Leksikon:Missiv

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Missiv (latin missiva, sendebrev) brukes om lukkede brev med bestemt adresse. Missiv er særlig en betegnelse på lukkede kongebrev, oftest til embetsmenn. Ordet brukes gjennom hele enevoldstiden om lukkede kongebrev utstedt gjennom Danske kanselli. Missiv inneholdt vanligvis admini­strative instrukser og var et viktig redskap for kongen i hans instruksjonsvirksomhet. P.Ø.S.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.