Norsk stadnamnleksikon

Norsk stadnamnleksikon er et populærvitenskapelig oppslagsverk som forteller om opphav og betydning til ca. 6000 oppslagsord. De stedsnavna som er med, har i hovedsak en viss samfunnsmessig betydning, som kommuner, byer, større tettsteder og kjente naturlokaliteter. Verket, som er redigert av Jørn Sandnes og Ola Stemshaug, har kommet i fire utgaver, i 1973, 1980, 1989 og 1997.

Digital utgave