Nesttun

Nesttun er en tettbebyggelse i Bergen kommune, omtrent ca. 10 km sør for Bergen sentrum. Her er det blant annet butikksenter (AMFI Nesttun), industribedrifter og småhusbebyggelse. Nesttun var kommunesenteret for Fana kommune fram til denne ble innlemmet i Bergen i 1972.

Nesttun sentrum holdeplass på Bybanen.
Foto: Svein-Magne Tunli (2013).

Nesttun stasjonVossebanen (fra 1909 også på Bergensbanen) åpnet i 1883 og ble nedlagt i 1965, etter at Ulrikstunnelen åpnet. Stasjonen var i perioden 1894–1935 også utgangspunktet for Osbanen.

Nesttun er opprinnelig gårdsnavn, norrønt Neðratún (det nedre tunet). Fra gården ble det skilt ut flere tomter til bolighus og næringsbygg i årene etter andre verdenskrig.

Kilder og litteratur