Kystlaget Terje Vigen

Kystlaget Terje Vigen er et lokallag av Forbundet KYSTEN og holder til i Grimstad. Laget ble stiftet i 1990 og kan se tilbake på mange aktive år med en jevnlig vekst i medlemmer og aktivitet. Kystlaget har i dag (2011) omlag 300 medlemmer.

Kystlagets logo

Kystlaget har vært med på å arrangere flere store arrangementer som Nordisk seilas i 1991, Kulturminnestafetten i 1997, kysttinget, årlige arrangement som Terje Vigendagen og kulturminnedagen. De har også vært med på å gjenoppreise Tollvaktbua, restaurert flere tradisjonelle båter, registrert og bevart varpepåler og fortøyningspåler, dannet historiegruppe, arrangert medlemsturer og torskemiddager og masse annet i regi av kystlaget disse årene.

I 2004 kjøpte kystlaget Alf Brattebergs Båtbyggeri i Skjeviga. Siden da er tusenvis av dugnadstimer for å tilrettelegge bua som et sted for kystlagets aktiviteter. Kystlaget eier flere båter, deriblant fiskeskøyta Østerøy. Kystlaget er med og drifter den fredede fyrstasjonen Homborsund. Kursvirksomhet er også en del av kystlagets tilbud til alle interesserte.

Brattebergs båtbyggeri

 
Bratteberg båtbyggeri i Vikkilen.

Høsten 2004 besluttet et enstemmig årsmøte i Kystlaget Terje Vigen å kjøpe Alf Brattebergs Båtbyggeri i Skjeviga. Kystlaget tok over bua høsten og vinteren 2004/2005. Det er lagt ned flere tusen dugnadstimer og allerede våren 2005 ble bua ferdig. Nå har kystlaget både eget verksted og møtelokaler for sin mangfoldige virksomhet.

Alf Brattebergs båtbyggeri er et typisk småbåtbyggeri som det var mange av langs kysten den gang tre var enerådende som byggemateriale for mindre fartøyer. Båtbyggeriet ble etablert i 1945, og var i full drift til 1967. I perioden ble det bygget totalt 160 båter i bua.

Den opprinnelige bua er på 160 kvm, med et tilbygg på ca. 60 kvm. Tilbygget ble brukt som materiallager, og til opplag av båter. I tillegg var det et lite uthus. Båtbyggeriet er uforandret både innvendig og utvendig. Både selvlaget håndverktøy og de selvlagde elektrisk drevne maskinene er fortsatt å finne i bua.

Bratteberg lå midt i kjerneområdet for bygging og bruk av den klinkbygde "sørlandssjekta" og det ble bygget flere varianter av denne i Skjeviga.

Østerøy

 
Den tidligere reketråleren Østerøy.

Kystlaget Terje Vigen har overtatt en 40 år gammel fiskeskøyte. Østerøy er en meget godt holdt fiskeskøyte, som ble anbefalt bevaringsverdig av Riksantikvaren fordi den er tidstypisk og stedtypisk. Det blir etter hvert færre og færre av disse fiskeskøytene, som ble bygd i Risør i 1960. Den 48 fot lange skøyta har for det meste fisket reker og makrell.

Østerøy framover fungere som et samlingspunkt for kystlagets aktiviteter, men også stå til disposisjon for Grimstads befolkning.

Homborsund fyrstasjon

 
Homborsund fyrstasjon.
Foto: Riksantikvaren

Homborsund fyr i Grimstad kommune var et kystfyr som ble opprettet i 1879, og automatisert og avfolket i 1992. Det er staten som eier fyret, som ble fredet etter lov om kulturminner i 1998. I 1990 startet arbeidet med overtagelsen av Homborsund fyr med første henvendelse til Kystverket. I 1997 ble avtalen om drift av Homborsund fyr bragt i havn. Avtalen går ut på at Eidekammeratene, Eide Sognelag og Kystlaget Terje Vigen skal drive fyret sammen.

Homborsund fyr er åpent som "turisthytte" fra ca. 20. juni til skolestart. I denne perioden er det en vertsfamilie som tar i mot gjestene. Det er sengeplass til ca. 25 personer, pluss madrasser for å bruke på golvet. I sjøbua er det plass til langbord for lange hyggelige kvelder. Resten av året er det anledning til å leie ut fyret til forskjellige arrangementer.

Kilder

Kystlaget Terje Vigen