Vossebanen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Veterantog på den bevarte strekningen mellom Garnes og Midttun.
Foto: Leif-Harald Ruud (2003).
Vossebanen ved Stanghelle i 1880-åra.

Vossebanen er en 86 kilometer lang delstrekning av Bergensbanen mellom Bergen og Voss. Siden åpningen av banen i 1883 er det gjennomført mange endringer. I 1904 var banen omlagt fra smalspor (1067 mm sporvidde) til normalspor (1435 mm), og 2. juli 1954 ble banen åpnet for ordinær elektrisk drift. Det har blitt gjort flere kurveutrettinger og laget nye tunneler på vanskelige og rasfarlige strekninger. Andre viktige oppgraderingene ble gjennomført i 1964 med åpningen av Ulrikstunnelen og Arnanipatunnelen, og i desember 2020 sto en ny tunnel mellom Arna og Fløen i Bergen ferdig. Samtidig startet en omfattende rehabilitering av tunnelen fra 1964; et arbeid som forventes å være ferdig våren 2024. Dermed vil dobbeltsporet mellom Bergen og Arna omsider være en realitet.

Ny trasé i 1964

Da traséen gjennom de to nye tunnelene sto ferdig i 1964, ble alminnelig person- og godstrafikk lagt ned på strekningen Bergen–Nesttun–Garnes–Tunestveit. Lokaltrafikken mellom Bergen og Nesttun fortsatte til 31. januar 1965. Den fire kilometer lange delstrekningen mellom Bergen og Minde godsterminal er i dag en ren godsbane. Delstrekningen Minde–Midttun ble nedlagt i 1980. Sporet ble senere fjernet, og deler av traseen er i dag gang- og sykkelvei.

Delstrekningen fra Tunestveit (avgreningspunktet fra Vossebanen mellom Trengereid og Arna) til Midttun ble beholdt som et sidespor. Dette hadde godstrafikk til 2001, men allerede sju år tidligere hadde størstedelen av strekningen fått nytt liv som museumsjernbane. Dette er er omtalt nærmere i neste avsnitt.

I 2024 har Arna stasjon 38 daglige avganger i hver retning, fjerntog til og fra Oslo medregnet. Regner vi med tog som kun går bestemte dager, er antallet 51 på det meste.

Museumsjernbanen

Tretti år etter åpningen av Ulrikstunnelen startet Norsk Jernbaneklubb opp med museumstogkjøring på strekningen mellom Garnes og Midttun. Etter hvert ble driften organisert i klubbens underavdeling Gamle Vossebanen, og den 18 kilometer lange traséen er i dag den ene av Norges to museumsbaner med normalspor. Den andre er Krøderbanen.

Gamle Vossebanen har sin base på Garnes stasjon. Både der og på Arna, Espeland og Haukeland er det bevart autentiske stasjonsmiljøer. Gamle Arna stasjon ligger innen gangavstand fra stedets nye stasjon.

Galleri

Kilder

  • Bergensbanen 100 år Folkets historier, Utg. 2009.
  • Kjartan Rødland: Bergensbanen - LIVSNERVEN OVER HØYFJELLET, Utg. 1999.
  • Banedata 2013, Thor Bjerke (red.) Hamar/Oslo 2013.
  • Store norske leksikon: Vossebanen
  • Norsk Jernbaneklubb: Gamle Vossebanen
  • Bane NOR: Dobbeltspor Arna–Bergen