Nes prestegjeld (Hedmark)

Nes prestegjeld var et av Den norske kirkes prestegjeld i Hedmark. Det er nevnt i skattematrikkelen 1647 med ett sokn, Nes sokn. Seinere ble Baldishol anneks, som skifta navn til Stavsjø sokn, og Helgøya sokn oppretta. Området tilsvarte tidligere Nes kommune, som nå er del av Ringsaker kommune.

Da Nes prestegård brant i 1802 ble store deler av prestearkivet ødelagt, inkludert de eldre kirkebøkene.

Ved avviklinga av prestegjeldene i 2000-åra hadde Nes prestegjeld de tre sokna Nes, Stavsjø og Helgøya, som ble lagt under Ringsaker kirkelige fellesråd. De ble i ettertid slått sammen, slik at det nå bare er Nes sokn som dekker området.

Kilder