Leksikon:Joachimsdaler

Joachimsdaler (jakobsdaler), en type sølvgylden, det vil si sølvmynt i dalerstørrelse, som ble slått fra 1519 av sølv fra Joachimsthal i Böhmen. Lignende mynter ble snart framstilt flere steder, også utenfor det tyske riket, kalt joachimsdaler, sølvgylden eller gyldengroschen (s.d.). Henimot midten av 1500-­tallet ble dalernavnet etter hvert det vanlige på ­denne type mynter.

Dalermynt kalt joachimsdaler ble slått i Danmark i 1537. I 1540 var joachimsdaler regnet likeverdig med rhinsk gylden, dvs. lik 3 mk. dansk. Samme verdi er angitt i Oslo 1531/33 (NRJ IV s. 431). (N.L. Rasmussen: Joachimsthaler, KLNM VII; J. Wilcke: Chr. IV.s Møntpolitik s. 16, 51.) H.W.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.