Kraftstasjonen (veg i Veggli)

Veien Kraftstasjonen i Veggli i Rollag kommune går nordøstover fra veien Østsida (fylkesvei 107) til portalbygningen til Mykstufoss kraftverk (selve kraftstasjonen ligger i fjell innenfor).

Motiv fra veien Kraftstasjonen i Veggli i Rollag kommune.
Foto: Stig Rune Pedersen (2014)

Navnet ble vedtatt av Rollag kommunestyre 2. mai 2013.

Galleri

Kilder og referanser