Per-Øivind Sandberg

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Per-Øivind Sandberg. Her som crooner under Nordiske arkivdager på Hamar 1994, med Reidar Anthonsens orkester («Ain't she sweet»). Tegning av Hans P. Hosar.

Per-Øivind Sandberg (født 6. juli 1943 i Eidsberg i Østfold) er historiker og tidligere statsarkivar. Sandberg ble cand. philol. med historie hovedfag ved Universitetet i Oslo høsten 1970. Hovedoppgaven har tittelen Jordeboka over Hans Sigurdssons norske godskompleks. Et forsøk på rekonstruksjon av Sudrheimættens jordegods i Norge ca. 1500.

I 1971 ble Sandberg ansatt som arkivar ved Statsarkivet i Hamar, fra 1977 som førstearkivar. I perioden 1980-1983 var han statsarkivar i Oslo. Fra 1983 til 2010 hadde han samme stilling i Hamar.

I en sammenhengende årrekke fra 1974 til 2008 har Sandberg forelest i eldre norsk og europeisk historie ved Universitetet i Oslo. Han har like lenge virket som sensor der. I tiåret 1980-1990 var han likeledes sensor i historie ved Universitetet i Trondheim. I tillegg har han i mange år undervist i historie ved Hamar katedralskole og Hedmark Folkeuniversitet. Etter at arkivkunnskap ble et eget fag ved Universitetet i Oslo, underviste han også i dette i siste halvparten av 1990-tallet.

Sammen med Nils Johan Stoa har Sandberg utgitt Våre røtter, en lærebok i slektsgranskning. Sandberg har ellers skrevet en lang rekke lokalhistoriske og andre populærhistoriske bøker og artikler, i alt mer enn 90 større og mindre arbeider. I dette er ikke medregnet en rekke artikler i Norsk historisk leksikon. Han har redigert to kildeutgivelser, Gørvel Fadersdatters regnskap over Giske og Giskegodset (1986) og Statsarkivar Frederik Scheels dagbok (1992).

Sandberg har vært og er også som pensjonist en meget etterspurt foredragsholder, og har de siste årene holdt om lag 50 foredrag og kåserier årlig.

Hans spesifikt lokalhistoriske innsats har også gitt seg utslag i organisatorisk arbeid. Blant annet har han vært styremedlem i Hamar Historielag fra oppstarten 1990 og styreleder der 1994-1998. I perioden 1982-1986 var han Riksarkivarens representant i styret for Norsk lokalhistorisk institutt.

Sandberg har hatt mange offentlige tillitsverv. Han var medlem av Statskontrollen ved Norsk Tipping 1986-2003 og nestleder der fra 1992. Han var varamann av styret ved Norsk Tipping 2006-2008, og leder av Statens kontrollkomite ved Norsk Rikstoto 1992-2003.

Sandberg fikk i 2019 Kongens fortjenestemedalje for lang og tro tjeneste i å formidle, opplyse og underholde Hedmarks befolkning.

Kilder og litteratur

Bibliografi (ikke komplett)


Forgjenger:
 Jan H. Olstad 
Statsarkivar i Hamar
Etterfølger:
 Vigdis Stensby