Ole Georg Gjøsteen

Ole Georg Gjøsteen (født på Stord 9. februar 1854, død i Oslo 19. juni 1936) var instrumentmaker og skolepolitiker.

Ole Georg Gjøsteen er gravlagt på Gamle Aker kirkegård i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)

Familie

Ole Georg Gjøsten var sønn av seminarlærer Amund Vikingsen Gjøsteen (1820–73) og Anne Munthe Olsen (1826–1901), og ble gift i 1877 med Emilie Josefine Sundby (1853-1934).

Liv og virke

Gjøsteen ble i 1871 medlem av Kristiania Arbeidersamfund, og tilhørte i 1880-årene den radikale fløy av Venstre. 1888–1891 var han formann for De forenede norske arbeidersamfund, og sluttet seg samtidig til Det norske Arbeiderparti, der han var formann 1892–93.

Gjøsteen var medlem av bystyret og formannskapet i Oslo 1895-1919, av Kristiania skolestyre 1896-1923, og formann der 1914–19. Han var med på å legge grunnlaget for flere reformer i skolevesenet i de første tiårene av 1900-tallet, herunder utbygging av folkeskolen som grunnskole for all videregående utdanning, og av fri 3-årig middelskole. Han er blitt kalt «enhetsskolens far».

Ettermæle

Ole Georg Gjøsteen er gravlagt i familiegrav på Gamle Aker kirkegård i Oslo. Gravminnet er prydet med et bronserelieff av ham.

Litteratur og kilder