Leksikon:Knappmaker

Knappmaker, håndverker som særlig framstilte knapper av tråd som var viklet omkring en kjerne. Det er tvilsomt om knappmaker i nevneverdig grad laget støpte knapper; slike kan ha vært produsert av gullsmeder og gjørtlere. Knappmaker utførte ellers en del possementarbeid (jf. possementmaker). Knappmakerne hadde laug i Bergen (fra 1707). H.W.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.