Ogndal historielag

Ogndal historielag i Steinkjer kommune ble stiftet 14. mars 1978 og har siden 1990 gitt ut årboka Sålaupen. Historielagets formål «er å fremme og støtte lokalhistorisk arbeid i tidligere Ogndal herred. Laget skal være bindeledd mellom de som arbeider med lokalhistorien og mellom disse og folket i bygda. Laget skal søke å styrke kjennskapen til farne tiders slekter gjennom gammel tradisjon, brev, dokumenter og bøker, gamle bruksting og andre minner fra arbeids- og kulturliv. Det skal hjelpe til med å skaffe stoff til lokalhistoriske skrifter».

Ogndal historielags logo.

I 2019 hadde laget 98 medlemmer. Medlemstallet har holdt seg rimelig konstant.

Hovedaktiviteter

 • Samle stoff til og gi ut årboka.
 • Vandringer til kulturminner i Ogndal og formidling av lokalhistorie.
 • Bevaring av ruinene etter smelteovnen ved Rokne smeltehytte
 • Vedlikehold av og tilrettelegging for å bruke gamle ferdselsveger (blant annet Gamle Ogndalsveg), for eksempel ved å bygge flere bruer over elveleier/vassfar (Sagfossen, Gamle Lauvbrua og ved Furudalstjønna).
 • Organisere innsamling av ord/uttrykk på dialekt gjennom dialektstiler.
 • Arrangere kulturkvelder (samarbeid med andre aktører).
 • Arrangere kulturminnedager/museumsdager.
 • Deltakelse i teateroppsetningen «Abraham Fjelli» i Bakkhaugan.
 • Digitalisere gamle bilder.
 • Registrering og arkivering av gamle gjenstander, bilder og dokumenter.
 • Rydding av gravhauger.
 • Arrangere kurs, f. eks. slektsgransking og GPS-kurs.
 • Utgivelse av Trimkalenderen og organisering av fellesturer i bygda (samarbeid med Ogndal idrettslag).
 • Stand på Steinkjermartnan
 • Arrangere konserter på Bodomheimen i samarbeid med Bodomheimens venner
 • Formidle kunnskap om kulturminner, bl.a. gjennom informasjonstavler rundt omkring i bygda (17 stk.)
 • Arrangere den årvisse Tjuandagsfesten ved Vålen samfunnshus
 • GPS-registrering, rydding og merking av setervoller
 • Markering av 300 år siden Armfeldts felttog ved å arrangere vardebrenning.
 • Slåttedag ved Skjelstadbakken.
 • Registrering av kulturminner i bygda, både som et samarbeidsprosjekt med Ogndal skole (ved bruk av nettsida www.hoydedata.no) og dessuten i forbindelse med kommunens kulturminneplan.
 • Formidling av lokalhistorie til elever ved Ogndal skole.
 • Laget samarbeider med de andre historielagene i Steinkjer (Steinkjer museumslag) om Steinkjerarkivet, der lagene publiserer bilder.

Publikasjoner

 • Folketellingene for 1865, 1891 og 1901.
 • Årboka Sålaupen, fra 1990 og hvert år fram til i dag.
 • Ogndalskalenderen.
 • Holdaas, Ella, Arvid Fossum, Odd Holdaas: Glimt frå okkupasjonstid og frigjeringsdagar i Ogndal. Utg. 1995. 64 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Aarholt, Tormod: Kopperverka i Ogndal : gruvene på Gaulstad og Mokk. Utg. 1998. 117 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ny utgave av På jakt av Johannes Kjesbu (1993).
 • Bekken og kvennkallen (samarbeidsprosjekt med flere aktører).
 • Fløyting og fløytarliv (samarbeidsprosjekt med flere aktører).
 • Livet i Steinkjerskogene (samarbeidsprosjekt med flere aktører).
 • Historier fra Skjækerfjella, redigert av Lars Tønne (2013).

Ledere

 • Oddleiv Almli (1978–1984)
 • Gunnar Gravås (1984–1987)
 • Lars Tønne (1987–1993)
 • Arvid Fossum (1993–1996)
 • Morten Aasheim (1996–1997)
 • Svein Fuglesang (1997–1998)
 • Ole Strugstad (1998–2000)
 • Kjell Brandtsegg (2000–2002)
 • Torgeir Strugstad (2002–2004)
 • Per Ivar Nicolaisen (2004–2006)
 • Helge Tønne (2006–2008)
 • Magne Andersson (2008–2010)
 • Inger Alise Brandsegg (2010)
 • Jorid Kjesbu (fra 2011)

Kilder og litteratur

 • Opplysninger fra historielaget (Landslaget for lokalhistories lagsundersøkelse 2019).

Eksterne lenker