Mark (mynt)

Mark var en myntenhet som opprinnelig var basert på vektenheten mark. I teorien skulle sølvmengden i en mark sølv tilsvare vektenheten. Men da lybsk myntregning ble tatt i bruk omkring år 1500, var forholdet mellom dem 1:13, og senere ble markmynten ytterligere forringa.

Markstykker fra 1720-åra på Norsk Bergverksmuseum.
Foto: Chris Nyborg (2014).

Marken fungerte først som en teoretisk myntenhet, men lik etter 1500 ble de første markmyntene slått i Tyskland. Disse ble brukt også i Norden, og hadde normalkurs på 16 danske skilling. Den dansk-norske småmynten ble forringa i forhold til den lybske, så rundt 1530 tilsvarte en lybsk mark 17–19 dansk-norske skilling. Markmynt ble også slått i Norge rundt denne tida; det skal ha vært erkebiskop Olav Engelbrektson som var den første som slo slik mynt her.

Verdien opp mot skilling varierte gjennom tida, og nådde en topp i 1616 da én mark tilsvarte 20 skilling. I 1625 den så endra til 16 skilling, tilsvarende 6 mark per riksdaler kurant.

I 1816 ble et nytt myntsystem innført, og mark falt da bort til fordel for ort. Den enheten hadde eksistert parallelt med mark i lengre tid, og i østnorske kilder omtalte man ofte ort som mark på 1600- og 1700-tallet. Dette kan være noe forvirrende, spesielt etter 1625 da én mark tilsvarte 16 skilling, mens én ort tilsvarte hele 24 skilling.

Litteratur og kilder

  • Mark i Norsk historisk leksikon.