Lybekk (Gjøvik gnr. 199/24)

Lybekk var en husmannsplass under garden Skøyen i Redalen i Biri prestegjeld, i dag i Gjøvik kommune. Den nevnes første gang i folketellingen i 1865. Plassen er nok eldre, men opplysninger om navn på husmannsplasser er sparsomme før denne tiden. Husa i Lybekk er revet, og tomtene er oppdyrket.

Lybekk
Sted: Redalen
Fylke: Innlandet
Kommune: Gjøvik
Gnr.: 199
Bnr: 24

På Skøyen nevnes det tre husmannsplasser så langt tilbake som 1723, ved folketellingen i 1801 er det fem, og i 1865 er det seks plasser. Foruten Lybekk nevnes Brovold, Myrum, Farvestuen, øvre og nedre Engen og Nyseth.

Den første vi med sikkerhet vet bodde i Lybekk, var Kristian Olsen. Han var født 1823, på en plass under Skulhus. I folketellingen for 1865 står det at han er enkemann, og har tre mindreårige barn. Oline var åtte år, Karl seks og Andrine fire år. Til hjelp i huset har han en innerst (leieboer), Marte Hansdatter (født 1821). Hun er enke, og har med seg sin sønn Edvart Kristiansen, som er ti år gammel.

Vi vet ikke med sikkerhet hvem Kristian hadde vært gift med, og heller ikke om alle barna var født i Lybekk, dette fordi kirkeboka fra Biri for dette tidsrommet gikk tapt ved brannen på prestegården i 1890. Kristian giftet seg på nytt i 1868 med Beata Johannesdatter. De bodde i Lybekk til ca 1872, da de flyttet til plassen Engeland under Dullerud.

Svigerfaren til Kristian, Johannes Hansen øvre Engen, flyttet så inn i Lybekk. Han var gift med Sina Petrine Olsdatter, og hadde tidligere vært husmann under Dullerud og Lien. De hadde mange barn, blant andre ovenfornevnte Beata født 1845 og Lars født 1865. Johannes og Sina Petrine flyttet til Laggerbakken under Bjørke ca 1885.

Den neste som bodde i Lybekk, var Lars Larsen, født 1858 på Rolikvernstuen. Han giftet seg i 1878 med Antonette Nilsdatter fra Nettåsen. Disse hadde tidligere bodd på plassen Amundrudengen i noen år. Da de kom til Lybekk, hadde de fire små barn, Lina født 1877, Nikoline født 1879, Matias født 1882 og Anton født 1884.

I årene som fulgte kom det ytterligere fem barn til verden i Lybekk. Disse var: Nils i 1886, Rudolf i 1888, Arne i 1891, Martinus i 1894 og Lava i 1897.

Lars måtte svare ½ tjeneste om sommeren, og kr 40.00 på vinteren. Etter noen år forløp ble dette forandret til 30 dagers pliktarbeid i slåttonn og skuronn. Av husdyr hadde de 2 kuer, kalv og en gris. På våren og sommeren arbeidet Lars som tømmerfløter, og på vinteren reiste han som kramkar og solgte blikktøy og klesvarer.

Alle barna til Lars og Antonette, med unntak av Lava, reiste til Amerika. Den nest eldste datteren Nikoline (gift med Lars Drogsethaugen) kom tilbake til Norge etter fem år i Canada. Det var trange kår i Lybekk, både fysisk og materielt, kosten var som oftest sild og poteter og litt melk.

Antonette døde i mars 1923. Da flyttet Lars ned til Skøyen der han og datteren Lava bodde til han døde i mai 1929. Olaf Skøien solgte Lybekk til Bottolf Nyseth i 1936. Han solgte det videre i 1939 til Ole Chr. Hagen (Skøienhagen). Husene var da for lengst revet, og jorda er nå oppdyrket. Det er i dag ingenting igjen av dette stedet.

Kilder