Statsarkivet i Hamar

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Vangs Sparebank, der Statsarkivet i Hamar hadde tilhold 1917-58.
Foto: Jensens (Wikimedia Commons) 2008

Statsarkivet i Hamar (SAH) er en regional institusjon innen Arkivverket med ansvarsområde som omfatter Innlandet fylke. Det ble opprettet i 1917 under navnet Stiftsarkivet i Hamar, men endret navn i 1919, da stiftsarkivene fikk den nye betegnelsen statsarkiv.

Oppgaver og arkivbeholdning

SAH skal primært ta vare på og tilgjengeliggjøre arkivmateriale fra den lokale statsadministrasjonen innen de to fylkene, men tar også i mot bevaringsverdige privatarkiver. Arkivet har i dag ca. 10 000 hyllemeter arkivmateriale, derav 600-700 hyllemeter privatarkiv etter bedrifter, foreninger og enkeltpersoner (ca. 300 enkeltarkiver). Av større privatarkiver kan nevnes brenneriene Løiten, Atlungstad og Strand, bankarkiver og arkivet til Rena Kartonfabrik A/S. Materialet strekker seg fra 1600-tallet til 1990-årene.

Statsarkivene fører tilsyn med arkivforholdene i den statlige, fylkeskommunale og kommunale forvaltningen innenfor sine distrikter, og bistår i den sammenheng offentlige myndigheter med råd og veiledning. Oppland har imidlertid et fylkesarkivLillehammer med eget ansvar for de fylkeskommunale forvaltningsarkiver der, og som også oppbevarer deponerte arkivsaker fra en del kommuner. Etter avtale med SAH oppbevarer fylkesarkivet på Lillehammer også arkivene etter OL 1994 fra LOOC og Lillehammer kommune.

I likhet med Riksarkivet og de andre statsarkivene har Hamar digitalisert kirkebøker, og var de første som skanna og publiserte eiendomsdokumenter på Digitalarkivet.

Historikk

Stiftsarkivet i Hamar ble opprettet i 1917 ved at Hamar stift (Kristians amt og Hedmarkens amt) ble skilt ut fra embetsdistriktet til Stiftsarkivet i Kristiania. Det oppstod en lokaliseringsstrid mellom Lillehammer og Hamar, der Hamars posisjon som stiftsstad gjorde utslaget. Ved opprettelsen fikk det nye stiftsarkivet lokaler i Vangs Sparebanks nybygg i Parkgata 2. I 1958 flyttet SAH til Strandgata 71, og i 1991 videre til Bazarene i Lille Strandgate 3.

Stifts-/statsarkivarer i Hamar

Kilder og litteratur

  • Fortid og nåtid i samspill. Statsarkivet i Hamar 1917-2007, Hamar Historielag 2009.
  • Statsarkivet i Hamar. Dokumentene forteller. Riksarkivaren, skriftserie 25, 2006.

Lokalhistoriewiki

Statsarkivet i Hamar har publisert opplysninger om arkiv og arkivskapere på Arkivportalen. Disse opplysningene ble i 2017 og 2018 brukt som råmateriale til artikler på lokalhistoriewiki, se blant annet:

Arkivskaper Type arkivskaper Kommune Arkivnummer Tidsrom Opprinnelig tekst
Amnesty International Hamar Forening Hamar SAH/ARK/326 1979-2007 Arkivportalen
Bondesvea Vel Forening Hamar SAH/ARK/319 1943-1999 Arkivportalen
Per Bøhn-Lie Helse (tannlege) Hamar SAH/ARK/338 1965-2000 Arkivportalen
Gunnar Egil Christiansen Statsarkivar Hamar SAH/ARK/77 1919-1962 Arkivportalen
Disen Hagebys Vel Forening Hamar SAH/ARK/271 1942-2003 Arkivportalen
Foreningen til dyrenes beskyttelse for Hamar og omegn Forening Hamar SAH/ARK/80 1912-1967 Arkivportalen
Hamar Bryggeri Næringsliv Hamar SAH/ARK/137 1868-1991 Arkivportalen
Hamar Damebridgeklubb Forening Hamar SAH/ARK/214 1954-1994 Arkivportalen
Hamar Farvehandel Næringsliv Hamar SAH/ARK/178 1877-1897 Arkivportalen
Hamar Fiskerforening Forening Hamar SAH/ARK/305 1898-1998 Arkivportalen
Hamar Flyklubb Forening Hamar SAH/ARK/ 1935-1997 Arkivportalen
Hamar Husmorforbund Forening Hamar SAH/ARK/314 1948-1981 Arkivportalen
Hamar Håndverkerforening Forening Hamar SAH/ARK/289 1853-2000 Arkivportalen
Hamar Inner Wheel Forening Hamar SAH/ARK/301 1957-2000 Arkivportalen
Hamar justerkammer Offentlig forvaltning Hamar SAH/JUSTER-001 1877-1971 Arkivportalen
Hamar kommunale pikeskole Skole Hamar SAH/SKOLE-004 1882-1891 Arkivportalen
Hamar Korforening Forening Hamar SAH/ARK/215 1889-1960 Arkivportalen
Hamar krets av Norske Kvinnelige Akademikeres Landsforbund Forening Hamar SAH/ARK/56 1965-1979 Arkivportalen
Hamar Kvinnelige Roklubb Forening Hamar SAH/ARK/226 1936-1949 Arkivportalen
Hamar Kvinnesaksforening Forening Hamar SAH/ARK/43 1946-1964 Arkivportalen
Hamar Lærerlag Forening Hamar SAH/ARK/249 1893-1995 Arkivportalen
Hamar melkefabrikk Næringsliv Hamar SAH/ARK/379 1875-2008 Arkivportalen
Hamar Mixklubb Forening Hamar SAH/ARK/213 1967-1993 Arkivportalen
Hamar offentlige skole for døve Skole Hamar SAH/SKOLE-003 1877-1952 Arkivportalen
Hamar og omegn birøkterlag Forening Hamar SAH/ARK/283 1921-2008 Arkivportalen
Hamar og Omegn Frisørlaug Forening Hamar SAH/ARK/263 1917-1989 Arkivportalen
Hamar og Oplands Kjøbmandsforening Forening Hamar SAH/ARK/247 1908-1999 Arkivportalen
Hamar Orkesterforening Forening Hamar SAH/ARK/225 1923-1981 Arkivportalen
Hamar Polytekniske Forening Forening Hamar SAH/ARK/191 1894-1960 Arkivportalen
Hamar Radioklubb Forening Hamar SAH/ARK/211 1924-1927 Arkivportalen
Hamar Riksmålsforening Forening Hamar SAH/ARK/297 1908-1937 Arkivportalen
Hamar Rotary Klubb Forening Hamar SAH/ARK/372 1951-2008 Arkivportalen
Hamar Sanitetsforening Forening Hamar SAH/ARK/220 1928-2003 Arkivportalen
Hamar skoledirektørembete Offentlig forvaltning Hamar SAH/SKOLEDIR-001 1864-1964 Arkivportalen
Hamar Soroptimistklubb Forening Hamar SAH/ARK/349 1956-2009 Arkivportalen
Hamar Sparebank Næringsliv Hamar SAH/ARK/166 1856-1978 Arkivportalen
Hamar Sportsforretning Næringsliv Hamar SAH/ARK/318 1932-1952 Arkivportalen
Hamar Telefonforening Forening Hamar SAH/ARK/266 1888-1949 Arkivportalen
Hedemarken Bridgekrets Forening Hamar SAH/ARK/212 1939-1999 Arkivportalen
Hedmark Cementvarefabrik Næringsliv Hamar SAH/ARK/402 ? Arkivportalen
Ingebergbakken Vel Forening Hamar SAH/ARK/209 1962-1991 Arkivportalen
Jernbaneskolen (Hamar) Skole Hamar SAH/A-44 1920-1927 Arkivportalen
Lions Club Hamar Forening Hamar SAH/ARK/385 1954-2008 Arkivportalen
Michael Schau & Sønn Næringsliv Hamar SAH/ARK/264 1924-1993 Arkivportalen
Reidar Nordby senior Person Hamar SAH/ARK/202 1939-1972 Arkivportalen
Psykisk utvikledes venner (Hamar) Forening Hamar SAH/ARK/176 1951-1995 Arkivportalen
Røde Kors klinikk (Hamar) Helse Hamar SAH/HELSE-005 1929-1978 Arkivportalen
Selskabet for Hamar Bys Vel Forening Hamar SAH/ARK/293 1878-1958 Arkivportalen
Tysklandsbrigadens Veteranforening, Hamar og omegn Forening Hamar SAH/ARK/413 1997-2014 Arkivportalen
Vang Brænderi Næringsliv Hamar SAH/ARK/280 1871-1928 Arkivportalen
Vang Hagelag (Hedmark) Forening Hamar SAH/ARK/229 1949-2001 Arkivportalen
Vang likvogns interessentskap Forening Hamar SAH/ARK/277 1829-1938 Arkivportalen
Vang O-lag (Hedmark) Forening Hamar SAH/ARK/232 1946-1981 Arkivportalen
Vang og Furnes Lærerforening Forening Hamar SAH/ARK/62 1886-1912 Arkivportalen
Vang Røde Kors (Hedmark) Forening Hamar SAH/ARK/369 1910-2001 Arkivportalen
Vang Telefonforening Forening Hamar SAH/ARK/255 1890-1957 Arkivportalen
Vangs Sparebank Næringsliv Hamar SAH/ARK/165 1853-1970 Arkivportalen
Vangsveiens trevarefabrikk Næringsliv Hamar SAH/ARK/254 1912-1997 Arkivportalen
Vølund Ltd. Næringsliv Hamar SAH/ARK/113 1892-1974 Arkivportalen
Bernhard Georg Wieberg Person Hamar SAH/ARK/200 1922-1942 Arkivportalen
Østerdalslaget (Hamar) Forening Hamar SAH/ARK/261 1953-2005 Arkivportalen
Hedmark og Oppland krigsinvalideforening, avdeling Kongsvinger Forening Kongsvinger SAH/ARK/275-02 1985-2005 Arkivportalen
Brenneriroa og omegn Vel Forening Løten SAH/ARK/446 1949-2005 Arkivportalen
Klevbakken og omegn Vel Forening Løten SAH/ARK/364 1946-1999 Arkivportalen
Klubselskabet Opmundtringen (Løiten Sogneselskab) Forening Løten SAH/ARK/238 1855-1889 Arkivportalen
Løiten Diskusjonsklubb Forening Løten SAH/ARK/237 1875-1886 Arkivportalen
Løiten Meieri Næringsliv Løten SAH/ARK/243-05 1879-1980 Arkivportalen
Løiten Melkeprodusentforening Forening Løten SAH/ARK/243-05/Y/Yc 1931-1958 Arkivportalen
Løten arbeidsskole Skole Løten SAH/ARK/285 1933-1960 Arkivportalen
Løten Orienteringslag Forening Løten SAH/ARK/449 1977-2009 Arkivportalen
Løten skogeierlag Forening Løten SAH/ARK/337 1928-1971 Arkivportalen
Løten svineholdslag Forening Løten SAH/ARK/362 1967-2010 Arkivportalen
Samtalelaget (Løten) Forening Løten SAH/ARK/138 1912-1935 Arkivportalen
Erling Schau Person (prest) Løten SAH/ARK/344 1944-2003 Arkivportalen
Stiftelsen Mattisrud Stiftelse Løten SAH/ARK/447 1990-2002 Arkivportalen
Ådalsbruk Vel Forening Løten SAH/ARK/363 1946-1988 Arkivportalen
Berger Langmoen (bedrift i Brumunddal) Næringsliv Ringsaker SAH/ARK/230 1924-1998 Arkivportalen
Arne Kristoffer Bieltvedt Person Ringsaker SAH/ARK/341 1910-2003 Arkivportalen
Brumunddal Brænderi Næringsliv Ringsaker SAH/ARK/111 1873-1960 Arkivportalen
Furu Steinerskole Skole Ringsaker SAH/SKOLE-056 2001-2013 Arkivportalen
Gaupen Brænderi Næringsliv Ringsaker SAH/ARK/72 1846-1943 Arkivportalen
Ingvar Huuse Person (lensmann) Ringsaker SAH/ARK/134 1935-1975 Arkivportalen
Gunnar Larssen Helse (lege) Ringsaker SAH/ARK/231 1968-2001 Arkivportalen
Lundby bruk Næringsliv Ringsaker SAH/ARK/244 1928-1974 Arkivportalen
Ringsaker Sparebank Næringsliv Ringsaker SAH/ARK/284 1853-1990 Arkivportalen
Ringsaker Telefonforening Forening Ringsaker SAH/ARK/256 1916-1948 Arkivportalen
Ringsaker tredjeprestkontor Kirke Ringsaker SAH/TRE-PREST-02 1877-1925 Arkivportalen
Veldre vestre meieri Næringsliv Ringsaker SAH/ARK/46 1879-1984 Arkivportalen
Carl Wiggen Person (lensmann) Ringsaker SAH/ARK/177 1950-1995 Arkivportalen
Jørgen Harald Øhre Person Ringsaker SAH/PERSSAM-001/F/Fa/L0009 ? Arkivportalen
Ole Gjestvang Person (lokalhistorie) Stange SAH/ARK/95 1600-1964 Arkivportalen
Hedmark Frøforretning og Brenneri Næringsliv Stange SAH/ARK/193 1928-2001 Arkivportalen
Jacob Christian Wetlesen Prebensen Person (slektshistorie) Stange SAH/ARK/439 1780-1968 Arkivportalen
Romedal Brænderi Næringsliv Stange SAH/ARK/107 1865-1959 Arkivportalen
Tangen Brænderi Næringsliv Stange SAH/ARK/110 1902-1958 Arkivportalen
Magne Aurom Person (lokalhistorie) Sør-Odal SAH/ARK/120 1724-1944 Arkivportalen
Tjaberg offentlige spesialskole Skole Sør-Odal SAH/SKOLE-028 1962-1989 Arkivportalen

Eksterne lenker

Koordinater: 60.79424° N 11.06678° Ø