 29 prosent av befolkninga under fattigdomsgrensa. Samtidig har India en stor økonomisk middelklasse, hvilket fører til at det er et svært splitta land økonomisk sett. Middelklassen har opplevd framgang som følge av økonomisk vekst, mens de fattige i mange tilfeller har blitt enda mer marginalisert, og de har opplevd av subsidier og støtteordninger har blitt redusert.

Politikk

Indias forfatning ble vedtatt i 1949, og slår fast at det er en republikk med parlamentarisk demokrati, organisert som en forbundsstat. Den lovgivende myndighet er Sansad, som er et tokammerparlament. Det er sammensatt av delstatsrådet Rajya Sabha med 245 representanter og folkehuset Lok Sahba med 545 representanter.

Etter at India ble uavhengig ble Kongresspartiet landets ledende parti, noe som holdt seg gjennom flere tiår. I 1990-åra var det flere splittelser i kongresspartiet, hvilket svekka stabiliteten i indisk politikk. Den religiøse og etniske spenninga i landet økte, og dette ga grunnlag til vekst for religiøse partier. Det hindunasjonalistiske partiet Bharatiya Jana Sangh (BJP) har hatt regjeringsmakta i flere perioder i senere tid.

Delstatene, som det er 28 av, har hver sin folkevalgte forsamling og regjering. Delstatsregjeringene er ansvarlige overfor forsamlinga, men utnevnes av delstatspresidenten. Fem av delstatene har tokammerforsamlinger, mens resten har ettkammerforsamlinger.

Ved siden av delstatene har india seks unionsterritorier som ledes av administratorer som utnevnes av presidenten. Det samme gjelder hovedstadsområdet. I territoriene Delhi og Pondicherry har man i tillegg valgte regjeringsledere og folkevalgte forsamlinger.

Kultur

Indisk kultur har blitt kjent over hele verden, ikke minst gjennom religiøse tradisjoner og mat, men også gjennom musikk og arkitektur.

De fire religionene hinduisme, buddhisme, sikhisme og jainisme har sin vugge i India.

Indisk matkultur har store regionale forskjeller. I Europa er det svært vanlig at indiske serveringssteder har et bredt utvalg av retter fra forskjellige deler av landet, men man finner også spisesteder med en tydelig regional profil.

Landet har verdens største filmproduksjon, knytta til «Bollywood». Det lages rundt tusen spillefilmer i året.

India og Norge

Danmark-Norge hadde en besittelse i det som i dag er den indiske delstaten Tamil Nadu, nemlig Trankebar (nå Tharangambadi).

India var et av de første landene som ble mål for norsk bistand. I 1952 bevilga Stortinget ti millioner kroner til India-fondet, et fond til hjelp for underutviklede land. I 2011 var norsk bistand til India gjennom bilaterale avtaler på 164 millioner kroner.

Det er lite varehandel mellom Norge og India. Bare omkring 0,3 prosent av norsk eksport går til India, og omkring 0,4 prosent av vår import kommer derfra (tall fra 2012). Tjenesteeksporten fra India til Norge har økt kraftig, spesielt innen IKT og ingeniørtjenester. Statens pensjonsfond utland har investert rundt 15,3 millioner i indiske aksjer siden 2006, og per 2010 var drøyt en prosent av fondets aksjer i India.

India har ambassade i Niels Juels gate 30 i Oslo. Norge har ambassade i New Delhi, generalkonsulat i Mumbai og konsulater i Kolkata og Chennai.

Litteratur

  • India i Store norske leksikon.