Norsk Numismatisk Forening

Norsk Numismatisk Forening ble grunnlagt i 1927 som en forening for myntsamlere. Virksomheten omfatter både faglig opplæring innen numismatikk og bistand rundt salg, blant annet gjennom foreningens egne auksjoner.

Faksimile fra Dagbladet 31. mars 1927; notis om etableringen av Norsk Numismatisk Forening.

Per 2023 har foreninga omkring 220 medlemmer. Den er medlem av Nordisk Numismatisk Union.

Litteratur og kilder

  • Om NNF på foreningens hjemmeside.