Matrikkelnummer

Alle eiendommer har et matrikkelnummer, også kalt registerbetegnelse. Moderne matrikkelnummer består av et gårdsnummer og et bruksnummer, eventuelt også av et festenummer og/eller et seksjonsnummer.

De første matrikkelnumrene ble innført i matrikkelforarbeidet 1723; disse omtales senere gjerne som «gammelt matrikkelnummer». Verken da eller i matrikkelen 1838 hadde man funnet tilfredsstillende løsninger, selv om løpenumrene som ble lagt til i 1838 gjorde numrene mer anvendelige. Først i matrikkelen 1886 ble det innført en ordning som fungerte med gårds- og bruksnummer, en løsning som i alt vesentlig er lik dagens matrikkelnumre.

Kilder

  • Skistad, Knut: «Matriklene 1661, 1665 og 1723» i Arkivmagasinet 3/88