Mark (vekt)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Mark var en vektenhet som fantes i flere forskjellige varianter.

Som skålvekt tilsvarte én mark 1/2 skålpund, som tilsvarte 8 øre, eller 24 ertuger, eller 214,32 gram. I andre halvdel av 1500-tallet begynte man å bruke kølnsk mark, som veide 233,85 gram. I 1683 ble en mark skålvekt definert som det samme som en bismermark.

Bismermarken tilsvarte 1/24 bismerpund. I middelalderen og gjennom det meste av 1500-tallet var den identisk med skålvektmarken, og veide 214,32 gram. Det ser ut til at kølnsk mark kom inn i bismervekta også rundt 1600. I 1683 ble en bismermark satt til 249,875 gram. I 1824 ble dette så justert til 249,056 gram.

I skippundvekt var én mark, også kalt pundarmark, satt til 257,18 gram. Dette tilsvarte 1/36 østnorsk lispund, og 1/24 vestnorsk eller trøndersk lispund.

I vestnorsk kornvekt tilsvarte én mark 1/24 spann korn, det vil si 321,48 gram. Dette var bare en regneenhet, og ble ikke brukt direkte i handel.

Myntenheten mark var basert på vektenheten, men skilte lag med den etter hvert som mynte ble forringa.

Kilder og litteratur

  • Mark i Norsk historisk leksikon.