Leksikon:Lysholdspenger

Lysholdspenger, eller lysepenger, regnskapsført utgift til vokslys i kirkene. Christian 5. norske lov (2-21-50) regner et vanlig forbruk på to lys årlig. Ved reskript 2/1 og forordning 23/1 1739 ble det lagt begrensninger på bruk av lys i kirkene, og lysholdspengene ble tillagt skolene som inntekt. Mange unntak fra disse bestemmelsene er dog kjent. Skoleloven 14/7 1827 tilla fortsatt allmueskolene på landet inntekten av lysholdspengene. A.B.A.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.