Lone krins

Lone krins er ein skulekrins i Fjaler kommune.

Skulehus

I 1895 kan vi lese at 18 av dei 20 krinsane i Ytre Holmedals Skolekommune hadde «egne, for det meste nybygged Lokaler. [...] SamtligeSkolehuse er indrettede med kun 1 Klasseværelse; paa ét nær er de forsynede med Lærerkammer. Man har overalt bygget Skolestuen som Spærrestue, med aabent Loft og Glasljore, da disse Stuer ikke bare er billigere at bygge enn Lemstuer, men ogsaa luftigere og lettere at ventilere. Som Regel er anbragt to større Vinduer i den ene Ram».

Skulehuset i Lone vart i 1914 seld for 550 kr og flytta til Vassenden i Hyllestad kommune. Der vart det teke i bruk som bedehus. Huset har ei kvadratisk grunnflate på 7 x 7 meter.

Skuledagen

Skulevegen

Lærarar

Namn Fødd Skule Tilsett år Slutta år Utdanning frå Merknad

Foto

Kjelder og litteratur

Prenta kjelder

  • Beretning om Folkeskolenes Virksomhed i Ytre Holmedals Skolekommune i Femaaret 1891-95. Kristiania. A.W. Brøggers Bogtrykkeri. 1895

Digitale kjelder

Ikkje-prenta kjelder


Koordinater: 61.28585° N 5.18953° Ø